• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 01/2003

WYSTAWA ROLNICZA — RÓWNIEŻ DLA OGRODNIKÓW

;Czwarta Wystawa Rolnicza Agro Show '2002 (11–14 października); została zorganizowana tym razem w Bednarach koło Poznania. Głównym organizatorem tej imprezy jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, a wzięło w niej udział ponad 250 wystawców. Warto dodać, iż wystawa ta zbiega się w czasie z organizowaną w Poznaniu Polagrą Farm. Na Agro Show przeważają maszyny, sprzęt, nawozy i środki ochrony roślin dla rolników. Co roku zwiększa się jednak oferta maszyn dla producentów warzyw i owoców.

FOT. 1 AUTOMAT WINTEX 1000 DO POBIERANIA PRÓB GLEBOWYCH


Prawidłowe nawożenie jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na wielkość i jakość plonów. Dla pełnego wykorzystania potencjału plonotwórczego gleby konieczne są jednak częste analizy zawartości w niej makro- i mikroskładników. Nowością na polskim rynku są firmy, które pobierają próby glebowe, przeprowadzają analizy i wykonują komputerowe mapy zasobności gleby. Do pobierania próbek używa się automatu Wintex 1000 (fot. 1) montowanego na czterokołowym motocyklu Honda 500 TRX. Za pomocą tego urządzenia pobiera się glebę z głębokości około 30 cm. W odróżnieniu od prób pobieranych ręcznie nie jest ona zanieczyszczona materiałem z wierzchnich warstw gleby. Automat Wintex 1000 jest połączony z odbiornikiem DGPS i z komputerem polowym, który rejestruje — z dokładnością do dwóch metrów — punkty pobrania prób. Za pomocą tego urządzenia można dziennie przeprowadzić analizę gleby na 150 hektarach. Koszt analizy makro- i mikroelementów w glebie na hektarze upraw rolniczych wynosi około 15 złotych, a minimalna powierzchnia, dla której można zlecić przeprowadzenie takiej analizy, to 100 hektarów. Po opracowaniu wyników i zaleceń nawozowych dla uprawianych roślin, producent otrzymuje również kolorową mapę pól z naniesioną na nią zasobnością w poszczególne składniki. Przygotowaną mapę można wprowadzić do programów komputerowych zarządzających produkcją i wykorzystać, na przykład, w nowoczesnych rozsiewaczach, w których komputer — połączony z systemem nawigacji satelitarnej — steruje dawką nawozów.

Fabryka Maszyn i Urządzeń Rolniczych Pilmet SA zaprezentowała po raz pierwszy opryskiwacz do upraw rzędowych Pilmet 510 Warzywnik (fot. 2), który produkuje wspólnie z włoską z firmą Nobili. W uprawie truskawek wielu producentów ma problem z opryskaniem wnętrza roślin. Użyty w tym opryskiwaczu system wspomagania powietrznego pozwala na dokładne opryskanie rzędów, nie powodując jednocześnie strat roztworu. Zamontowano w tym urządzeniu plastikowe spłaszczone u wylotu przewody. Silny strumień powietrza wytwarzany przez wentylator o wydajności 11 600 m3/godz. rozchyla liście, a znajdujące się za przewodami powietrznymi rozpylacze, zamontowane na dwupozycyjnych dyszach roboczych kierują roztwór cieczy użytkowej do wnętrza rośliny. Belka polowa o szerokości roboczej 10 m wyposażona jest w dziesięć dyszy roboczych. Ma również mechanizm stabilizujący, który pozwala na utrzymywanie stałej odległości rozpylaczy od roślin, przy niewielkich nierównościach terenu. Opryskiwacz wyposażony jest w zbiornik o pojemności 500 litrów. Zawór sterujący zamontowany jest na wysięgniku, który umożliwia ustawienie go w pobliżu kabiny. Zaprezentowany model kosztuje około 20 000 zł.
FOT. 2. NOWY OPRYSKIWACZ FIRMY PILMET DO UPRAW RZĘDOWYCH


>Samobieżny siewnik pneumatyczny M-SN (fot. 3) firmy Agricola, przeznaczony do wysiewu nasion w wysokich zblokowanych tunelach foliowych i szklarniach lub poletkach doświadczalnych, zaprezentowała firma Agrotop Kaczmarek. Wyposażony jest w silnik dieslowski o mocy 7 KM, dlatego gdy pracuje w tunelu lub szklarni należy pamiętać o otwarciu wietrzników. Średnia prędkość to około 3–4 km/godz. Dzięki użyciu mechanizmu różnicowego siewnik skręca w miejscu. Wyposażony jest w cztery sekcje wysiewające. Cena wersji podstawowej modelu M-SN wynosi około 43 000 złotych.

FOT. 3. SAMOBIEŻNY SIEWNIK PNEUMATYCZNY