• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 04/1999

MONITORING ROŚLIN OZDOBNYCH POD OSŁONAMI

Najnowszą zdobycz techniki przydatną w produkcji ogrodniczej pod osłonami pokazała, podczas targów NTV '98 (pisaliśmy o nich w HO 2 i 3/99) izraelska firma Shany Ray Technologies LTD. Przedstawiony przez nią system ciągłej obserwacji roślin (tzw. phytomonitoring system) pozwala na ich 24-godzinną kontrolę przez cały okres uprawy. Specjalne czujniki, przyczepiane do łodyg, liści, kwiatów i owoców przekazują do komputera dane o temperaturze tych organów, przepływie asymilatów i związków mineralnych, pobieraniu wody, tempie przyrostu pędów i owoców oraz pobieraniu dwutlenku węgla przez liście. Równocześnie inne czujniki mierzą natężenie promieniowania słonecznego, temperaturę, wilgotność i stężenie dwutlenku węgla w powietrzu, a także w podłożu. Dzięki stałemu dopływowi danych do komputera monitoring spełnia rolę systemu wczesnego ostrzegania producenta o zakłóceniach funkcjonowania urządzeń szklarniowych. Takie nieprawidłowości mogą wywoływać stres fizjologiczny roślin. Jego wychwycenie na najwcześniejszym etapie pozwala podjąć działania interwencyjne i uniknąć strat w plonie. W nowej technologii zebrane informacje są przetwarzane automatycznie, a wyniki podawane w jednostkach powszechnie używanych w fachowej literaturze. Ciągły monitoring pozwala też bardzo dokładnie oszacować przewidywaną wysokość plonów. Wreszcie, w uprawach pod osłonami, gdzie cały proces produkcji i kontroli warunków wzrostu roślin jest skomputeryzowany, zanalizowane informacje mogą być zamieniane na komendy sterujące systemami klimatyzacji, nawadniania, fertygacji, itp. ''Fitomonitoring'' przewyższa znane już wcześniej systemy kontroli przede wszystkim źródłem pozyskiwania informacji - bezpośrednio z rośliny, a nie z otaczającego ją środowiska. Na podstawie informacji Shany Ray Technologies