• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 07/2003

ŚCIĄGA Z NAWOŻENIA OGÓRKÓW - CZ. II

W pierwszej części artykułu (HO 6/2003) dr J. Dobrzańska przedstawiła zapotrzebowanie ogórków na azot, fosfor i potas oraz zalecenia nawożenia tymi składnikami. W drugiej części omówione zostały kolejne pierwiastki: magnez, wapń, żelazo i bor. (red.)

Magnez

Na wytworzenie kilograma owoców roślina potrzebuje
 w podłożu organicznym 0,4–0,5 g Mg;
w wełnie mineralnej 0,3–0,4 g Mg;
Zapotrzebowanie jest uzależnione głównie od intensywności światła, w okresie owocowania roślina pobiera średnio 40 mg Mg2+ na dobę.

W uprawie tradycyjnej podłoże powinno zawierać
do wysiewu — około 100 mg Mg/L;
do doniczkowania rozsady nieszczepionej — około 120 mg Mg/L;
do doniczkowania rozsady szczepionej — około 180 mg Mg/L;
do sadzenia:
— gleba lżejsza — około 120 mg (zawartość szkodliwa powyżej 300 mg/L);
— gleba zawierająca powyżej 7% substancji organicznej — 150–180 mg Mg/L (zawartość szkodliwa powyżej 400 mg/L).
Nawożenie pogłówne
posypowo — do 120–150 mg Mg/L;
fertygacja — do 100 mg Mg/L, na glebach próchnicznych do 150 mg Mg/L.


FOT. 1. NIEDOBÓR MAGNEZU — ROZJAŚNIENIE TKANKI MIĘKISZOWEJ MIĘDZY DOBRZE WIDOCZNYM ZIELONYM UNERWIENIEM

Uprawa w wełnie mineralnej
produkcja rozsady — 35–40 mg Mg/L;
nasączanie płyt — 40–45 mg Mg/L;
do czasu plonowania — 40 mg Mg/L;
l w czasie intensywnego nasłonecznienia — 35 mg Mg/L.
W roztworze pobranym z wełny zawartość magnezu powinna wynosić 30–70 mg/L.
Prawidłowo odżywiona roślina zawiera 1,0–2,2% Mg w suchej masie liści. Ostry niedobór (fot. 1) występuje, gdy w suchej masie liści jest mniej niż 0,4% Mg.
Nawożenie dolistne — np. Mikrovit Mg — 0,1%, Ekolist Mg — 0,3%, saletra Magnisal —0,4%.

Wapń

Na wytworzenie kilograma owoców roślina potrzebuje
niezależnie od rodzaju podłoża — 1,3–1,8 g Ca
Wapń powinien być dostępny przez cały okres wzrostu, ponieważ słabo przemieszcza się z liści starszych do młodych; pobieranie jest utrudnione przy pH niższym od 5,5 i przy zasoleniu podłoża.

W uprawie tradycyjnej podłoże powinno zawierać
do wysiewu — około 1800 mg Ca/L;
do doniczkowania rozsady nieszczepionej — około 2000 mg Ca/L;
do doniczkowania rozsady szczepionej — około 2200 mg Ca/L;
do sadzenia:
— gleba lżejsza — około 2000 mg Ca/L;
— gleba zawierająca powyżej 7% substancji organicznej — około 2200 mg Ca/L.
Nawożenie pogłówne
posypowo na przykład kredą, jednorazowa dawka nie powinna być większa niż 10 g na roślinę;
fertygacja saletrą wapniową — o stężeniu około 0,1%.

Uprawa w wełnie mineralnej
produkcja rozsady — 170–190 mg Ca/L;
od sadzenia — 190–210 mg Ca/L;
w okresie zbiorów — 200–190 mg Ca/L;
intensywne plonowanie — 190–180 mg Ca/L.
W roztworze pobranym z wełny zawartość wapnia powinna wynosić 160–250 mg/L;
Prawidłowo odżywiona roślina zawiera w suchej masie młodych liści 1,5% Ca, w suchej masie liści starych nawet do 10% Ca. Ostry niedobór (fot. 1, 2) występuje, gdy poziom Ca spada poniżej 0,7% w suchej masie liści młodych i poniżej 2% w suchej masie liści starych.
Doraźne nawożenie dolistne — np. 0,2–0,3% Calcinit, 2–3 razy co 7–10 dni.


FOT. 2. NIEDOBÓR WAPNIA — PARASOLOWATY LIŚĆ ZE ŚCIĄGNIĘTYM BRZEGIEM


FOT. 3. NIEDOBÓR WAPNA NA ROŚLINACH ROSNĄCYCH W PODŁOŻU O DUŻYM ZASOLENIU

Żelazo

W uprawie tradycyjnej podłoże organiczne powinno zawierać
do przygotowania rozsady — 8–10 mg Fe/L;
do uprawy na miejscu stałym — 4–5 mg Fe/L.

Uprawa w wełnie mineralnej
pożywka dozowana — 1–1,5 mg Fe/L, przy dłużej trwającym zachmurzeniu i intensywnym plonowaniu — do 2 mg Fe/L.
Prawidłowo odżywione rośliny zawierają 0,01–0,03% (100–300 ppm) żelaza w suchej masie
młodych, wyrośniętych liści. Niedobór występuje (fot. 4), gdy zawartość Fe spada poniżej 0,005% (50 ppm).
Nawożenie dolistne co 4–5 dni, nie więcej niż 2-, 3-krotnie — np. chelat Fe Forte (7% Fe). Symfonia Fe (10% Fe) — w stężeniu 0,05%, Insol Ferro (3% Fe) — 0,1%.


FOT. 4. OBJAWY NIEDOBORU ŻELAZA

Bor

W uprawie tradycyjnej podłoże powinno zawierać
organiczne — 1–1,5 mg B/L;
lekkie — do 2 mg B/L.

Uprawa w wełnie mineralnej
pożywka dozowana — 0,35 mg B/L, w czasie intensywnego plonowania — 0,40–0,45 mg B/L;
roztwór pobrany z wełny — 0,30–0,40 mg B/L.
Prawidłowo odżywione rośliny zawierają 0,004–0,012% (40–120 ppm) B w suchej masie liści z górnej części rośliny. Niedobór występuje, gdy zawartość boru spada poniżej 20 ppm, poniżej 10 ppm następuje wyraźny spadek plonu. Zawartość boru ponad 250–300 ppm w suchej masie liści jest toksyczna. Nawożenie dolistne — opryskiwać rośliny 2, 3 razy np. boraksem (11% B), Borvitem (8% B) — w stężeniu 0,1%; Symfonią B (20% B) — 0,05%.