• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 09/2003

NA RYNKACH - WARZYWA I OWOCE

Jak co roku, w sierpniu notowania większości gatunków warzyw były bardzo niskie, co związane jest z dużą podażą. Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza ogórków polowych przeznaczonych do kwaszenia. W sierpniu ich ceny na krajowych rynkach hurtowych różniły się wyraźnie — za 1 kg płacono 0,20 zł w Łodzi i aż 1,50 zł w Warszawie. Bardziej wyrównane były notowania kwaszeniaków w Niemczech. W Polsce występowały problemy ze zbytem ogórków dużych — długości 9–12 cm — na które zapotrzebowanie jest niewielkie. Chętnie natomiast kupowane są te o długości 6–9 cm. W tej sytuacji ogrodnicy zmuszeni byli do poszukiwania rynków zbytu ogórków za granicą (trafiały głównie do Czech).

W sierpniu znacznie staniały krajowe pomidory spod osłon, do czego przyczyniła się duża podaż tych warzyw z upraw polowych. Ceny papryki — bardzo zbliżone na rynkach w Niemczech — u nas różniły się nawet o 50% pomiędzy miastami. Duże dostawy papryki krajowej już w końcu lipca prawie całkowicie wyeliminowały z rynku droższą paprykę importowaną. Wyraźnie polepszyła się — w porównaniu z sytuacją z lat poprzednich — jakość warzyw korzeniowych (marchwi, pietruszki, selerów). Coraz częściej widać zmiany ich opakowań — producenci przechodzą z oferowania warzyw w pęczkach na worki foliowe.

Podobnie, jak w poprzednich miesiącach, ceny warzyw na rynku w Łodzi znacznie różniły się od notowań z innych rynków hurtowych (na przykład warzywa kapustne były w Łodzi najtańsze).

W pierwszej dekadzie sierpnia oferowano dużo śliwek. Ich ceny wahały się od 0,80 zł/kg w Łodzi do 3,50 zł/kg
w Broniszach. W przypadku tych owoców elementem najbardziej wpływającym na cenę jest u nas odmiana, a dopiero w dalszej kolejności — jakość towaru. Stosunkowo duża była również podaż krajowych brzoskwiń, malin oraz borówki wysokiej. Nie było natomiast ciągłości podaży krajowych deserowych truskawek (w Łodzi). Ich tegoroczne średnie ceny (od początku dostaw) były o ponad 40% wyższe od średniej z analogicznego okresu roku ubiegłego. Systematycznie zwiększały się dostawy krajowych jabłek. Najtańsze pod koniec pierwszej dekady sierpnia były owoce odmiany 'Vista Bella' (1,00–1,66 zł/kg w Poznaniu i 0,80–1,00 zł/kg w Warszawie), najdroższe — 'Paulared' (1,33–2,20 zł/kg w Poznaniu i 1,33–1,86 zł/kg w Warszawie). Na rynkach niemieckich, oprócz jabłek produkcji krajowej, znaczną część stanowiły również dostawy tych owoców z importu (z Chile).

W Polsce rosła oferta krajowych deserowych gruszek, których ceny (zbliżone w różnych regionach Polski) wynosiły 2,00–4,50 zł/kg (w Niemczech — 0,55–0,90 euro/kg). Dominującymi odmianami były u nas 'Faworytka' ("Klapsa") oraz 'Bonkreta Williamsa'. W Niemczech znacznie droższe niż u nas były maliny. Porównywalne były natomiast notowania truskawek deserowych.

ŚREDNIE CENY NA WYBRANYCH RYNKACH HURTOWYCH W POLSCE I W NIEMCZECH 11.08.2003 ROKU
* – brak danych lub brak produktu; Żródło: dane WGRO SA w Poznaniu i ZMP z Niemiec
średni kurs euro (NBP) 11.08.2003 r. wynosił 4,36 zł