• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 05/1999

'UZIEMIONE' BIEDRONKI

Grupa francuskich naukowców opatentowała system hodowli biedronek pozbawionych zdolności latania. Według specjalistów z Instytutu Badań Rolniczych w Antibes, takie owady mogą być skuteczną bronią w walce z mszycami, mączlikami, przędziorkami i kilkoma innymi gatunkami szkodników roślin. Dotychczas trudno było biedronki wykorzystać w uprawie polowej, gdyż większość z uwalnianych na plantacji szybko stamtąd odlatywała. Na większą skalę znalazły zastosowanie tylko w ochronie roślin pod osłonami.
Nielotne biedronki uzyskano w efekcie hodowli osobników traktowanych promieniowaniem i środkami chemicznymi. W przeciwieństwie do podobnych mutantów, pojawiających się w przyrodzie spontanicznie, te z laboratorium zachowały zdolność reprodukcji (a larwy biedronek są jeszcze skuteczniejszymi entomofagami od postaci dorosłych) oraz odporność na niekorzystne warunki środowiskowe. Według obliczeń, jeden litr bezskrzydłych biedronek wystarcza do ochrony roślin ozdobnych lub warzyw na powierzchni 1500 m2. Taka ilość owadów kosztuje, w przeliczeniu, około 95 zł.

Na podstawie Flower Tech 1/99