• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 04/1999

IV OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE SADOWNICZE W GRÓJCU

Na tegorocznym spotkaniu w Grójcu, które odbyło się 20 i 21 stycznia, mówiono o wyborze podkładek dla jabłoni, najlepszych odmianach drzew owocowych do nasadzeń, nowych metodach formowania i cięcia drzew, ochronie roślin przed chorobami i szkodnikami, nawożeniu dolistnym i nawadnianiu jabłoni oraz o replantacji sadów. Tutaj omówione zostało ostatnie zagadnienie. Zainteresowanych pozostałymi tematami odsyłam do materiałów konferencyjnych dostępnych w ISK Skierniewice.
Zdaniem profesora Janusza Lipeckiego, nie powinno się sadzić zaraz po sobie drzew tych samych gatunków. Dotyczy to głównie jabłoni. W pierwszych latach po posadzeniu następuje bowiem zahamowanie wzrostu i ograniczenie plonowania drzew. Jest to wynikiem choroby replantacyjnej, powszechnie zwanej zmęczeniem gleby. Na podstawie przeprowadzonych przez profesora Adama Szczygła badań wykazano, że występuje ono w około 60% sadów. Najczęściej chorobę replantacyjną spotyka się w rejonie grójecko-wareckim oraz w dawnych województwach skierniewickim i poznańskim. Bardzo pożądane jest, aby okres między likwidacją starego sadu a założeniem nowego był jak najdłuższy. Po wykarczowaniu drzew (fot.) można wówczas zlikwidować lub ograniczyć skutki choroby replantacyjnej. W tym celu należy wysiać na zielony nawóz rośliny zmniejszające populację szkodliwych nicieni, na przykład aksamitko lub różne gatunki roślin krzyżowych (rzepak jary, gorczyca), doprowadzić do optymalnego poziomu odczyn gleby oraz ją odchwaścić. Często jednak producenci owoców nie mają czasu na kilkuletnią przerwę w produkcji na danym polu. Zaraz po wykarczowaniu lub po wycięciu starych drzew (z pozostawieniem korzeni w glebie) zakładają nowy sad. Może wówczas zajść potrzeba użycia chemicznych środków odkażających glebę. W badaniach przeprowadzonych przez profesora Eugeniusza Pacholaka dobre wyniki uzyskano używając Temiku w ilości 10 g/drzewo (środek ten należy dokładnie wymieszać z glebą na głębokość ł 5 cm, na powierzchni l m2 wokół drzewa). Jeszcze skuteczniejsze okazało się użycie Temiku oraz bezpośrednio po tym podlanie drzewa roztworem Aliette 80 WP (5 g/5 l wody).

PRZY STWIERDZENIU CHOROBY REPLANTACYJNEJ STARE DRZEWA POWINNO SIĘ WYKARCZOWAĆ, A NASTĘPNIE PRZEZ ODPOWIEDNIE ZABIEGI NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ LUB OGRANICZAĆ OBJAWY ''ZMĘCZENIA GLEBY''


Bardzo ważne jest, aby na terenie, gdzie występuje choroba replantacyjną, sady zakładane były tylko z bardzo dobrego materiału. Jak wykazały bowiem doświadczenia, po posadzeniu tam jabłoni największy spadek plonu i najgorszy wzrost dotyczył drzew zawirusowanych i tych słabej jakości. W przypadku natomiast zdrowych, silnych jabłoni nie stwierdzono dużych różnic w ich wzroście i plonowaniu w zależności od tego, czy drzewa rosły na polu z objawami ''zmęczenia gleby'', czy też na terenie, gdzie nie zaobserwowano choroby replantacyjnej.