• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 03/2003

WARZYWA I OWOCE

12 lutego warzywa w Broniszach były znacznie droższe (marchew, selery i buraki ćwikłowe do 50%) niż na rynku hurtowym w Łodzi. Ceny w Poznaniu i w Warszawie były porównywalne, a różnice wynikały z większego zapotrzebowania na warzywa w stolicy.
Poznań okazał się natomiast najtańszym rynkiem zbytu porów, z powodu kłopotów z utrzymaniem ciągłości dostaw tego warzywa dobrej jakości. Producenci mieszkający pomiędzy Warszawą i Łodzią, aby uzyskać wyższe ceny swoich produktów, powinni zastanowić się nad wyborem miejsca sprzedaży. W pierwszej dekadzie lutego korzystniej było sprzedawać warzywa w Warszawie, chociaż ceny w Łodzi mogą szybko wyrównać się z tymi na innych rynkach. Ceny warzyw w Niemczech są zwykle znacznie mniej zróżnicowane. Poza tym na tamtejszych rynkach hurtowych produkty sprzedawane są przez pośredników, a nie — jak w Polsce — przez producentów. Warzywa za Odrą są 25–50% droższe niż u nas. 12 lutego w Niemczech tańsze były jedynie pomidory (w przeliczeniu na złotówki 3–4 zł/kg, u nas 6–7 zł/kg).

Inaczej wyglądała sytuacja na rynku owoców. Najwyższe ceny jabłek producenci uzyskiwali na rynku w Poznaniu. Można to uzasadnić znacznie mniejszą podażą niż w Warszawie i na innych rynkach w Polsce. Nie oznacza to jednak, iż w Poznaniu producenci byli zadowoleni z cen jabłek. Tylko za nieliczne odmiany można było uzyskać powyżej 1,5 zł/kg (np. za 'Golden Deliciousa'). Kupujący poszukiwali głównie owoców tanich. Z tej grupy najlepiej sprzedawały się 'Lobo', 'Cortland' i 'Idared' (0,5–0,8 zł/kg). Znacznie droższe były jabłka na rynkach w Niemczech (2,5–3,0 zł/kg), rynek unijny chroniony jest jednak wysokimi cłami zaporowymi. Szanse dla polskich jabłek wzrosną po wejściu Polski do UE, kiedy przepływ towarów będzie nieograniczony.ŚREDNIE CENY NA WYBRANYCH RYNKACH HURTOWYCH W POLSCE I W NIEMCZECH 12.02.2002 ROKU


* - brak produktu
** - produkty importowane
1 - Royal Gala
2 - Rosemarie
średni kurs euro (NBP) 12.02.2002 wynosił 4,1425 zł
Źródło: dane WGRO SA w Poznaniu i ZMP z Niemiec