• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 05/2003

PROWADZENIE POMIDORÓW POLOWYCH

Pomidor należy do warzyw o długim okresie wegetacji — w zależności od wczesności odmiany, od siewu nasion do początku owocowania upływa 105–130 dni. Dlatego w naszych warunkach klimatycznych uprawia się go z rozsady wyprodukowanej wcześniej pod osłonami — jej jakość ma bardzo duży wpływ na powodzenie uprawy pomidora. Dobra rozsada powinna być krępa, mieć krótką, mocną łodygę (wysokości 15–30 cm) z gęsto ułożonymi liśćmi (5–7 szt.) o krótkich ogonkach liściowych.

Do zabiegów mających wpływ na przyspieszenie dojrzewania należy sposób prowadzenia roślin i termin ich ogławiania. Uprawiane przy podporach pomidory odmian wysokich można prowadzić na różną liczbę pędów — od jednego do trzech. Prowadzenie na jeden pęd polega na usuwaniu wszystkich innych, wyrastających z kątów liści, w miarę ich pojawiania się. Gdy planujemy uprawę na dwa pędy — pozostawia się pęd główny oraz ten wyrastający tuż pod pierwszym gronem. Przy prowadzeniu roślin na trzy pędy jako pierwszy boczny należy pozostawić pęd, który wyrósł tuż pod pierwszym gronem, a jako drugi — wyrastający z najniższego węzła pędu głównego. Dla pierwszego sposobu uprawy polecam rozstawę 80 x 40 cm, dla roślin o dwóch pędach — 80 x 60 cm, dla prowadzonych na trzy pędy — 80 x 80 cm. Rośliny pomidorów prowadzone na jeden tylko pęd dają plony o tydzień do dziesięciu dni wcześniej od pozostałych.

Badania przeprowadzone w Katedrze Warzywnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie wykazały, iż sposób prowadzenia wysokich odmian pomidora nie miał wpływu na wielkość plonu handlowego owoców (27,6–31,4 t/ha), natomiast wpłynął na wielkość frakcji plonu owoców zielonych w pełni wyrośniętych oraz tych poza wyborem — te części plonu były największe przy prowadzeniu pomidora na 3 pędy (odpowiednio 10,9 t/ha i 17,9 t/ha), a najmniejsze u roślin z jednym pędem (5 t/ha i 14,5 t/ha). Wielkość poszczególnych frakcji plonu uzależniona była także od badanych odmian ('Złoty Ożarowski', 'Najwcześniejszy', 'Kora', 'Zorza' i 'Paw') oraz przebiegu pogody w poszczególnych latach badań. Najmniejszy odsetek owoców zielonych miały 'Złoty Ożarowski' (9,37%) i 'Zorza' (10,05%), a największy 'Paw' (23,1%). Największy plon owoców poza wyborem stwierdzono w przypadku uprawy odmian 'Kora' i 'Zorza'.

Dla przyspieszenia dojrzewania owoców należy około 10 sierpnia ogłowić rośliny, to znaczy obciąć wierzchołki pędów, z pozostawieniem 2, 3 liści nad najwyższym kwitnącym gronem. Daje to gwarancję, że przed nastaniem jesiennych chłodów owoce w ostatnim gronie dojrzeją lub będą mogły być zebrane jako owoce zielone, lecz wyrośnięte.

O jakości owoców pomidorów oraz udziale plonu poza wyborem w plonie ogółem decyduje zdrowotność roślin. Niewątpliwie najgroźniejszą w naszych warunkach klimatycznych chorobą pomidora jest zaraza ziemniaka powodowana przez organizm glonopodobny Phytophthora infestans. Najbardziej narażone na nią są rośliny prowadzone na trzy pędy. Jej objawy pojawiają się na owocach w postaci szarozielonych, szybko brunatniejących plam, które szybko obejmują całą ich powierzchnię. Na liściach plamy są zielonobrunatne, nekrotyczne. Występują także na ogonkach liściowych i pędach. Chorobie sprzyja wilgotne i chłodne lato. Odmianami tolerancyjnymi wobec zarazy ziemniaka są 'Paw', 'Kora' i 'Złoty Ożarowski'. 'Zorza' i 'Najwcześniejszy' należą do odmian wrażliwych na tę chorobę.