• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 05/1999

ZASŁUŻENI DLA ROLNICTWA

25 marca br. w Warszawie wręczone zostały wysokie odznaczenia państwowe za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki żywnościowej i rolnictwa. Wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele branży rolniczej i ogrodniczej (tych ostatnich reprezentowała producentka szkółkarskiego materiału jagodowego - Mariola Markiewicz z Buszkowa), przedstawiciele zakładów przetwórczych i rynków hurtowych oraz dziennikarze z działów rolnych prasy i radia (m.in. Leonid Wawryniuk - redaktor naczelny miesięcznika ''Agrobazar'' oraz Jan Zwoliński z I programu Polskiego Radia). Wręczający nagrody prezydent Aleksander Kwaśniewski podkreślił ogromną rolę mediów w propagowaniu, tak obecnie pożądanej, aktywności w rolnictwie. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim była również okazją do Spotkania przedstawicieli najwyższych władz państwowych z laureatami ośmiu dotychczasowych konkursów Agroligi i Agrobiznesu, których celem - jak stwierdził prezydent - ''oprócz wyróżnienia liderów jest promocja i upowszechnianie metod osiągania sukcesu. Poprzez przykład mogą one konsolidować środowiska gospodarcze, a także pozwalają wspólnie prowadzić działalność produkcyjną.''