• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 12/2003

NA RYNKACH - WARZYWA I OWOCE

W listopadzie drożała większość warzyw na krajowych rynkach hurtowych. Dotyczyło to zwłaszcza gatunków ciepłolubnych uprawianych pod osłonami — ogórków, papryki oraz pomidorów. Zgodnie z przewidywaniami, wzrost cen ogórków (o około 100%) i papryki (o 300%) przyczynił się do otwarcia naszych granic na uzupełniające dostawy z importu. Na uwagę zasługuje fakt, iż ceny ogórków importowanych były wyższe jedynie na rynku w Poznaniu (w Łodzi i w Warszawie ich notowania były nieco niższe od cen produktów krajowych). W sprzedaży nie pojawiła się jeszcze zielona papryka z importu — barierą była zbyt niska cena tego produktu na rynku krajowym.

W pierwszych dniach 47. tygodnia roku w Poznaniu pojawiły się pierwsze dostawy pomidorów z Wysp Kanaryjskich po 5,30–6,00 zł/kg. Ich notowania — podobnie jak i papryki — były stosunkowo wysokie i zbliżone do notowań na rynkach niemieckich. Na tych ostatnich skończyły się już dostawy krajowych pomidorów, ogórków oraz papryki, a zastąpiły je warzywa sprowadzane głównie z Holandii i Hiszpanii (pomidory także z Belgii, Włoch, Francji, Wysp Kanaryjskich i Maroka). Z porównania cen importowanych warzyw ciepłolubnych na rynkach niemieckich wynika, że najtańszym źródłem zaopatrzenia są Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie, najdroższym — Francja oraz Holandia.

Na rynku w Broniszach oferowano pierwsze importowane kalafiory (ceny były kilkakrotnie wyższe od produktów krajowych). Niewiele staniała kapusta biała oraz pekińska, a nie zmieniły się ceny warzyw korzeniowych.

Zapowiada się dobry rok dla producentów cebuli. W listopadzie jej ceny na rynku w Poznaniu były wyższe, w porównaniu z październikowymi, o około 60% — na wszystkich polskich rynkach cebula kosztowała w listopadzie 0,80–1,00 zł/kg, w Niemczech była w przeliczeniu droższa średnio tylko o około 15%.

W listopadzie poszerzała się oferta odmianowa krajowych jabłek (ceny wynosiły 0,70–1,86 zł/kg). Mimo stosunkowo dużej podaży wciąż rosły notowania niektórych odmian (na przykład 'Delikatesa', 'Lobo', 'Gali', 'Glostera'). Po niższych cenach niż w Poznaniu oferowali jabłka operatorzy rynku w Broniszach.

Na rynku niemieckim zwracały uwagę znaczne różnice cen (do 65%) gruszek krajowych i importowanych. Te pierwsze kosztowały 0,70–0,80 euro/kg, owoce z Włoch — 0,95–1,54 euro/kg. Gdy porówna się te ceny z notowaniami gruszek w Polsce, widać, że nasze owoce są droższe od produkowanych w Niemczech, mogą więc tam konkurować cenami tylko z gruszkami importowanymi.

W listopadzie występowały problemy z ciągłością dostaw krajowych truskawek deserowych. Na rynku w Broniszach braki uzupełniano truskawkami z importu po 30,00–34,00 zł/kg. Cena ta jest zbliżona do notowań tych owoców w Niemczech (4,40–6,80 euro/kg).

ŚREDNIE CENY NA WYBRANYCH RYNKACH HURTOWYCH W POLSCE I W NIEMCZECH 17.11.2003 ROKU

* — brak danych lub brak produktu, ** — średnia cena różnych odmian; źródło: dane WGRO SA w Poznaniu i ZMP z Niemiec