Has這 Ogrodnicze - strona g堯wna  
       
 

Zapraszamy na nasze portale:

ogrodinfo.pl

sadinfo.pl

 

Szukaj: w roku: w kategorii:

RYNEK

RENTA RODZINNA ROLNICZA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

mgr Alicja Lejk-K瘼ka

Numer archiwalny: 11/2006


Biuro 安iadcze Centrali KRUS w Warszawie Renta rodzinna to 鈍iadczenie pieni篹ne, kt鏎e po 鄉ierci 篡wiciela przys逝guje dzieciom, ma鹵onkowi oraz rodzicom (czyt. HO 7/2001). Mo瞠 ono zosta przyznane i wyp豉cane, je瞠li uprawnieni cz這nkowie rodziny zmar貫go rolnika lub emeryta (rencisty) spe軟iaj warunki wymagane w przepisach ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo貫cznych. Poni瞠j przedstawiam odpowiedzi na najcz窷ciej zadawane pytania na temat renty rodzinnej.


Od kilku lat pobieram z ZUS rent z tytu逝 niezdolno軼i do pracy. W zesz造m miesi帷u zmar m鎩 m捫, kt鏎y by ubezpieczony w KRUS jako rolnik. Czy przys逝guje mi po nim renta rodzinna? Czy mog otrzymywa dwa 鈍iadczenia — rent z ZUS i rent rodzinn z KRUS po m篹u?

W katalogu 鈍iadcze z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, kt鏎e przewiduje ustawa z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu spo貫cznym rolnik闚, figuruje renta rodzinna. 安iadczenie to przys逝guje najbli窺zym cz這nkom rodziny zmar貫go emeryta lub rencisty, kt鏎y mia ustalone prawo do rolniczej emerytury lub renty z tytu逝 niezdolno軼i do pracy. Renta rodzinna przys逝guje te najbli窺zym cz這nkom rodziny zmar貫go ubezpieczonego (rolnika, domownika), kt鏎y spe軟ia warunki wymagane do uzyskania rolniczej emerytury lub renty z tytu逝 niezdolno軼i do pracy. Wymienieni w ustawie o ubezpieczeniu spo貫cznym rolnik闚 cz這nkowie rodziny zmar貫go (np. dzieci, ma鹵onek, rodzice) mog uzyska prawo do renty rodzinnej, je瞠li zmar造 mia ustalone prawo do rolniczej emerytury lub renty z tytu逝 niezdolno軼i do pracy b康 spe軟ia warunki wymagane do przyznania tych 鈍iadcze, oraz je瞠li cz這nkowie rodziny zmar貫go spe軟iaj warunki wymagane do uzyskania takiej renty w my郵 przepis闚 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo貫cznych.

Zgodnie z przepisami tej drugiej ustawy, wdowa nabywa prawo do renty rodzinnej, je瞠li spe軟ia jeden z nast瘼uj帷ych warunk闚: w chwili 鄉ierci m篹a osi庵n窸a 50 lat, jest niezdolna do pracy, wychowuje dziecko uprawnione do renty rodzinnej (kt鏎e nie osi庵n窸o 16 lat lub 18 lat, je瞠li uczy si w szkole), sprawuje opiek nad dzieckiem ca趾owicie niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub ca趾owicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej. Prawo do renty rodzinnej nabywa te wdowa, kt鏎a osi庵n窸a 50 lat lub sta豉 si niezdolna do pracy po 鄉ierci m篹a nie p騧niej ni w ci庵u 5 lat od jego 鄉ierci, lub od zaprzestania wychowywania dziecka, o kt鏎ym mowa wy瞠j. Takie same warunki (r闚nie dotycz帷e wieku) musi spe軟i m捫, kt鏎y ubiega si o przyznanie prawa do renty rodzinnej po zmar貫j 穎nie.

