• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 05/2003

WIOSENNA KONKURENCJA WARZYW IMPORTOWANYCH

Wiosną na rynkach hurtowych zwykle obserwuje się dużą podaż warzyw z — ciągle zwiększającego się — importu. Do Polski sprowadza się nawet kapustę białą, której produkcja krajowa, wydawałoby się, powinna zaspokajać potrzeby konsumentów. Wysoka jakość warzyw importowanych, dobre przygotowanie do sprzedaży i niejednokrotnie atrakcyjna cena zachęcają odbiorców do zakupów.

Najwięcej pomidorów

Wśród warzyw sprowadzanych na wiosnę najwięcej jest pomidorów, papryki i marchwi. W I półroczu 2002 r., w porównaniu z tym samym okresem roku 2001, zmalał import pomidorów, marchwi, ogórków, sałaty i czosnku, natomiast wzrosły dostawy wiosennej papryki, kalafiorów, porów, kapusty i cebuli (tabela).

Import pomidorów w I półroczu 2002 r. wynosił 33 700 t, a jego wartość — 29 mln USD. W ostatnich 7 latach najwięcej tego warzywa w okresie od stycznia do czerwca sprowadziliśmy w 2001 r. — 49 000 t, o wartości 32,8 mln USD. Rok 2002 r. był słabszy pod tym względem, ale należy pamiętać, że więcej było wtedy rodzimych pomidorów spod osłon (241 000 t). W I połowie 2002 r. zakupiliśmy za granicą 13 600 t papryki o wartości 20,8 mln USD. Od 1996 r. do 2002 r. import tego warzywa w okresie styczeń-czerwiec zwiększył się ponad 2 razy. Coraz więcej sprowadzamy wiosną marchwi — import w I połowie w 1996 r. wynosił 4900 t, a już w następnym roku 18 700 t. W latach 1996–2002 największy jej import odnotowano w 2000 r. -27200 t (wykres). W I półroczu ubiegłego roku sprowadzono 11 200 ton marchwi za 1,8 mln USD. Wiosną 2002 r. zaimportowaliśmy rekordową ilość kapusty białej i czerwonej — 5500 t, to znaczy prawie dziesięciokrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2001 r. Dostawy kapusty w I półroczu do 1998 r. nie przekraczały 700 t, w 1999 r. doszły prawie do 1700 t, a w 2000 r. wyniosły już niemal 3400 t. W następnym roku ilość ta gwałtownie się zmniejszyła do około 570 t. Jednak należy pamiętać, że po dużych zbiorach tego warzywa w 2000 r. (1,9 mln t) wiosną 2001 r. mieliśmy sporą podaż rodzimej kapusty. Dostawy zagranicznych ogórków w I półroczu w latach 1996–2002 wahały się od 4000 t do 6300 t. Najwyższe odnotowano w roku 1996 (6347 t) oraz 2001 r. (6306 t). Wiosną 2002 r. ilość zaimportowanych ogórków zmalała do 4515 t (prawie o 30%). Od 1996 r. do 2002 r. siedmiokrotnie wzrosła ilość sprowadzanych w I półroczu kalafiorów (z 583 t do 3760 t), a rok 2002 był pod tym względem rekordowy. Z 1401 t do 3394 t wzrosły w omawianym okresie dostawy porów oraz z 910 t do 3339 t sałaty. W I półroczu 1996 r. Polska zakupiła za granicą 1173 t czosnku, a już rok później 3602 t i od tego czasu ilość importowanego czosnku nie spadła poniżej 3000 ton.

Kraje UE głównymi dostawcami

Z danych statystycznych wynika, że największym dostawcą warzyw wiosną są kraje Unii Europejskiej, skąd pochodzi nawet do 99% importu niektórych gatunków. Wiosną najwięcej pomidorów sprowadzamy z Hiszpanii (w I połowie 2002 r. 18 900 t, 56%) oraz Holandii (6000 t, 18%). Najpoważniejszymi dostawcami papryki w I połowie 2002 r. też są Hiszpania (10,5 tys. t, 77%) i Holandia (2400 t, 18%). Aż 95% importowanej w tym okresie marchwi pochodziło z Holandii (8800 t), Belgii (1100 t) i Włoch (700 t). Podobne proporcje obserwuje się dla sałaty i cebuli, których importujemy z krajów UE do 99%. Wyjątkiem jest czosnek — prawie w całości sprowadzany z Chin.

Konkurencyjne ceny dla polskich warzyw

Dobre przygotowanie warzyw importowanych do sprzedaży (są umyte, estetycznie opakowane) przyciąga klientów. Ponadto często konkurują one z polskimi podobną lub niższą ceną. Na przykład: w marcu za kilogram krajowego czosnku w hurcie płacono 4,17–5 zł, a importowanego 4–5 zł, za marchew krajową — 0,6–1,3 zł/kg, podczas gdy za importowaną — 1,2 zł/kg. Pomidory rodzimej produkcji kosztowały na rynku w Broniszach w marcu 13,5–15 zł/kg, natomiast sprowadzane z zagranicy — 7,5–8 zł/kg. Maksymalna cena hurtowa kalafiorów krajowych i importowanych wynosiła odpowiednio 7 zł/szt. oraz 6,5 zł/szt. Mniej konkurencyjna była papryka czerwona pochodząca z importu, gdyż jej maksymalna cena (10 zł/kg) była o 1 zł wyższa niż polskiej. Pod koniec marca zrównała się maksymalna cena hurtowa polskiej i importowanej rzodkiewki (2,8 zł/pęczek). Maksymalne ceny sałaty masłowej polskiej i importowanej kształtowały się na podobnym poziomie — około 3,1 zł/szt. W połowie marca w podwarszawskich Broniszach za pory krajowe płacono 4,5–5,3 zł/kg, podczas gdy za importowane 3,8–4,3 zł/kg.

Obecność warzyw importowanych na rynku jest korzystna dla konsumentów. Mogą oni dokonywać wyboru, ponadto warzywa importowane czynią nasz rynek znacznie atrakcyjniejszym. Spełniają ważną rolę przy braku lub niedoborze warzyw krajowych na rynku — taka sytuacja wystąpiła w tym roku: sprowadzone z zagranicy pory, tańsze prawie
o 1 zł, zastępowały polskie, których brakowało.

IMPORT WARZYW ŚWIEŻYCH W I PÓŁROCZU W LATACH 1996–2002

Źródło: dane CIHZ
 * kapusta biała i czerwona łącznie

IMPORT NIEKTÓRYCH WARZYW W I PÓŁROCZU W LATACH 1996–2002

Mgr inż. Grażyna Stępka jest pracownikiem Samodzielnej Pracowni Ogrodnictwa IERiGŻ — Warszawa