• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 04/1999

EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚĆ W PROCENTACH

Brytyjscy specjaliści szacują, że produkcja ''ekologicznych'' warzyw i owoców zwiększa się o 25% rocznie. Jeżeli wspomniany wskaźnik utrzyma się na tym poziomie, to do 2010 roku w Europie będzie 2,5 miliona ekologicznych gospodarstw, łącznie prowadzących produkcję na powierzchni 45 min hektarów.
 przypadku, gdyby przewidywania te się sprawdziły, udział terenów, na których prowadzone będą przyjazne dla środowiska prawy w ogólnej powierzchni gruntów użytkowanych rolniczo wyniesie wtedy 30% (obecnie tylko 1,6%). Podkreśla się również wzrastający udział produktów ekologicznych w obrotach na europejskich rynkach. Ocenia się, że na przykład w Austrii wynosi on już 10%, w Wielkiej Brytanii tylko 0,3%, lecz szybko rośnie. Na razie tylko 1/3 towarów przyjaznych dla środowiska pochodzi z Wysp Brytyjskich, a około 2/3 jest importowane. Największe znaczenie w propagowaniu produkowanej w zgodzie z naturą żywności mają brytyjskie supermarkety - jest ona sprzedawana głównie (w 60%) przez te placówki. Zdarza się, że tamtejsi producenci ''ekologicznych'' warzyw i owoców zrzeszają się pod patronatem zaopatrywanej przez siebie sieci handlowej - przykładem tego może być Sainsbury Organie Resourcing Ciub. Grupy takie służą głównie wymianie doświadczeń uprawowych czy marketingowych, pozwalają lepiej oceniać możliwości zbytu ekoproduktów. Żywność pochodzącą z gospodarstw, które dopiero zaczynają wprowadzać standardy ekologicznej uprawy, sieć Sainsbury etykietuje jako ''przejściową''. Po okresie wstępnym i pomyślnym zakwalifikowaniu przez komisję produkty otrzymują ''etykietę organiczną'' - bo tak określane są tam warzywa i owoce uprawiane bez użycia nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin. Ciekawe, czy wraz z ekspansją międzynarodowych sieci handlowych, w tym również brytyjskiej ''Tesco'', proekologiczna uprawa warzyw i owoców upowszechni się również u nas, czy pozostanie zjawiskiem marginalnym, znanym tylko klientom sklepów ze ''zdrową żywnością''. Na podstawie Grower, 3.12.98. i 14.01.99.