• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 12/2003

O CENTRACH KOMPETENCJI I NIE TYLKO

Koncern chemiczny BASF produkujący, między innymi, środki ochrony roślin zorganizował 24–26 września we Wrocławiu spotkanie dziennikarzy prasy rolniczej z Europy Środkowowschodniej (fot. 1).


FOT. 1. UCZESTNICY WROCŁAWSKIEGO SPOTKANIA

Głównym celem była prezentacja (przygotowana przez dyrektora Działu Produktów dla Rolnictwa odpowiedzialnego za regiony: Europy, Azji Zachodniej, Afryki Północnej — Gibfrieda Schenka — fot. 2) zasad działania centrów kompetencji BASF zlokalizowanych w środkowej i południowej części naszego kontynentu. Przedstawiono także nowy produkt oferowany do ochrony upraw rolniczych przed chwastami. W centrach realizowane są pomysły
i wdrażane nowoczes-ne metody uprawy ważniejszych gospodarczo gatunków roślin (zbóż, kukurydzy, rzepaku, buraków, itp.), a także tych tradycyjnych dla danego regionu (np. słonecznika). Obecnie uprawa przynosząca wysokie, ale i bezpieczne dla zdrowia konsumentów plony, bazuje na wielu połączonych ze sobą metodach, dlatego na poletkach doświadczalno-demonstracyjnych BASF testuje się nowe odmiany zwracając uwagę na aklimatyzację w danych warunkach, nawozy i, oczywiście, także skuteczność środków ochrony produkowanych przez ten koncern. Centra są skomputeryzowane, wyposażone w stacje meteorologiczne, spec-jalistyczny sprzęt laboratoryjny, opryskiwacze, specjalne kombajny do zbioru płodów z małych powierzchni uprawowych (poletka mają wymiary 30 m x 18 m, pomiędzy poszczególnymi znajdują się 2-metrowe drogi). Doświadczenia, na przykład dotyczące wdrażania środków ochrony, prowadzone są w centrach zlokalizowanych w różnych miejscach Europy, a uzyskane wyniki analizuje następnie zespół specjalistów firmy. Podczas konferencji przedstawiciele BASF — Józef Markieton z Niemiec (odpowiedzialny za doświadczalnictwo techniczne) i Marian Celes ze Słowacji — prezentowali nowy produkt w ofercie, porównując jego działanie w swoich rejonach. Był to herbicyd do ochrony zbóż, zarejestrowany w Polsce pod nazwą Mocarz 75 WG.


FOT. 2. OD LEWEJ DR G. SCHENK I J. OPIC — OTWIERAJĄ KONFERENCJĘ

W Polsce centra kompetencji zlokalizowane są  w czterech rejonach — na Opolszczyźnie, Lubelszczyźnie, Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce — tak, aby zbadać także dodatkowo wpływ różnych warunków klimatycznych. Efekty prac prowadzonych w tych ośrodkach udostępniane są zainteresowanym rolnikom-praktykom podczas odbywających się tradycyjnie co roku w czerwcu Dni Pola. W tym roku wszystkie cztery kolekcje pokazowe zwiedziło ponad 7500 rolników — jak informował Jarosław Opic — nowy szef marketingu BASF Polska. Zwiedzającym poletka przedstawiane są dane dotyczące różnych wariantów uprawowo-ochronnych. Koncern BASF Polska cztery swoje pola doświadczalne wydzierżawił w gospodarstwach partnerskich, w których wyniki doświadczeń wdraża się następnie do produkcji. Tak między innymi jest w Pągowie koło Namysłowa (centrum na Opolszczyźnie), do którego wyjazd — fot. 3 — był jednym z punktów spotkania z dziennikarzami. Firma Pagro Sp. z o.o. dzierżawi tu koncernowi 12 hektarów ze swoich ponad 1000. Właściciele gospodarstwa oraz zajmujący się polami doświadczalnymi w Pągowie z ramienia BASF Marek Maćkowiak zaobserwowali pewną prawidłowość — po zwiedzaniu poletek przybywający na Dni Pola rolnicy przechodzą na pozostałe grunty. Tam oceniają, jak w standardowych warunkach sprawdzają się poszczególne metody uprawy i dopiero wtedy wyciągają wnioski.


FOT. 3. DZIENNIKARZE NA POLACH W PĄGOWIE

W imieniu dziennikarzy rolnych i zainteresowanych rolników wystąpił na spotkaniu Grzegorz Milewski — redaktor naczelny "Agro Serwisu". Zaproponował, aby BASF informował za pośrednictwem prasy fachowej o efektach prac w centrach, spostrzeżeniach dotyczących nowych zagrożeń w uprawach, a także o sytuacji na rynkach europejskich, aby rolnikom krajów przystępujących do Unii Europejskiej łatwiej było się odnaleźć w nowych realiach.