• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 04/1999

TERMIN ZAKŁADANIA PLANTACJI TRUSKAWEK Z SADZONEK ''FRIGO''

Jak wykazały badania przeprowadzone w Stacji Doświadczalnej w Langforden w Niemczech nad wpływem terminu zakładania plantacji truskawek odmiany Elsanta z sadzonek ''frigo'', wielkość zbiorów owoców zależy w dużej mierze od warunków pogodowych panujących w okresie wzrostu roślin (plantacja była nawadniana).
Stwierdzono jednak, że im później sadzono truskawki, tym mniejsze osiągano plony. Przy założeniu plantacji 13 maja uzyskano plon w wysokości 250 g/roślinę. Natomiast po posadzeniu roślin 16 lipca - tylko 125 g/roślinę. Dwumiesięczne opóźnienie założenia plantacji spowodowało więc, że zbiory owoców były mniejsze aż o 50%. Doświadczenia wykazały także wyraźnie, że z tego powodu również w następnym roku należy liczyć się z mniejszym plonowaniem. Obok terminu sadzenia roślin również jakość sadzonek odgrywa bardzo istotną rolę. Słabe są wprawdzie tańsze, ale nie gwarantują uzyskania wysokich plonów. Z tego względu nie powinno się zakładać plantacji z roślin o średnicy korony mniejszej niż 10 mm. Ze złym owocowaniem truskawek należy się liczyć szczególnie, gdy sadzi się ten materiał późno lub podczas wzrostu panuje upał. Jednym ze sposobów spowodowania lepszego rozwoju sadzonek ''frigo'' jest usunięcie pąków kwiatowych zaraz po ich pojawieniu się. Jak stwierdzono w doświadczeniach, zabieg ten nie miał aż tak dużego wpływu na plon w następnym roku, jak termin zakładania plantacji i jakość materiału nasadzeniowego (wykres). Jeśli jednak z jakichś względów sadzi się rośliny ''frigo'' w drugiej połowie lipca, to warto usunąć pąki kwiatowe, chociaż zabieg ten zwiększa nakłady pracy o 300-500 godzin na hektar.

WPŁYW USUNIĘCIA PĄKÓW KWIATOWYCH W ROKU ZAŁOŻENIA PLANTACJI TRUSKAWEK Z SADZONEK ''FRIGO'' NA PLON W NASTĘPNYM SEZONIE


Doświadczenia te wyraźnie wykazały, że niezależnie od tego, czy w roku sadzenia zbiera się owoce, czy też nie, im później założy się plantację z sadzonek ''frigo'', tym mniejszy będzie plon w następnym sezonie. Posadzenie takiego materiału pod koniec lipca może doprowadzić do tego, że wiosną następnego roku nie zbierze się w ogóle lub tylko niewielką ilość owoców. Wynika to z faktu, że rośliny nie zdążą do okresu zawiązywania pąków kwiatowych wytworzyć dużego ulistnienia. Z tego względu w gospodarstwie tak powinno się planować prace, aby sadzonki ''frigo'' wysadzić najpóźniej do końca czerwca. Na podstawie Obstbau 6/98