• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 10/2003

RAK BAKTERYJNY W PAPRYCE

Rak bakteryjny (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis = Cmm), mimo iż jest chorobą kwarantannową (z listy A2 — EPPO; dział A — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18.09.2001 r.), w Polsce na pomidorach występuje często i wyrządza duże straty. Papryka uważana była przez długi czas za roślinę nieporażaną przez tego patogena. W ostatnim dziesięcioleciu stwierdzono jednak występowanie raka bakteryjnego w uprawach papryki w obu Amerykach. W tym czasie w Europie nie notowano takich przypadków
w warunkach produkcyjnych. Jednak w bieżącym roku w Polsce, w rejonie Radomia na papryce obserwowano objawy inne niż powodowane przez dotychczas znane choroby tego warzywa.