• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 05/1999

SUPERMARKETY BĘDĄ MUSIAŁY PŁACIĆ SZYBCIEJ

4 marca br. Sejmowa Komisja Małych i Średnich Przedsiębiorstw powołała w swoich ramach specjalną podkomisję nadzwyczajną do opracowania projektu dotyczącego ustawowego terminu płatności za dostarczane do supermarketów towary. Przedstawiciele komisji uważają, że wszystkie płatności powinny być regulowane w przeciągu 21-30 dni.
Obecnie często się zdarza, że dostawcy, między innymi produktów ogrodniczych, muszą czekać nawet powyżej 90 dni, tracąc płynność finansową. Z braku odpowiednich rozwiązań prawnych, o terminach płatności decydują obecnie same sieci sklepów. Nie wiadomo jeszcze, czy projekt nowej ustawy dotyczył będzie wszystkich dostawców, czy tylko (jak np. w Niemczech) małych i średnich przedsiębiorstw. Posłowie chcieliby, aby nowe rozwiązania regulowały naliczanie przez producenta odsetek za zwłokę w zapłacie, jak to ma miejsce w krajach UE. Na podstawie Gazety Wyborczej 5.03.99.