W przypadku przyznania prawa do renty rodzinnej rolniczej przy jednoczesnym prawie do w豉snej renty z tytu逝 niezdolno軼i do pracy (przyznanej przez KRUS czy przez inny organ rentowy) osoba zainteresowana musi wybra jedno z tych 鈍iadcze, bowiem przepisy o ubezpieczeniu spo貫cznym rolnik闚 nie przewiduj wyp豉ty renty rodzinnej rolniczej z innym 鈍iadczeniem o charakterze rentowym (wyj徠ek stanowi renta socjalna).

Kilka lat temu zmar m鎩 m捫, kt鏎y by rolnikiem. Mia豉m wtedy 40 lat i wychowywa豉m 15-letni c鏎k. KRUS przyzna nam 陰cznie jedn rent rodzinn. W tym roku c鏎ka uko鎍zy豉 18 lat i KRUS wyda decyzj, z kt鏎ej wynika, 瞠 ja nie mam ju prawa do renty rodzinnej i jest ona wyp豉cana tylko mojej c鏎ce. Dlaczego KRUS wstrzyma wyp豉t mojej renty rodzinnej?

Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, je瞠li w chwili 鄉ierci m篹a osi庵n窸a 50 lat lub by豉 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno dziecko, wnuka lub rodze雟two uprawnione do renty rodzinnej po zmar造m m篹u (kt鏎e nie osi庵n窸o 16 lat lub 18 lat, je瞠li kszta販i si w szkole), albo je瞠li sprawuje piecz nad dzieckiem ca趾owicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, lub ca趾owicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej. Prawo do renty rodzinnej nabywa r闚nie wdowa, kt鏎a osi庵n窸a wiek 50 lat lub sta豉 si niezdolna do pracy po 鄉ierci m篹a, nie p騧niej jednak ni w ci庵u 5 lat od jego 鄉ierci, lub od zaprzestania wychowywania wy瞠j wymienionych os鏏.

Z przedstawionej sytuacji wynika, 瞠 nie naby豉 Pani prawa do sta貫j renty rodzinnej, bowiem w chwili 鄉ierci m篹a nie osi庵n窸a Pani 50 lat ani te nie osi庵nie Pani tego wieku w ci庵u 5 lat od jego 鄉ierci. KRUS przyzna wi璚 prawo do renty rodzinnej tzw. okresowej, kt鏎a przys逝giwa豉 wy陰cznie do czasu osi庵ni璚ia przez c鏎k 18 lat. Po uko鎍zeniu przez ni tego wieku KRUS prawid這wo wstrzyma Pani prawo do renty rodzinnej, kt鏎a przys逝guje teraz wy陰cznie Pani c鏎ce i b璠zie wyp豉cana do uko鎍zenia przez ni nauki w szkole, ale nie d逝瞠j ni do osi庵ni璚ia przez ni 25 lat.

W lipcu przysz貫go roku uko鎍z 25 lat. W przysz貫 wakacje chcia豉bym wyjecha do pracy za granic i w zwi您ku z tym b璠 si stara豉 w czerwcu zda wszystkie egzaminy. Pozostanie mi jeszcze rok do uko鎍zenia studi闚. Czy gdy zdam w tym terminie wszystkie egzaminy, mimo 瞠 uko鎍z 25 lat, b璠 nadal mia豉 prawo do renty rodzinnej?

