Hasło Ogrodnicze - strona główna  
       
 

Zapraszamy na nasze portale:

ogrodinfo.pl

sadinfo.pl

 

Szukaj: w roku: w kategorii:

KWIACIARSTWO

JAK PRZEDŁUŻYĆ TRWAŁOŚĆ KWIATÓW CIĘTYCH? (CZ. II). ROŚLINY CEBULOWE

Dr Julita Rabiza-Świder

Numer archiwalny: 03/2005


Większość ciętych kwiatów roślin cebulowych należy do mało trwałych. Dlatego też bardzo ważne jest, by zaraz po zbiorze maksymalnie wydłużyć okres ich dekoracyjności. Oprócz ogólnych zaleceń dotyczących przedłużania trwałości kwiatów (patrz HO 12/2004), producenci powinni więc dokładnie poznać te szczegółowe, dla poszczególnych gatunków.


Kosaciec (irys) holenderski

Podstawowym czynnikiem, decydującym o trwałości kwiatów ciętych tego gatunku jest faza rozwoju pąka kwiatowego. Kwiaty kosaćca holenderskiego można ścinać dopiero wtedy, gdy ich płatki wystają ze środka pąka na około 3–4 cm (fot. 1), a zimą — przy niskiej intensywności światła — gdy pierwszy pąk na roślinie zaczyna się otwierać. W zależności od odmiany i terminu uprawy, zbiór kwiatów przypada po upływie 7–14 tygodni od posadzenia cebul.


Fot. 1. Kwiaty irysa holenderskiego przygotowane do sprzedaży hurtowej w Holandii

Wyrywa się całe rośliny z cebulami, aby pędy były jak najdłuższe, i w takiej postaci sprzedaje. Kiedy chce się przechować kwiaty przez kilka dni, należy odciąć cebule i wtedy kwiaty powiązane w pęczki mogą być trzymane ("na mokro", w temperaturze 0–1°C), nie dłużej jednak niż tydzień. Przed przechowywaniem lub transportem można je kondycjonować, czyli wstawić na 12 godzin do roztworu odpowiedniego preparatu (np. Chrysal BVB, który zapobiega żółknięciu liści irysa i powoduje całkowity rozwój pąka). Większość odmian kosaćca holenderskiego nie jest wrażliwa na etylen. Tylko u niektórych ('Ideal', 'Prof. Blaauw', 'Symphony') gaz ten hamuje rozwój pąków i zmniejsza trwałość kwiatów. Dlatego też w tym przypadku zaleca się kondycjonowanie kwiatów w preparacie (np. Chrystal ABV) zabezpieczającym przed działaniem etylenu oraz przechowywanie kwiatów z dala od źródeł jego wydzielania.

Podczas transportu i sprzedaży nie można przemrozić kwiatów irysów, gdyż uszkodzone przez niską temperaturę nie rozwiną się w wazonie. Po przywiezieniu ich do kwiaciarni należy przyciąć dolne końce pędów, gdyż podczas transportu łatwo wysychają i w efekcie nie przewodzą wody. Przywiędłym irysom można przywrócić świeżość poprzez przycięcie łodyg i umieszczenie kwiatów ciętych (końców pędów) na kilka godzin w ciep­łej wodzie (40–45°C), by odzyskały sztywność, a potem wstawienie ich do bardzo zimnej wody, najlepiej z kostkami lodu.

Lilia

Kwiaty ścina się, gdy co najmniej jeden pąk jest dobrze wybarwiony. Należy to robić wcześnie rano albo wieczorem, aby pęd był w pełnym turgorze, czyli jędrny i sztywny. Ze względu na bardzo silnie ulistnione pędy zaleca się bezpośrednio po zbiorze (przed ewentualnym przechowywaniem) kondycjonować kwiaty lilii w preparacie Chrysal SVB, zapobiegającym żółknięciu liści. Cena tego środka jest dość wysoka, toteż można użyć samego kwasu giberelinowego (w stężeniu 20–50 mg/dm3), który wchodzi w skład Chrysalu SVB.

