• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 05/1999

CO Z VAT-EM W ROLNICTWIE?

Na posiedzeniu Rady Ministrów 23 lutego 1999 roku zaakceptowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zakłada on przedłużenie do 31 grudnia 2000 roku stosowania zeroprocentowej stawki VAT na niektóre towary i usługi, w tym podstawowe środki produkcji dla rolnictwa. Na podstawie Gazety Prawnej 9/99