• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 04/1999

WIELKI FINAŁ BEZ OGRODNIKÓW

8 lutego, czyli pod koniec rolniczych blokad dróg (notabene ''lepperowcom'' zdarzało się nie przepuszczać transportów z opałem, który zdążał do stygnących szklarni!), w Warszawie odbyt się szósty finał konkursu ''Agroliga''. Nomen omen w gronie pięćdziesięciu laureatów w kategorii ''Rolnicy'' największą grupę stanowili hodowcy trzody chlewnej.
Zwycięzcami ścisłego finału, do którego zakwalifikowano 5 gospodarstw, także zostali przedstawiciele tej właśnie specjalności. Ogrodnicy tym razem nie znaleźli się w ''wielkiej piątce'', ale sporo było kandydatów do niej z naszej branży - 5 właścicieli gospodarstw sadowniczych (Z. Chołyk z Kolonii Stryjno, Z. A. Huculakowie z Międzyrzecza Doln., G. Krzemiński z Kleczanowa, L. Przybytniak z Uleńca i D. T. Jankowscy z Gąbina - ci ostatni, choć zaliczeni do grupy sadowników, w istocie są szkółkarzami) oraz 5 producentów warzyw (A. Kalinowski z Gdańska, E. A. Odrobni z Chwalimia, Z. K. Orzechowscy z Ludwikowa, K. W. Pawłowscy z Bud Siennickich, E. S. Pytlikowie z Międzyrzeca Podlaskiego). Zadziwiające jest, że nie doceniono producentów roślin ozdobnych, w tym szkółkarzy, wśród których niejeden reprezentuje europejski poziom. Warto podkreślić, że konkursowe eliminacje na szczeblu wojewódzkim prowadzone są przez ośrodki doradztwa rolniczego, które zatem decydują o doborze kandydatów - ''najbardziej przedsiębiorczych rolników oraz najbardziej wiarygodnych firm świadczących usługi na rzecz rolnictwa lub zajmujących się przetwórstwem płodów rolnych''. W kategorii ''Firmy'' do ścisłego finału również nie trafiły przedsiębiorstwa, które w sposób jednoznaczny kojarzyłyby się z ogrodnictwem, choć należy odnotować udział Rolhurtu (Szczecin) - największego na Pomorzu rolno-spożywczego rynku hurtowego - w czołowej piątce. W gronie firm, które wyłoniono jako kandydatów do tytułu Krajowego Mistrza Agroligi '98 znalazły się m.in.: PPH ''Bratek'' z Kóz, Instytut Nawozów Sztucznych z Puław, PPPS ''Tymbark'' SA, Zakład Produkcji Koncentratu Jabłkowego O.J.C. z Wisowej, Zakład Produkcyjny ''Agrola'' (opryskiwacze sadownicze i inny sprzęt) z Płatkownicy. Jak podkreślił w imieniu ministra Jacka Janiszewskiego zastępujący go wiceminister Leszek Kawski, konkurs ''Agroliga'' jest wysoko oceniany jako reprezentatywny przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Obecność innych VIP-ów, w tym przedstawiciela prezydenta RP oraz członka zarządu Telewizji Polskiej, świadczyła o tym, że i oni poważają wyróżnionych w konkursie. Szkoda, że kreowaniu podniosłego nastroju nie sprzyjał chaos organizacyjny towarzyszący ceremonii (rejestrowanej zresztą przez kamery TYP). To, co da się wyciąć i zmontować podczas przygotowywania programów telewizyjnych, na żywo niestety ''wyje''. Oby w przyszłym roku było lepiej i oby w Wielkim Finale znaleźli się ogrodnicy.