Kwiaty cięte lilii najlepiej przechowywać "na sucho" w temperaturze 1–5°C, aby zapobiec zbyt szybkiemu ich rozwijaniu się. Trudno byłoby je bowiem transportować, a na dodatek osypujący się pyłek brudziłby płatki. Nie należy jednak zbyt długo przechowywać "na sucho", gdyż — zwłaszcza u mieszańców orientalnych — kwiaty mogą się szybko rozwinąć. Ewentualnie można przechowywać kwiaty lilii "na mokro", ale należy je wówczas ścinać w stadium zamkniętych pąków. Po przechowaniu dolne części łodyg powinny zostać przycięte, a kwiaty wstawione do roztworu środka Chrysal Select dla roślin cebulowych.

Kwiaty cięte przeznaczone do bezpośredniej sprzedaży wstawia się natychmiast po zbiorze do wody lub środka przedłużającego trwałość (np. preparat wymieniony w poprzednim akapicie).

Odmiany z grupy Mieszańców azjatyckich są — w przeciwieństwie do Mieszańców orientalnych — wrażliwe na etylen. Gaz ten powoduje zahamowanie rozwoju i zasychanie pąków oraz skrócenie trwałości, dlatego konieczne jest w tym przypadku kondycjonowanie kwiatów w preparacie Chrysal AVB (można użyć go w mieszaninie ze środkiem Chrysal SVB, co jednocześnie zapobiegnie żółknięciu liści) oraz zabezpieczanie przed efektami działania tego gazu na każdym etapie obrotu.

Natychmiast po zakupie kwiatów z hurtowni należy kwiaty lilii delikatnie rozpakować, łodygi oczyścić z dolnych liści, przyciąć i wstawić do chłodnej zakwaszonej (np. kwasem cytrynowym) wody o pH 3,5 lub do roztworu środka Chrysal Professional 2 czy Chrysal Select. Z rozchylających się pąków należy systematycznie usuwać pylniki, gdyż nie tylko powodują zabrudzenie płatków, lecz również przyspieszają starzenie się kwiatów.

Narcyz

Kwiaty ścina się w stadium zwanym przez ogrodników "gęsią szyjką" — w chwili, gdy pod zamkniętym pąkiem wygina się szypułka. Nie zbiera się kwiatów narcyzów wcześniej — kiedy pąk stanowi pionowe przedłużenie szypułki (tzw. stadium ołówka), gdyż nawet gdyby się rozwinęły, byłyby mniejsze i jeszcze bardziej nietrwałe niż przeciętnie. Kwiaty odmian o małym przykoronku oraz pełnokwiatowych należy ścinać później, gdyż tylko wtedy są dobrze wybarwione i osiągają dostatecznie duże rozmiary.

Kwiaty przechowuje się wstawione do wody lub bez niej. Te przechowywane "na sucho", zawinięte w folię polietylenową, ułożone w otwartych pudłach wymagają temperatury 0–1°C, "na mokro" zaś — temperatury 2–5°C. W takich warunkach nie tracą walorów dekoracyjnych przez około 10 dni. Narcyzy należą do roślin wrażliwych na etylen, jednak ich reakcja na ten gaz uzależniona jest od odmiany — u wrażliwych (np. 'Carlton', 'Dutch Master', 'Golden Harvest') zmienia się ustawienie kwiatu, czyli szypułka się prostuje.

Jeżeli narcyzy mają być wykorzystane do kompozycji z innymi kwiatami, trzeba je bezpośrednio po zbiorze i po każdorazowym przycięciu pędów umieścić na 24 godziny w naczyniu w wodą. Konieczne jest bowiem wypłukanie szkodliwie działającego śluzu, który powoduje uszkodzenie innych kwiatów: róż, goździków, frezji czy tulipanów. W celu zahamowania wydzielania śluzu z pędów można zastosować roztwór preparatu Chrysal-Daffodil.