Dzieci maj prawo do renty rodzinnej do uko鎍zenia 16 lat b康 do uko鎍zenia nauki w szkole, ale nie d逝瞠j ni do osi庵ni璚ia 25 lat 篡cia (nie dotyczy to dzieci, kt鏎e s ca趾owicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub ca趾owicie niezdolne do pracy). Je瞠li dziecko osi庵n窸o 25 lat 篡cia b璠帷 na ostatnim roku studi闚 w szkole wy窺zej, prawo do renty rodzinnej zostaje przed逝穎ne do zako鎍zenia tego roku studi闚. Prawo do renty rodzinnej zachowuje r闚nie student, kt鏎y b璠帷 na przedostatnim roku studi闚 zda wszystkie wymagane egzaminy w czerwcu, a 25 lat uko鎍zy przed rozpocz璚iem zaj耩 na ostatnim roku studi闚. W takim przypadku uznaje si, 瞠 student osi庵n掖 25 lat b璠帷 na ostatnim roku studi闚 i w zwi您ku z tym prawo do renty rodzinnej przys逝guje mu do zako鎍zenia ostatniego roku studi闚. Je瞠li zda Pani wszystkie egzaminy w czerwcu przysz貫go roku, b璠zie Pani studentk ostatniego roku studi闚 i osi庵ni璚ie wieku 25 lat nie b璠zie powodem wstrzymania prawa do renty rodzinnej, kt鏎a b璠zie Pani przys逝giwa do zako鎍zenia ostatniego roku studi闚.

Od kilku lat KRUS wyp豉ca mi rent rodzinn po zmar造m ojcu. W tym roku uko鎍zy豉m szko喚 鈔edni i od pa寮ziernika rozpoczynam studia. Co prawda, otrzyma豉m rent za wrzesie, ale nie wiem, czy b璠zie ona wyp豉cana r闚nie w nast瘼nych miesi帷ach? Czy i jaki dokument za鈍iadczaj帷y, 瞠 jestem studentk, powinnam dostarczy do KRUS?

Dzieciom, kt鏎e uko鎍zy造 16 lat i ucz si w szkole, renta rodzinna przyznawana i wyp豉cana jest na okres roku szkolnego, 陰cznie z okresem wakacji. Do ko鎍a sierpnia renta rodzinna wyp豉cana jest wi璚 dzieciom, kt鏎e ko鎍z szko喚 ponadpodstawow. Gdy ucz si nadal, 鈍iadczenie wyp豉cane jest tak瞠 w nast瘼nych miesi帷ach.
W przypadku dzieci studiuj帷ych, kt鏎e nie uko鎍zy造 25 lat, renta rodzinna wyp豉cana jest do ko鎍a wrze郾ia, a potem — gdy dziecko nadal studiuje — KRUS mo瞠 za膨da przedstawienia za鈍iadczenia ze szko造 o kontynuowaniu nauki, a gdy taki dokument nie wp造nie, wyp豉ta renty rodzinnej zostanie wstrzymana.

W przypadku dzieci, kt鏎e zako鎍zy造 nauk w szkole ponadgimnazjalnej, renta rodzinna za wrzesie zostanie wyp豉cona, je瞠li we wrze郾iu dziecko przed這篡 za鈍iadczenie szko造 wy窺zej o przyj璚iu go na uczelni, b康 z這篡 o鈍iadczenie, 瞠 taki fakt ma miejsce. Gdy do ko鎍a pa寮ziernika zostanie nades豉ne za鈍iadczenie szko造 wy窺zej o podj璚iu w niej nauki (z podanym programowym terminem zako鎍zenia nauki), renta rodzinna zostanie wyp豉cona r闚nie za pa寮ziernik i kolejne miesi帷e. Gdy takie za鈍iadczenie do KRUS nie wp造nie, zostanie wydana decyzja o wstrzymaniu wyp豉ty renty i o zwrocie nienale積ie pobranej renty rodzinnej za wrzesie i pa寮ziernik. W przypadku nades豉nia za鈍iadczenia o podj璚iu nauki w szkole wy窺zej w p騧niejszym terminie renta rodzinna zostanie wyp豉cona od miesi帷a, w kt鏎ym takie za鈍iadczenie wp造nie do KRUS. Skoro za wrzesie renta rodzinna zosta豉 wyp豉cona, powinna Pani w pa寮zierniku dostarczy do KRUS za鈍iadczenie o podj璚iu nauki w szkole wy窺zej, w kt鏎ym powinien by podany programowy termin zako鎍zenia nauki. Gdy w tym terminie takie za鈍iadczenie do KRUS nie wp造nie, wyp豉ta renty zostanie wstrzyma i KRUS zobowi捫e Pani do zwrotu nienale積ie pobranej renty za wrzesie i pa寮ziernik.

