• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 08/2003

NOWE ODMIANY TRUSKAWEK

Podczas ostatnich targów Macfrut w Cesenie (czyt. też HO 7/2002) można było obejrzeć owoce kilku nowych odmian truskawek wyhodowanych w ostatnich latach we Włoszech oraz Hiszpanii. Większość prezentowanych owoców miała poszukiwany przez odbiorców wydłużony, stożkowaty kształt oraz jasnoczerwoną (wyjątek to 'Civl35'), równomiernie wybarwioną, gładką skórkę ("nasiona", czyli orzeszki są zagłębione w miąższu).

Najbardziej obiecująco zapowiadają się odmiany otrzymane w przedsiębiorstwie New Fruits, które powstało w 1997 roku z połączenia firm Rangi Vivai z Ceseny oraz Geoplant Vivai z Rawenny. Zaletą truskawek z New Fruits ma być odporność roślin na niską temperaturę, ponieważ odmiany te — 'Maya', 'Alba' i 'Roxana' — powstały z myślą o producentach z centralnych oraz północnych rejonów Włoch. Wszystkie są opatentowane.

'Maya' została otrzymana w 1992 roku, a opatentowana w 1998 roku. Według hodowców należy do truskawek średnio wczesnych. Jej zaletą ma być bardzo wysoka plenność, odporność na choroby oraz dobra jakość owoców. W belgijskich doświadczeniach z roślin tej odmiany zebrano o 15% więcej owoców, średnio o jedną trzecią większych od owoców 'Elsanty'. Te same badania potwierdziły małą podatność odmiany 'Maya' na mączniaka prawdziwego, zgnilizny owoców — suchą i skórzastą — oraz na alternariozę. Rośliny mają wzniesiony pokrój i średniej wielkości, ciemnozielone liście. Kwiatostany znajdują się na poziomie liści. Owoce (fot. 1) są wydłużone, aromatyczne, intensywnie czerwone i gładkie. Ich zaletą ma być łatwy zbiór oraz odporność na transport. Odmiana ta jest od dwóch lat badana w Polsce, gdzie została zaliczona do grupy najplenniejszych.


FOT. 1. 'MAYA'

'Roxanę' wyhodowano w 1993 roku. Jej owoce dojrzewają około 5 dni później niż odmiany 'Maya', ale są większe. Rośliny 'Roxany' mają wzniesiony pokrój i ciemnozielone liście, ale kwiatostany pozostają pod nimi. Owoce (fot. 2) są stożkowate, intensywnie czerwone, gładkie i — co podkreślają hodowcy — bardzo wyrównane. Zaletą tej odmiany mają być wysokie plony, jednoczesne dojrzewanie owoców oraz szczególna przydatność do uprawy
w chłodniejszym klimacie.


FOT. 2. 'ROXANA'

Najnowszą odmianą z firmy New Fruits jest otrzymana w 1995 roku 'Alba', zaliczana do grupy wczesnych. Rośliny mają lekko wzniesiony pokrój i ciemnozielone liście. Bardzo liczne kwiatostany pozostają na poziomie liści. Owoce (fot. 3) mają stożkowaty kształt, są intensywnie czerwone, gładkie i aromatyczne. Zaletą 'Alby' ma być także łatwość zbioru owoców i skoncentrowany czas ich dojrzewania. 'Alba' i 'Roxana' są od roku testowane w Polsce.


FOT. 3. 'ALBA'

Hiszpańska grupa Planasa, która ma swoje filie we Włoszech, Polsce i Stanach Zjednoczonych, zajmuje się produkcją owoców, warzyw, nasion i materiału szkółkarskiego oraz hodowlą nowych odmian, między innymi truskawek (także czosnku, szparagów, cykorii, brzoskwiń i nektaryn). Na targach w Cesenie zaprezentowano odmianę truskawek — 'Placartfre' (Candonga®). Została ona, obok 5 innych ('Plarionfre', 'Plasifre','Milsei', Plahuelfre', 'Plarocifre') z tej firmy zgłoszona w Polsce do rejestru odmian (3 w 2001 r. i 3 w ubiegłym). Wszystkie są zgłoszone do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa.

'Placartfre' (Candonga®) wyróżnia się bujnym wzrostem, zwartym pokrojem (kwiatostany na poziomie liści lub trochę powyżej) i niebyt intensywnie zielonymi liśćmi. Średniej wielkości, stożkowate, jaskrawoczerwone owoce (fot. 4), rzadko ulegają zniekształceniom w okresie chłodów lub przy nieodpowiednim nawożeniu. Skórkę mają gładką, miąższ czerwony, aromatyczny, słodkokwaśny. Odmiana ta ma być wczesna i wyróżniać się dobrą regeneracją korzeni oraz nietworzeniem dużej masy liści, co zapewnia dostęp powietrza do owoców.


FOT. 4. 'PLACARTFRE' (CANDONGA®)

Trzecim przedsiębiorstwem, które na targach Macfrut przedstawiało własne odmiany, była firma Salvi Vivai z Ferrary prezentująca 'Arosę' oraz 'Civl35'. 'Arosa' ma być szczególnie przydatna do rejonów o chłodniejszym klimacie. Rośliny mają średnią siłę wzrostu i jasnozielone liście, na których poziomie tworzą się kwiatostany. Owoce (fot. 5) są lekko wydłużone, intensywnie jasnoczerwone (również wewnątrz), średniej wielkości lub duże, słodkokwaśne oraz pachnące. Według hodowców, można je zbierać w dłuższych odstępach czasu, ponieważ ich skórka oraz miąższ są stosunkowo twarde (z tego samego powodu można zbierać także owoce w pełni dojrzałe). Zbiory przypadają mniej więcej w tym samym okresie co 'Elsanty'. 'Arosa' kwitnie obficie, ale etapami — po zbiorze pierwszych owoców pojawiają się liczne kwiatostany. Rośliny mają być także przydatne do uprawy bezglebowej.


FOT. 5. 'AROSA'

Drugą odmianą z tej samej firmy jest 'Civl35', we Włoszech sprzedawana pod nazwą handlową Naiad®. Rośliny mają ciemnozielone liście oraz lekko wzniesiony pokrój. Kwiatostany tworzą się na poziomie liści. Owoce (fot. 6) są wyraźnie stożkowato wydłużone, średniej wielkości lub duże, ciemnoczerwone (miąższ jasnoczerwony), intensywnie pachnące i słodkie (we włoskich sklepach owoce tej odmiany sprzedawane są pod marką "Dolce fragola", czyli słodka truskawka), trwałe i odporne na transport. Orzeszki znajdują się na powierzchni skórki owoców lub są w niej lekko zagłębione, co jest cechą pożądaną przez odbiorców. Odmiana ma być bardzo plenna i przydatna na różne rodzaje gleb.


FOT. 6. 'CIVL35' (NAIAD®)