• 12-636-18-51
 • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 10/2003

MARKETING WARZYW SZKLARNIOWYCH - WYBRANE ZAGADNIENIA

Czynniki istotne z punktu widzenia konsumenta

 • cena i jakość produktu; oszczędność czasu wynikająca z możliwości łatwego i szybkiego przyrządzenia posiłku; dostępność produktów "gotowych do gotowania lub spożycia" (rys.); częstsze spożywanie posiłków poza domem; coraz częstsze podejmowanie decyzji pod wpływem chwili; umiejętność uodpornienia się na nadmiar informacji o produktach.
 • rosnące znaczenie bezpieczeństwa żywności dla zdrowia konsumentów; przykładanie coraz większej wagi do tak zwanej naturalnej żywności; obawy przed żywnością zmodyfikowaną genetycznie; możliwość kontrolowania jakości żywności w poszczególnych etapach procesu jej produkcji; zapotrzebowanie na dane produkty i informacje o nich; wzrost znaczenia wiarygodności producentów i firm; zwracanie uwagi na względy ochrony środowiska oraz na aspekty społeczne (znaczenie polityki socjalnej firm, itp).
 • możliwość nawiązywania kontaktów towarzyskich podczas posiłków oraz kupowania żywności; przyjemność robienia zakupów; chęć poznawania nowych kultur i tradycji żywieniowych; możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulinarnych; traktowanie gotowania i przyrządzania posiłków jako hobby; urządzanie okazjonalnych obiadów dla przyjaciół.

Warzywa i owoce są jednymi z najważniejszych produktów w handlu detalicznym

 • kojarzą się ze zdrowym modelem życia;
 • współtworzą image sklepu;
 • owoce i warzywa należą do najczęściej kupowanych produktów;
 • marże w tym dziale są wyższe niż w przypadku innych grup produktów.

Wymagania detalistów w stosunku do ogrodników zmieniają się

 • obecnie — istotna jest dostępność produktu, jego bezpieczeństwo dla zdrowia konsumentów i jakość,
 • w przyszłości — wprowadzenie systemów kontroli jakości w poszczególnych etapach produkcji; zwracanie uwagi na aspekty etyczne w relacjach handlowych!

Rynek usług gastronomicznych — obejmujący żywność spożywaną poza domem oraz produkty "gotowe do spożycia" — gwałtownie rośnie. W ciągu najbliższych 10 lat:

 • liczba operatorów na rynku usług gastronomicznych znacznie się zmniejszy;
 • obroty w tym sektorze zrównają się z obrotami w handlu detalicznym — rynek usług gastronomicznych znacząco się rozszerzy, przybędzie restauracji typu "fast food", wzrośnie znaczenie drobnego handlu związane z brakiem i rosnącymi kosztami siły roboczej; więksi operatorzy na rynku będą koncentrować swoje działania i rozwijać prawdziwą współpracę;
 • utworzą się silne międzynarodowe marki;
 • pozostanie miejsce dla operatorów niszowych i lokalnych.

Zmiany w sprzedaży hurtowej

 • procesy koncentracji będące reakcją na koncentrację w sprzedaży detalicznej;
 • wprowadzanie tak zwanej wartości dodanej produktów będzie sposobem na przetrwanie;
 • niektórzy hurtownicy staną się dostawcami żywności;
 • systemy kierowania kategorią i personelem będą służyć konsumentom;
 • nastąpią procesy globalizacji i internacjonalizacji.

Łańcuch współpracy będzie się rozrastał

 • nastąpi zorientowanie kierunku produkcji na potrzeby rynku w wyniku wymagań stawianych przez supermarkety;
 • wprowadzone zostaną rozwiązania i produkty "na miarę" oraz działania skierowane na zatrzymanie klientów — zaopatrzenie w poszczególne produkty przez cały rok;
 • silny nacisk położony zostanie na zbudowanie długoterminowych relacji z klientami;
 • nastąpi zwiększenie "przejrzystości" relacji handlowych.

Siły napędowe procesów współpracy

 • rosnące znaczenie bezpieczeństwa żywności;
 • wdrażanie procesów i systemów kontroli jakości w poszczególnych etapach produkcji (EUREPGAP, czyt. też HO 5/2002 i ISO);
 • motywy marketingowe — znaczenie działów owoców i warzyw, wzrost znaczenia doboru właściwego rynku zbytu dla produktu;
 • zaopatrzenie przez cały rok w dany produkt;
 • redukcja kosztów.

Konsekwencje dla producentów

 • zwiększanie siły nabywczej konsumentów;
 • zaostrzenie konkurencji w celu utrzymania stałych klientów;
 • pojawienie się konkurencji międzynarodowej;
 • konieczność zrzeszania się — łączenia sił również w skali międzynarodowej;
 • konieczność gwarantowania bezpieczeństwa żywności i wdrożenia procesów
 • kontrolnych w poszczególnych etapach produkcji;
 • wzrost znaczenia pakowania warzyw i owoców;
 • wzrost znaczenia jakości produktów — wybór odpowiedniej odmiany.

CZAS POŚWIĘCANY NA PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW (WIELKA BRYTANIA)

Twan Jacobs — Manager Business Development, De Ruiter Seeds, Holandia