• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 09/2002

ZAPEWNIONY ZBYT NA TRUSKAWKI

 

Na opłacalność produkcji dla przemysłu nie narzekają w tym roku Małgorzata i Zbigniew Ćwikła (fot.) produkujący truskawki w okolicy Leżajska. Wszystkie owoce co roku sprzedają do Hortino ZPOW Sp. z o.o. w Leżajsku. W tym roku cena wahała się od 1,45 zł/kg na początku sezonu do 2,05 zł/kg pod koniec zbiorów. Dzięki kontraktacji plantatorzy mają zapewniony zbyt owoców, a — jak sami mówią — również ceny oferowane przez zakład są znacznie lepsze niż w większości innych krajowych przetwórni. W ubiegłym roku — drugim po założeniu hektarowej plantacji plon wyniósł około 18 ton, w bieżącym — ze względu na gorsze warunki klimatyczne — o połowę mniej. W gospodarstwie uprawia się odmianę 'Senga Sengana', materiał pochodzi zawsze z kwalifikowanych szkółek, gwarantujących wysoką jakość i zdrowotność roślin. W sadzonki M. i Z. Ćwika zaopatrują się wspólnie z częścią plantatorów również kontraktujących owoce w Hortino. Sadzonki są zamawiane wcześniej, dlatego producenci otrzymują taki materiał, jakiego oczekują. Gdy kupował ostatnio rośliny do zakładania plantacji w szkółce zabrakło tych kopanych, jednak resztę w tej samej cenie otrzymał sadzonek zielnych, a jak wiadomo taki materiał jest lepszy. Jest to kolejny fakt przemawiający za tym iż warto kupować rośliny w szkółkach dbających o klientów.

Niestety jeszcze wielu producentów nie chce się przekonać do korzyści wynikających ze zdrowego materiału nasadzeniowego. W ich gospodarstwach osiąga się przez to z reguły niskie plony (5–7 t/ha), stąd przy cenie skupu wynoszącej nawet 2 zł/kg nie ma co liczyć na opłacalność uprawy tego gatunku. Na plantacji M. i Z. Ćwikły prowadzi się standardowy program ochrony roślin. Międzyrzędzia ściółkuje się słomą, rozsypywaną przy użyciu rozrzutnika, który znacznie zmniejsza pracochłonność tego zabiegu. Ręcznie ściąga się tylko słomę znad roślin w międzyrzędzia. Właściciele w tym roku planują powiększenie plantacji jeszcze o hektar. Okoliczni plantatorzy mają jednak problem, z zatrudnieniem wystarczającej liczby ludzi do zbioru truskawek. Pomimo dużego bezrobocia występującego w tym rejonie trudno znaleźć chętnych do pracy.MAŁGORZATA I MAREK ĆWIKŁA Z CÓRKĄ NA PLANTACJI TRUSKAWEK ZE ŚWIEŻO SKOSZONYMI LIŚĆMI