Moja c鏎ka, kt鏎a w tym roku uko鎍zy豉 20 lat, od kilku lat pobiera rent rodzinn po ojcu. W kwietniu tego roku c鏎ka przerwa豉 nauk w szkole policealnej, ale od pa寮ziernika rozpocznie studia. We wrze郾iu c鏎ka z這篡豉 w KRUS za鈍iadczenie potwierdzaj帷e przyj璚ie na studia, ale KRUS naliczy nadp豉t 鈍iadczenia za okres od maja do wrze郾ia i nakaza jego zwrot. Dlaczego, przecie za okres wakacji renta rodzinna te przys逝guje?

W przypadku dziecka, kt鏎e uko鎍zy這 16 lat, renta rodzinna przys逝guje, je瞠li uczy si ono w szkole (chyba 瞠 jest ca趾owicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub ca趾owicie niezdolne do pracy). Przerwanie nauki w trakcie roku szkolnego (akademickiego) powoduje, 瞠 dziecko nie ma prawa do renty rodzinnej od nast瘼nego miesi帷a przypadaj帷ego po tym, w kt鏎ym przesta這 si uczy. O przerwaniu przez dziecko nauki w szkole organ rentowy powinien by niezw這cznie poinformowany. W przypadku c鏎ki prawo do renty rodzinnej usta這 od maja, a zatem w jej przypadku nie mo積a m闚i o prawie do 鈍iadczenia w okresie wakacji. Gdyby nie przerwa豉 nauki w kwietniu, mia豉by prawo do tej renty r闚nie w lipcu i w sierpniu, a tak瞠 we wrze郾iu i w nast瘼nych miesi帷ach, gdyby we wrze郾iu poinformowa豉 KRUS, 瞠 od pa寮ziernika b璠zie studentk (a w pa寮zierniku przedstawi豉 za鈍iadczenie o podj璚iu nauki). Z uwagi na przerwanie przez c鏎k nauki w kwietniu, KRUS prawid這wo naliczy nadp豉t renty za okres maj–wrzesie. Prawo do renty rodzinnej przys逝guje wi璚 c鏎ce dopiero od pa寮ziernika po spe軟ieniu wymienionych wy瞠j warunk闚.

Mam 24 lata i jestem studentk czwartego roku 5-letnich studi闚 magisterskich. Od kilku lat pobieram rent rodzinn. W tym roku w grudniu wst瘼uj w zwi您ek ma鹵e雟ki. Czy po 郵ubie nadal b璠 mia豉 prawo do renty rodzinnej?

Wst徙ienie w zwi您ek ma鹵e雟ki nie ma wp造wu na prawo do renty rodzinnej. Je瞠li nie przerwie Pani nauki, renta rodzinna b璠zie Pani przys逝giwa豉 do uko鎍zenia 25 lat.

Jestem studentem i pobieram z KRUS rent rodzinn. Podczas wakacji chc wyjecha do Anglii i tam podj望 zatrudnienie na podstawie umowy o prac. S造sza豉m, 瞠 gdy moje miesi璚zne zarobki przekrocz 130% przeci皻nego wynagrodzenia, KRUS zawiesi mi wyp豉t renty rodzinnej. Czy dotyczy to r闚nie zarobk闚 osi庵ni皻ych za granic?

