• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 04/1999

GŁÓWNY PROBLEM TO BRAK BAZY PRZECHOWALNICZEJ

Jak stwierdził dr Paweł Kołodziejczak 2 lutego na seminarium sadowniczym w Podegrodziu, główną słabością dawnego województwa nowosądeckiego jest brak bazy przechowalniczej. Obecnie w tym regionie znajduje się zaledwie około 80 obiektów chłodniczych, co stanowi 1,5% ich liczby w kraju.

Zdecydowaną większość jabłek z Podkarpacia sprzedaje się tylko do marca, kwietnia. Drugi problem stanowi niewielka powierzchnia gospodarstw i, w związku z tym, coraz mniejsza ich konkurencyjność na rynku. Obecnie 70% sadowników sprzedaje jabłka przez pośredników, 15% - na rynkach hurtowych i targowiskach, ł0% - odstawia owoce bezpośrednio do sklepów, a 5% - sprzedaje u siebie w gospodarstwie. Powoli tworzą się spółdzielcze czy inne grupy producenckie, które wspólnie prowadzą handel. Potrzebna jest jednak dla nich pomoc ze strony państwa w budowie bazy przechowalniczej i centrum przygotowania towaru. Na seminarium mówiono także o modernizacji opryskiwaczy, nawożeniu pozakorzeniowym wapniem, doborze odmian jabłoni oraz o ochronie sadów przed chorobami kory i drewna po uszkodzeniach gradowych. W ubiegłym roku w wielu miejscach na Podkarpaciu przeszły duże burze gradowe, które w pewnych gospodarstwach spowodowały nawet 90% straty plonów. Najbardziej zostały uszkodzone młode sady. Do końca ubiegłego sezonu rany się nawet dobrze zagoiły. Dr Hanna Profic-Alwasiak ostrzegała jednak na spotkaniu sadowników, aby w dalszym ciągu byli bardzo czujni. Chociaż nie zaobserwowano na razie objawów zgorzeli kory, choroby te mogą się pojawić na wiosnę. Na przedwiośniu występuje bowiem obfite zarodnikowanie grzybów z rodzaju Pezicula czy Nectria, sprawców zgorzeli, wszelkie więc zranienia mogą stać się wrotami infekcji. W sadach, gdzie wystąpiły uszkodzenia gradowe, należy natychmiast po cięciu drzew smarować rany Funabenem 03 PA lub białą farbą emulsyjną z dodatkiem 2% Topsinu M. Dodatkowo, gdy na przedwiośniu przez dłuższy czas utrzymuje się temperatura powyżej 0°C i panuje wysoka wilgotność powietrza, drzewa należy opryskać Topsinem M 70 WP (1,5 kg/ha). Później należy często kontrolować drzewa na obecność zgorzeli i raków, a w razie konieczności przeprowadzić zabieg preparatami zwalczającymi grzyby powodujące te choroby.