Tulipan

Niezależnie od metody pędzenia, na dzień lub 2 dni przed zbiorem kwiatów należy nieco obniżyć temperaturę, aby ich pędy były sztywniejsze. Powinno się je ścinać, gdy pąki są nabrzmiałe, ale jeszcze nierozwinięte: u Mieszańców Darwina (np. 'Apeldoorn') zielonkawe, u pozostałych zaś odmian — całkowicie wybarwione. Kwiaty tulipanów należy zbierać w godzinach rannych, gdy rośliny mają największy turgor. Umieszczone w torbach foliowych, ale zawsze w pozycji pionowej, mogą być przechowywane "na sucho" (temp. 0–2°C) lub "na mok­ro" (2–5°C) nawet do 4 tygodni (wyjątkiem są odmia­ny o krótkiej trwałości, na przykład 'Apeldoorn', których kwiaty powinny być przetrzymywane w wodzie, w temperaturze 0–1°C najwyżej przez 6 dni). Tulipany wyjęte z podłoża razem z cebulami mogą być przechowywane przez 3 tygodnie.

Wrażliwość tulipanów na etylen jest cechą odmianową. Większość odmian jest mało wrażliwa lub zupełnie niewrażliwa na ten gaz. Do wrażliwych zalicza się 'Apel­doorn', u którego etylen może powodować zasychanie pą­ków, "niebieszczenie" płatków i skrócenie trwałości kwiatów.

Genetycznie uwarunkowana jest także trwałość, która u od­mian czerwonych i o bardzo dużych kwiatach jest najmniejsza. Mieszańce Darwina są grupą odmian  o małej trwałości kwiatów po ścięciu i o tendencji do wydłużania się oraz wykrzywiania pędów. Nadmiernemu
wydłużaniu się pędów można zapobiec oprys­kując rośliny retardantami wzrostu na dzień lub 2 dni przed zbiorem albo przechowując kwiaty po ścięciu w wodzie z dodatkiem substancji hamującej wzrost. Może to być, na przykład, etefon (fot. 2, 3). Chrysal BVB plus, który polecany jest do kondycjonowania kwiatów tulipanów, zapobiega wydłużaniu się pędów po zbiorze, a także ogranicza żółknięcie liści.


Fot. 2. Kwiaty tulipana w wodzie (z lewej) i w pożywkach, które zawierają substancje hamujące wzrost (dwie kombinacje z prawej — z dodatkiem etefonu)


Fot. 3. Tulipany po wyjęciu z różnych pożywek poprawiających trwałość kwiatów (dwa z prawej — z roztworów zawierających etefon)

Przywiędłym kwiatom tulipanów można przywrócić świeżość przycinając pędy i wstawiając je do zimnej wody. Skraca się je także ze względów estetycznych, gdyż po umieszczeniu w wazonie nadal rosną, a po kilku dniach nadmiernie się wydłużają i wyginają ku światłu.

Hipeastrum (zwartnica)

Pędy kwiatostanowe powinno się ścinać, gdy pąki są bardzo duże i jeszcze pionowo ustawione (fot. 4, 5). W takiej fazie kwiaty najlepiej się pakuje i transportuje "na sucho", nawet na znaczną odległość. Bezpośrednio po zbiorze umieszcza się je w naczyniach z wodą, w chłodni o temperaturze 5–10°C. Jeżeli kwiaty przechowywane są w temperaturze niższej niż 5°C, może zmienić się ich kolor, zwłaszcza u czerwonych odmian. Kwiaty hipeastrum nie są wrażliwe na etylen.


Fot. 4. Właściwe stadium zbioru kwiatów hipeastrum...


Fot. 5. i zbyt późne


powrót

 

Szkółkarstwo | plantpress.pl | archiwum | kontakt | polityka prywatności
  © 1999-2018 Plantpress Sp. z o.o.
 

NOTA PRAWNA

Materiały umieszczone na tym portalu objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem ich autorskich praw majątkowych jest Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie.

Plantpress sp. z o.o z siedzibą w Krakowie zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie aktualnych artykułów opublikowanych na tym portalu jest zabronione niezależnie od celu w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.