• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 12/2003

WARZYWNICZA POLAGRA 2003 (CZ. II) - TECHNIKA I NAWOZY

,

Technika szklarniowa

W kategorii wyrobów inwestycyjnych nagrodzonych w tym roku Złotym Medalem MTP Polagra-Farm 2003 znalazł się system zarządzania klimatem Synopta, oferowany przez firmę Adviser (jest to wersja dostępna od 1998 roku). Jest on przystosowany do pracy na komputerach typu PC, w systemie operacyjnym Windows. Steruje komputerem klimatycznym i nawodnieniowym (GP i MidiAqua), gromadzi również dane z uprawy, co pozwala na odtworzenie przebiegu warunków panujących w szklarni. Dostępny jest już również poszerzony system Synopta 2, przystosowany do pracy z nowego typu komputerem sterującym Multima (wkrótce będzie również dostosowany do starszych komputerów typu GPK, GPS i MidiAqua). Nowsza wersja może wysyłać sygnały alarmowe na telefon komórkowy, współpracować poprzez program Pocket Synopta z komputerem przenośnym typu Palm czy Pocket PC.

Z innych nowości w oprogramowaniu firma ta prezentowała system P-Plus służący do rejestrowania przebiegu pracy — w szklarniach instalowane są terminale, w które pracownicy wpisują, między innymi, godziny pracy, odnotowują wykonywane zabiegi. Terminale połączone są z systemami wagowymi — rejestrowana jest także wielkość zbiorów (w Holandii wprowadzenie tego systemu pozwoliło na zwiększenie wydajnoś-ci pracy o około 20%). Internetowe doradztwo jest możliwe przy użyciu oprogramowania Gronow (napisane we współpracy z firmą Grodan), dzięki któremu dane z Synopty dotyczące klimatu, nawadniania i nawożenia są wysyłane do serwera firmy, a na ich podstawie specjaliści opracowują zalecenia uprawowe. Złoty Medal Krajowej Wystawy Ogrodniczej przyznany przez SITO otrzymała firma Agro-Sur — za polskiej produkcji aluminiowe stoły do uprawy roślin ogrodniczych.

Zbieranie i dezynfekcja pożywki

W pawilonie "technicznym" wśród nowości tegorocznej wystawy najczęściej wymieniano rynny uprawowe (pisaliśmy o nich w relacji z targów NTV — HO 3/2002), w których układa się maty. Rynny można ustawiać na podstawkach na ziemi lub instalować na pewnej wysokości. Rozwiązanie to pozwala, między innymi, na zbieranie pożywki wypływającej z mat i zrezygnowanie z profilowania podłoża w szklarni. Poza tym maty w rynnach mają bardziej wyrównaną temperaturę, niż te ułożone na podłożu (uprawa pomidorów w rynnach została szerzej omówiona na konferencji zorganizowanej podczas Polagry przez firmę Grodan — wkrótce zamieścimy szerszą relację na ten temat). Rynny z tworzyw sztucznych miała w swej ofercie Top-Flora (fot. 1a), wspomniany już Adviser prezentował 4 rodzaje rynien (fot. 1b), inne polskiej produkcji — wykonane z blachy, można było zobaczyć na stoisku Metazetu. Firma Otte oferowała z kolei stoły uprawowe z rynnami zalewowymi, które umożliwiają zbieranie pożywki i uprawę w systemie zamkniętym. Stoły z rynnami ustawia się z lekkim spadem (7–8 cm na 10 m). Przeznaczone są one do prowadzenia uprawy w doniczkach, na przykład roślin ozdobnych czy ziół.


FOT. 1. RÓŻNE RODZAJE RYNIEN UPRAWOWYCH — Z OFERTY TOP FLORY (a)
LUB FIRMY ADVISER (b)

W ofercie Netafimu było w tym roku nowe urządzenie do dezynfekcji pożywki Netalux (fot. 2), przeznaczone dla średnich gospodarstw. Jest ono opracowane przez firmę Priva, między innymi dla krajów środkowej Europy. Czynnikiem dezynfekującym są promienie UV — 300-watowe lampy UV znajdują się wewnątrz rur, przez które przepływa pożywka. Taki sposób odkażania jest lepszy (producent deklaruje jego 100% skuteczność) i wygodniejszy od metody termicznej, która nie eliminowała, na przykład, wirusa mozaiki pepino. Wydajność tego urządzenia wynosi 20–50 m3 pożywki na dobę, w zależności od stopnia zanieczyszczenia.


