• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 12/2002

WARTOŚCIOWE TYPY WĘGIERKI ZWYKŁEJ

Na krajowym rynku deserowych śliwek, coraz więcej jest odmian o dużych lub bardzo dużych owocach, na przyekład 'Amers', 'Oneida', 'Empres', 'Najbolja', równocześnie dobrze sprzedają się znacznie mniejsze, ale znane i cenione przez konsumentów śliwki Węgierki Zwykłej. Od niedawna można również spotkać jej klony 'Tolar', 'Nectavit' i 'Promis', wpisane do Rejestru odmian w 1998 roku. Owoce nowych klonów różnią się od odmiany wyjściowej tym, że są wolne od wirusów oraz znacznie wolniej niż odmiana od której pochodzą porażane są przez groźną chorobę wirusową — szarką. Mimo to warto nowe drzewa sadzić w pewnej (200–300 m) odległości od starych nasadzeń śliwowych.
'Tolar'
Typ Węgierki Zwykłej o podwyższonej tolerancji wobec szarki (tab. 1 i 2).

TABELA 2. DYNAMIKA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ SZARKI W DOŚWIADCZENIU ZAŁOŻONYM WIOSNĄ 1983 ROKU W ZD W LIPOWEJ
TABELA 1. DYNAMIKA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ SZARKI W DOŚWIADCZENIU ZAŁOŻONYM WIOSNĄ 1993 ROKU W SD W DĄBROWICACH


Drzewo rośnie średnio silnie, tworzy luźną, piramidalną koronę, kwitnie późno. Owoce o masie około 19–20 g mają wygląd typowej węgierki (fot. 1).

FOT. 1. 'PROMIS'


Pestka średniej wielkości łatwo oddziela się od miąższu. Owoce osiągają dojrzałość zbiorczą zwykle w końcu drugiej dekady września, przeważnie 3–5 dni wcześniej niż Węgierki Zwykłej. Mają zarówno wysokie walory deserowe, jak i przetwórcze. Drzewa są plenne, na siewkach Węgierki Wangenheima zaczynają owocować w 2., 3. roku po posadzeniu, a na siewkach ałyczy rok później (tab. 3).

TABELA 3. WZROST I OWOCOWANIE KLONÓW WĘGIERKI ZWYKŁEJ NA DWÓCH PODKŁADKACH'Promis'
Typ Węgierki Zwykłej o podwyższonej tolerancji wobec szarkę (tab. 1 i 2). Drzewo rośnie średnio silnie, tworzy wyniosłą, niezbyt zagęszczoną, wąską koronę. Owoce o masie około 21 g są lekko wydłużone (fot. 2). Pestka średniej wielkości, eliptyczna, ostro zakończona, łatwo oddziela się od miąższu. Drzewa zaczynają owocować w trzecim roku po posadzeniu i są bardzo plenne (tab. 3). Owoce osiągają dojrzałość zbiorczą zwykle w trzeciej dekadzie września, podobnie jak Węgierka Zwykła. 'Promis' jest odmianą samopłodną. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością na mróz. Owoce są bardziej podatne na moniliozę niż odmiany 'Tolar' i 'Nectavit'. 'Promis' jest odmianą późną o owocach deserowych i przetwórczych. Nadaje się do uprawy na terenie całej Polski, szczególnie tam, gdzie jest duże zagrożenie porażenia przez szarkę.

FOT. 2. 'NECTAVIT''Nectavit'
Typ Węgierki Zwykłej znaleziony w okolicy Lipna charakteryzujący się dużym stopniem tolerancji wobec szarki (tab. 1 i 2). Drzewo rośnie dość silnie, tworzy stosunkowo dużą, rozłożystą koronę. Kwitnie późno. Owoce o masie 21–22 g są lekko wydłużone, symetryczne (fot. 3). Pestka typowa dla węgierki, wąsko eliptyczna, dobrze oddzielająca się od miąższu. Drzewa zaczynają owocować w trzecim roku po posadzeniu, są plenne (tab. 3). Owoce dojrzewają w końcu trzeciej dekady września, to jest o kilka dni później niż inne węgierki. Są dostatecznie wytrzymałe na mróz. 'Nectavit' nadaje się do uprawy na terenie całej Polski, szczególnie tam, gdzie jest duże zagrożenie porażenia przez szarkę. Warto nadmienić, że owoce tej odmiany ze względu na późną porę dojrzewania nadają się do przechowywania w chłodni. Warunkiem dobrego przechowywania jest zapewnienie owocom temperatury nie wyższej niż 1°C. W wyższej temperaturze możliwość przetrzymywania owoców w dobrej kondycji fizjologicznej znacznie się zmniejsza.
Wyłączne prawo rozmnażania tych trzech odmian mają szkółkarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Producentów Wysokiej Jakości Materiału Szkółkarskiego.

FOT. 3. 'TOLAR'