• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 07/2003

WCZEŚNIEJSZA EMERYTURA A RENTA STRUKTURALNA - PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE

Zasadniczą funkcją wcześniejszych emerytur jest rozwiązywanie problemów socjalnych ubezpieczonych rolników, przez uzupełnienie systemu rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych. Głównym celem ustawy o rentach strukturalnych jest przede wszystkim poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, ich rentowności oraz dostosowanie polskiego rolnictwa do standardów Unii Europejskiej. Cel socjalny ma w tym przypadku znaczenie drugoplanowe.