• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 04/1999

RABATOWE W TOWARZYSTWIE DONICZKOWYCH

Choć znaczenie ''rabatówki'' w naszym kraju rośnie, nie odzwierciedlała tego liczba przybyłych na konferencję pt. ''Postęp w produkcji roślin rabatowych i doniczkowych'', która odbyła się 3 lutego w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.
Jednym z powodów niskiej frekwencji była z pewnością zmiana terminu imprezy (pod koniec ubiegłego roku organizatorzy podawali datę o miesiąc późniejszą, tj. 3.03.99, i taką opublikowaliśmy w całorocznym kalendarium w HO 12/98). Wprawdzie ci, którzy nie dotarli na spotkanie, mogą przeczytać streszczenia przedstawionych podczas niego wykładów, wydane przez ISK drukiem, ale stracili możliwość uczestniczenia w dyskusji, czyli przedstawienia swoich problemów wykładowcom. Najwięcej pytań dotyczyło stosowania regulatorów wzrostu, którym poświęcono aż trzy referaty. Z pierwszego, przedstawionego przez prof. Joannę Nowak, można się było między innymi dowiedzieć, że niebawem zostaną w Polsce zarejestrowane dwa nowe preparaty zawierające kwas giberelinowy, bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie. Wykładowczyni, omawiając możliwości produkowania drzewkowatych form chryzantem, poinsecji, fuksji, pelargonii, zwróciła uwagę, że u tych ostatnich giberelinę wykorzystuje się nie tylko do wydłużania ''pnia'' (250 mg GA3/l), ale też - w niskich stężeniach (1-2 mg GA3/l) - do zwiększania średnicy korony i przedłużania trwałości kwiatów. Odpowiedzią na rosnące wśród naszych producentów zainteresowanie użyciem giberelin w uprawie cyklamenów byt wykład mgr Jadwigi Treder. Na podstawie dwuletnich doświadczeń przeprowadzonych w ISK stwierdziła, że GA3 skutecznie przyspiesza kwitnienie tych roślin - opryskiwanie powinno się przeprowadzić wówczas, gdy długość szypułek wynosi 0,5-0,7 cm, a pąki kwiatowe mają wielkość główki od szpilki. Ponadto zabieg ten zwiększa obfitość kwitnienia i poprawia trwałość kwiatów (roślina dłużej pozostaje dekoracyjna). Negatywnym następstwem traktowania cyklamenów kwasem giberelinowym jest natomiast wydłużanie się szypułek (ich ''skracanie'' tak, by kwiaty stanowiły niskie piętro nad kopułą liści, to wszak jeden z głównych celów prac hodowlanych nad odmianami doniczkowymi). Wyciągając wnioski z przedstawionych podczas wykładu przesłanek można więc polecać opryskiwanie tych roślin roztworem GA3 w niskim stężeniu (10 mg/l). O ile dwa dotychczas wymienione zastosowania regulatorów wzrostu nie są powszechne, o tyle dla producentów typowych pelargonii użycie tych środków jest jednym z warunków powodzenia uprawy. Mgr Anna Pobudkiewicz polecała, na podstawie swoich badań nad odmianami Pelargoniom x hortorum (syn. P. zonale) rozmnażanymi z nasion, flurprimidol zawarty w preparacie Topflor 015 SL (dotychczas do skarlania pelargonii używany jest z reguły CCC). Środek ten, o długim efekcie następczym, ma korzystny wpływ na pokrój roślin u ''końcowego'' klienta, a nie tylko podczas uprawy w szklarni. Trzeba jednak pamiętać, by nie pozostawał w podłożu w cieplarni, zwłaszcza jeśli będą tam prowadzone gruntowe uprawy innych roślin. Kolejny, ciekawy blok tematyczny dotyczył podłoży. Mówiąc o zasadach ich doboru do produkcji rozsad w tacach-wielodoniczkach doc. Zbigniew Strojny zwrócił uwagę, że najczęściej krytycznym czynnikiem przy tego typu uprawie jest zaopatrzenie systemu korzeniowego roślin w tlen. Na przykład, w mieszaninie torfu wysokiego z perlitem (1 : 1) w tacy z 288 otworami pojemność powietrzna wynosi tylko 2,8%, a w palecie 648-komórkowej - zaledwie 0,5% (warunki bagienne!). Dla porównania: w takim samym podłożu, w doniczce o średnicy 10 cm wartość ta sięga 13%. Dlatego też do produkcji rozsad warto wybierać głębsze tace, w których objętość komórek jest większa. Dwie, trzy godziny przed napełnieniem wielodoniczck substratem powinno się go nawilżyć i w żadnym przypadku nie pozostawiać gotowych do wysiewu tac do następnego dnia, aby podłoże nie osiadało. Wcześniej - z podobnej przyczyny - nie należy przechowywać podłoża w wysokich stertach. Zdaniem wykładowcy, istotniejszy niż dobór podłoża wpływ na wyniki produkcyjne może mieć sposób nawadniania po wysiewie (w tacach o małych komórkach najlepsze jest zamgławianie i tym samym niedopuszczanie, by podłoże osiągnęło stan maksymalnego wysycenia wodą). Wyniki doświadczeń nad uprawą roślin balkonowych (niecierpek nowogwinejski, pelargonia, Surfinia) w podłożu kokosowym, przeprowadzonych w ISK, potwierdziły przydatność tego odpadowego produktu dla ogrodnictwa. Mgr Jadwiga Treder podkreśliła, że choć w wielu przypadkach najlepsze rezultaty uzyskiwano uprawiając rośliny w samym podłożu kokosowym, to jednak - ze względów ekonomicznych - poleca się jego mieszanki z torfem (75% lub 50% tego drugiego). Trzeba również pamiętać, że ''kokos'' to surowiec o silnie zróżnicowanej zawartości składników mineralnych - zależnej od źródła pochodzenia produktu. W cytowanych przez wykładowczynię zestawieniach różnych wyników analiz podłoży kokosowych zawartość potasu wahała się od 19 do 948 mg/l, a chloru - od 26 do 1636 mg/l. Więcej wiadomości na ten temat można znaleźć w materiałach konferencyjnych, a także w ''Haśle Ogrodniczym'' 9/98 - patrz oferta na str. 4.