• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 05/2003

NAWOŻENIE DOLISTNE WIŚNI I CZEREŚNI

Dla uzyskania dobrych efektów w produkcji owoców wiśni i czereśni zaleca się nawożenie dolistne drzew jedno- i wieloskładnikowymi nawozami zawierającymi makro- i mikroelementy (Mikrokomplex, Siarczan magnezu jednowodny, Mikrovit 1, 2 lub 3, Plonochron mikroelementowy, Plonochron kompletny). Ten sposób nawożenia makroelementami należy traktować jako uzupełniający, a w przypadku mikroelementów — jako podstawowy. Nawożenie dolistne daje najlepsze wyniki, gdy jest przeprowadzane przy pochmurnej pogodzie, wcześnie rano lub wieczorem, kiedy składniki łatwo przenikają do wnętrza liści. Nawozy dolistne zalecam stosować zawsze według potrzeb wynikających z zasobności gleby i stanu odżywienia roślin.

Dotychczas najbardziej rozpowszechnione było nawożenie dolistne mocznikiem, który zasila drzewa azotem wtedy, gdy nie mogą go swobodnie pobierać przez korzenie — najczęściej w czasie suszy wiosennej.

Dokarmianie dolistne drzew wiśni i czereśni, dla poprawienia jakości i wielkości plonu owoców, rozpoczyna się od fazy pękania pąków (tabela) — wtedy roślinom podaje się cynk. Niedobory cynku występują najczęściej na glebach zawierających dużo wapnia oraz tam, gdzie wysiewa się duże dawki nawozów fosforowych. Cynk w roślinach gromadzi się w liściach oraz w zarodkach. Dokarmianie dolistne tym pierwiastkiem (na przykład Chelatem cynku forte, Mikrovitem Zn, Zintracem) zapobiega chlorozom i przedwczesnemu opadaniu liści, podwyższa odporność roślin na wymarzanie, stymuluje rozwój pąków, zwiększa odporność na choroby przechowalnicze.

Przed kwitnieniem (zielony pąk) rośliny wykazują zapotrzebowanie na magnez. Niedobory tego pierwiastka obserwowane w uprawach na glebach lekkich objawiają się nekrozami między głównymi nerwami liści u nasady długopędów. Drzewa takie należy opryskiwać przed lub po kwitnieniu, na przykład, Siarczanem magnezu jednowodnym, Hydromagiem, Mikrokompleksem lub Plonochronem magnezowym.

Od fazy białego pąka, a także w fazie kwitnienia i opadania płatków, drzewa można opryskiwać nawozami zawierającymi bor, na przykład Borvit, Bormax, Bortrac. Stymuluje on podziały komórkowe, zwiększa efektywność pobierania pozostałych składników pokarmowych, zwłaszcza azotu, potasu, fosforu, magnezu i wapnia. Niedobór boru prowadzi między innymi do obumierania stożków wzrostu i zahamowania wzrostu, zarówno pędów nadziemnych, jak i korzeni, wytwarzania kwiatów, a jeśli te ostatnie powstaną, utrudnione jest zapłodnienie po zapyleniu.

W fazie białego pąka, a także tuż po zakończeniu kwitnienia, można opryskiwać drzewa Plonochronem zasadowym. Poprzez stworzenie środowiska zasadowego (na liściach, pędach, konarach i owocach), nawóz uniemożliwia rozwój grzybni.

Od końca kwitnienia do okresu wzrostu zawiązków owocowych i na cztery oraz dwa tygodnie przed zbiorem owoców warto opryskiwać drzewa nawozami zawierającymi fosfor, na przykład Fostar, Seniphos, Plonochron fosforowy.

Po kwitnieniu zaopatruje się drzewa w żelazo. Objawy jego niedoboru występują najczęściej na glebach o wysokim pH, przewapnowanych, a także o dużej zawartości fosforu. Blaszka młodych wierzchołkowych liści staje się jasnozielona, kremowa, biała i czasem zamiera, jedynie nerwy pozostają zielone. Przy dużym deficycie żelaza objawy chorobowe stopniowo przenoszą się na liście starsze. Wzrost pędów zostaje zahamowany, mogą zamierać gałęzie, a potem całe drzewa. Żelazo trudno przemieszcza się w roślinie, dlatego wskazane jest uzupełnienie tego pierwiastka poprzez opryskiwanie dolistne po kwitnieniu, kilkakrotnie co 10–14 dni, na przykład Mikrovitem Fe, Chelatem żelaza forte, Plonochronem żelazowym.

W okresie rozwoju owoców dostarcza się roślinom magnezu, stosując na przykład Hydromag, Mikrokomplex, Siarczan magnezu jednowodny lub Plonochron magnezowy, kilkakrotnie co 7–14 dni.

Po zbiorze owoców, a przed opadnięciem liści z drzew (późną jesienią), należy zastosować bor i cynk, mieszając na przykład Borvit i Mikrovit Zn lub Bortrac i Zintrac. Do tych nawozów można dodać roztworu mocznika.

W przypadku dużego deficytu potasowego w glebie (określonego na podstawie chemicznej analizy), konieczne jest dolistne nawożenie potasem, na przykład Plonochronem potasowym lub Plonochronem zasadowym, kilkakrotnie co 7–10 dni.

NAWOŻENIE DOLISTNE DRZEW WIŚNI I CZEREŚNI
* Stosuj osobno. Nie mieszaj z innymi nawozami i środkami ochrony roślin
** Powtórzyć po 3–4 tygodni
*** Powtórzyć nawożenie w przypadku umiarkowanych i bardzo dużych niedoborów

Autor jest pracownikiem Regionalnego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Radomiu