Tak. Prawo do renty rodzinnej z ubezpieczenia spo貫cznego rolnik闚 ulega zawieszeniu na zasadach okre郵onych w przepisach emerytalnych. W takim przypadku nie zawiesza si cz窷ci sk豉dkowej renty rodzinnej rolniczej. Zgodnie z przepisami ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo貫cznych, prawo do emerytury lub renty (r闚nie rodzinnej) ulega zawieszeniu lub 鈍iadczenia te ulegaj zmniejszeniu w razie osi庵ania przychodu z dzia豉lno軼i podlegaj帷ej obowi您kowi ubezpieczenia spo貫cznego. Za tak dzia豉lno嗆 uwa瘸 si zatrudnienie, s逝瘺 i inn prac zarobkow albo prowadzenie pozarolniczej dzia豉lno軼i, r闚nie w przypadku osi庵ni皻ego przychodu za granic. Gdy osoba uprawniona do renty rodzinnej osi庵nie miesi璚zny przych鏚 wy窺zy ni 130% przeci皻nego miesi璚znego wynagrodzenia za kwarta kalendarzowy, ostatnio og這szonego przez prezesa GUS (wrzesie–listopad 2006 — 3155,50 z), KRUS zawiesi wyp豉t cz窷ci uzupe軟iaj帷ej renty rodzinnej rolniczej. Je瞠li miesi璚zny przych鏚, jaki Pan osi庵nie w Anglii, po przeliczeniu na z這t闚ki przekroczy dopuszczaln kwot przychodu, kt鏎y rencista mo瞠 osi庵n望, KRUS zawiesi wyp豉t cz窷ci uzupe軟iaj帷ej renty rodzinnej.

Mam 24 lata, jestem studentem i otrzymuj z KRUS rent rodzinn. Mam zamiar podj望 zatrudnienie na umow zlecenia. Jak kwot m鏬豚ym zarobi, by nie utraci tej renty?

W przypadku osi庵ania przychodu z tytu逝 dzia豉lno軼i podlegaj帷ej obowi您kowi ubezpieczenia spo貫cznego, prawo do renty rodzinnej przys逝guj帷ej z ubezpieczenia spo貫cznego rolnik闚 ulega zawieszeniu na zasadach okre郵onych w przepisach ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. Osoby wykonuj帷e prac na podstawie umowy zlecenia nie podlegaj jednak ubezpieczeniu spo貫cznemu, je瞠li s studentami i nie uko鎍zy造 26 lat. Je瞠li zatem b璠zie Pan zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, przych鏚 uzyskiwany z takiego zatrudnienia, bez wzgl璠u na jego wysoko嗆, nie b璠zie mia wp造wu na pobieran rent rodzinn. Gdyby natomiast podj掖 Pan zatrudnienie na podstawie umowy o prac, renta rodzinna (cz窷 uzupe軟iaj帷a) nie zostanie zawieszona, je瞠li osi庵ni皻y przez Pana miesi璚zny przych鏚 nie przekroczy 70% kwoty przeci皻nego miesi璚znego wynagrodzenia za kwarta kalendarzowy, ostatnio og這szonego przez prezesa GUS. W razie osi庵ni璚ia przychodu przekraczaj帷ego 70% tego wynagrodzenia, ale nieprzekraczaj帷ego 130% tej kwoty, renta rodzinna (cz窷 uzupe軟iaj帷a) zostanie zmniejszona o kwot przekroczenia tego wynagrodzenia, nie wi璚ej jednak ni o kwot maksymalnego zmniejszenia, natomiast przekroczenie kwoty 130% powoduje zawieszenie cz窷ci uzupe軟iaj帷ej renty rodzinnej.


powr鏒

 

Szk馧karstwo | plantpress.pl | archiwum | kontakt | polityka prywatno軼i
  © 1999-2013 Plantpress Sp. z o.o.
 

NOTA PRAWNA

Materia造 umieszczone na tym portalu obj皻e s ochron wynikaj帷 z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w豉軼icielem ich autorskich praw maj徠kowych jest Plantpress sp. z o.o z siedzib w Krakowie.

Plantpress sp. z o.o z siedzib w Krakowie zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i dalsze rozpowszechnianie aktualnych artyku堯w opublikowanych na tym portalu jest zabronione niezale積ie od celu w jakim rozpowszechnienie mia這by nast徙i, lub u篡tego 鈔odka przekazu.