FOT. 2. URZĄDZENIE DO DEZYNFEKCJI POŻYWKI ZA POMOCĄ PROMIENIOWANIA UV

Nawadnianie

Firma Perrot-Polska miała w ofercie, między innymi, deszczownię rurową wykonaną z cienkościennej stali ocynkowanej. Przy tym rozwiązaniu — w odróżnieniu od deszczowni szpulowych — kształt nawadnianego pola może być niemal dowolny i uzyskuje się opad równomierniejszy, o mniejszej wielkości kropel. Nowością zaprezentowaną przez Sold-drip,  przedstawiciela hiszpańskiej firmy Sistema Azud, był samopłuczący się filtr dyskowy unowocześniony o tak zwany System Helix — wirowy separator części spławialnych, żelaza i innych cząstek. Działanie tego urządzenia polega na stałym kontrolowaniu ciśnienia wody zasilającej filtry i wypływającej z nich. Dzięki zainstalowaniu czujników różnicy ciśnień i sterownika czasowego można dobrać optymalną częstotliwość i czas płukania filtrów, w zależności od zanieczyszczenia i składu chemicznego wody. Firma Dropplant przedstawiła linię kroplującą RO-DRIP, wyposażoną w system "Vortex", zapobiegający jej zatykaniu się. Powoduje on turbulentny przepływ wody, dzięki czemu zanieczyszczenia lub inne cząstki nie zalegają w zakrętach kanału przepływu. Kanały te są duże, o jednolitej średnicy.

Nawozy

Z udziału w poznańskich targach zrezygnowały w tym roku niektóre firmy specjalizujące się w produkcji nawozów ogrodniczych — zabrakło tu, między innymi, Hydro Poland, Kemiry czy polskiego Pro-Labu. Z nowych propozycji do uprawy warzyw firma Scotts przedstawiła nawóz Solinure, przeznaczony do fertygacji warzyw rosnących w gruncie — w polu lub pod osłonami. Dostępny jest on w pięciu wersjach, dostosowanych do poszczególnych faz rozwojowych roślin. Obecna od niedawna na naszym rynku firma Tradecorp zaprezentowała nawozy do uprawy pomidorów na wełnie mineralnej — Micromix Bently (czyt. też HO 11/03), zestaw 9 chelatów, w tym również wapnia i magnezu (Ca-EDTA, Mg-EDTA) szczególnie polecanych w nawożeniu mięsistych odmian pomidorów, oraz Lover-7 będący połączeniem mocznika i kwasu siarkowego, przeznaczony do zakwaszania pożywki (może zastępować kwas azotowy, a jest od niego bezpieczniejszy w użyciu). W ofercie Zakładów Chemicznych Police podstawowym nawozem do upraw warzywniczych nadal jest bezchlorkowy Polimag S, natomiast nowa propozycja to możliwość ubezpieczenia plonów przy zakupie nawozów tej firmy za ponad 2 tys. zł. Producent Biochikolu — stymulatora odporności — zapowiadał wprowadzenie na początku przyszłego roku dolistnego nawozu makro- i mikroelementowego połączonego z tym preparatem. Zestaw płynnych nawozów ogrodniczych do upraw pod osłonami prezentowała firma Suplo — między innymi wieloskładnikowy Suplo uniwersalny, saletrę potasową oraz magnezową, fosforan monopotasowy, a także nawozy dolistne. Górnicze Zakłady Dolomitowe SA z Siewierza oferowały Dolomit CM (wapniowo-magnezowy nawóz węglanowy) oraz Biodekol (mielony dolomit z 10% dodatkiem chemicznych absorbentów metali ciężkich). Ten ostatni przeznaczony jest do rekultywacji i nawożenia gleb skażonych metalami ciężkimi czy węglowodorami ropopochodnymi, silnie i trwale wiąże wolne jony metali, co zapobiega ich pobraniu przez rośliny, działa odkwaszająco na glebę, wzbogaca ją w wapń, magnez i mikroelementy. Firma Bomag prezentowała supersorbent AquaMag Gel zwiększający pojemność wodną gleby (ilość pochłanianej wody kilkaset razy przekracza masę preparatu w formie sypkiej, około 95% związanej w ten sposób wody jest dostępne dla roślin). Supersorbent ten oferowany jest również w połączeniu z nawozami organicznymi i mineralnymi jako MagVit Gel. Jego trwałość i aktywność w glebie wynosi 5 lat, po tym czasie rozkłada się na amoniak, dwutlenek węgla i wodę.