• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 09/2002

NAUKOWA KONFERENCJA WARZYWNICZA...

...zorganizowana przez Katedrę Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW 28 czerwca towarzyszyła corocznemu spotkaniu Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oraz zjazdowi katedr jednoimiennych. Pierwszy z referatów, wygłoszony przez prof. Ninę Baryłko-Pikielną z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywnościowych PAN, dotyczył sensorycznych aspektów jakości surowców i produktów żywnościowych. Na pojęcie jakości składają się trzy grupy cech: atrakcyjność sensoryczna, zdrowotność oraz dyspozycyjność (trwałość, łatwość przygotowania), z których najważniejsza dla konsumentów jest ta pierwsza. Jest ona postrzegana za pomocą naszych zmysłów, a więc wygląd, zapach i smak mają wpływ na akceptację produktu przez kupującego. Postrzeganie zmysłowe bardziej waży na decyzji zakupu niż obiektywne, racjonalne przesłanki (to jest zdrowe, zawiera, zapobiega, zwalcza, reguluje — itd., itp.). Jak powiedziała prelegentka ...konsumenci łatwo oceniają, czy produkt im odpowiada, ale trudno im zanalizować dlaczego. Hodowcy i producenci warzyw muszą więc, oprócz kryterium plonowania, łatwości uprawy czy odporności na choroby, uwzględniać także smak i aromat nowych odmian, gdyż te właśnie czynniki przesądzają o karierze na rynku. Perspektywy wykorzystania leków roślinnych w terapii przedstawiła prof. Halina Strzelecka z Katedry Farmakologii AM w Warszawie. Od 15 lat popularność tych specyfików stale rośnie, obecnie jest ich zarejestrowane w Polsce ponad dwa tysiące. Niektóre pochodzą z warzyw (np. z karczocha, brokułu, czosnku) i są wykorzystywane w profilaktyce miażdżycy, leczeniu schorzeń układu krążenia, okulistyce i wielu innych. Powszechnie uważa się, że leki pochodzenia naturalnego są bezpieczne dla człowieka. Otóż nie zawsze — w interakcji z innymi, a nawet z produktami spożywczymi, mogą doprowadzić do uszkodzeń narządów wewnętrznych. O stanie obecnym i przyszłości rolnictwa ekologicznego w Polsce mówił Wiesław Wawiernia z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie w Polsce jest zarejestrowane 1787 gospodarstw pracujących metodami ekologicznymi (do 5 ha — jest 548, 5–10 ha — 546, 10–20 ha — 374, 20–50 ha —196, 50–100 ha — 72, powyżej 100 ha — 51). Uprawy warzyw zajmują w nich około 3% powierzchni. Działa u nas 16 przetwórni produktów pochodzących z takich gospodarstw. Wartość eksportu naszego rolnictwa ekologicznego szacuje się na 3–4 mln zł. Ten kierunek produkcji jest dotowany z budżetu — dotacja dla upraw warzywnych wynosi 500 zł/ha w okresie rejestracji gospodarstwa, a po uzyskaniu certyfikatu zmniejsza się do 400 zł/ha w gospodarstwach o powierzchni do 50 hektarów. W mających 50–100 ha stawki obniża się o połowę, a większym niż 100 ha dotacje nie przysługują.