• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 05/2004

RYNEK OWOCÓW I WARZYW W I KWARTALE 2004 ROKU

,
Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ w WarszawiW styczniu 2004 r. ceny skupu warzyw i jabłek deserowych były wyższe niż w grudniu 2003 r., niższe były natomiast notowania jabłek przemysłowych. W lutym ceny skupu większości gatunków warzyw (oprócz cebuli, sałaty i porów) oraz jabłek w spółdzielniach ogrodniczych obniżały się. Spółdzielnie korzystały głównie z rezerw zimowych, a pogoda nie wpływała na płynność dostaw. W lutym pojawiły się krajowe pomidory i ogórki spod osłon. W tym roku — ze względu na duże zapotrzebowanie — ceny skupu cebuli w spółdzielniach w stosunku do ubiegłorocznych były wyższe o ponad 60% (o tyle były też wyższe ceny cebuli obieranej w zakładach przetwórczych). W marcu nie odnotowano już znaczących wahań cen w stosunku do lutowych.
Ze względu na osłabienie handlu z Rosją i wzrost podaży na krajowym rynku warzyw, które zwykle eksportowano do tego kraju, obniżyły się ceny, na przykład kapusty białej w stosunku do notowań z marca 2003 roku.

Spółdzielnie ogrodnicze

W I kwartale 2004 r. (tab. 1) bardzo drożała cebula, średnie ceny skupu w styczniu wynosiły 0,88 zł/kg, w lutym — 0,92 zł/kg, w marcu — 0,96 zł/kg (wzrost w porównaniu z notowaniami z tych samych miesięcy ubiegłego roku wyniósł odpowiednio 63%, 61% i 41%.) Znacznie wyższe ceny niż w ubiegłym roku uzyskiwano za sałatę, w styczniu — 2,51 zł/szt., w lutym — 2,87 zł/szt., w marcu — 2,36 zł/szt. (odpowiednio o 43%, 49% i 3% więcej niż w 2003 roku). Wcześniej niż w 2003 r. rozpoczęto skup ogórków i pomidorów spod osłon. Za ogórki płacono w lutym 7,20 zł/kg, w marcu 5,38 zł/kg, za pomidory odpowiednio 5,90 zł/kg (w lutym zeszłym roku jeszcze ich nie kupowano) i 7,62 zł/kg. Średnie ceny ogórków były w lutym i marcu o 24% niższe niż przed rokiem, pomidorów — o 47% wyższe. W styczniu droższe o 12% (0,95 zł/kg) niż w 2003 r. były jabłka deserowe, w lutym o 25% (0,95 zł/kg) i w marcu o 8% (0,86 zł/kg). Załamanie cen skupu kapusty białej spowodowane zostało prob­lemami w eksporcie do wschodniej Europy. Ceny tego warzywa wyniosły w styczniu 0,25 zł/kg (o 34% mniej niż rok wcześniej), w lutym 0,21 zł/kg (spadek o 51%) i w marcu 0,20 zł/kg (spadek o 64%). Spadły też ceny kapusty kwaszonej — w styczniu do 1,01 zł/kg (o 6% niższe niż w 2003 r.), w lutym do 0,89 zł/kg (spadek o 18%), w marcu do 0,90 zł/kg (spadek o 21%). Mniej obniżyły się notowania kapusty czerwonej. Bardzo staniały pory. W styczniu sprzedawano je po 1,07 zł/kg (o 48% taniej niż w 2003 r.), w lutym po 1,53 zł/kg (o 39%), w marcu po 1,63 zł/kg (o 50%). Niższe niż przed rokiem były też ceny marchwi — w styczniu o 2% (0,53 zł/kg), w lutym o 11% (0,50 zł/kg), w marcu o 18% (0,49 zł/kg).


Problemy z eksportem na Wschód były przyczyną załamania cen na rynku kapusty białej w I kwartale 2004 roku

Zakłady przetwórcze

W pierwszym kwartale 2004 r. (tab. 1) zakłady przetwórcze kupowały już znacznie mniej surowców niż w poprzednim kwartale. W styczniu za cebulę obieraną płacono 1 zł/kg, w lutym — 1,09 zł/kg, w marcu — 1,15 zł/kg (odpowiednio o 61%, 58% i 34% więcej niż rok temu). Za cebulę w łusce płacono odpowiednio 0,54 zł/kg, 0,55 zł/kg i 0,77 zł/kg (o 42%, 17% i 48% więcej niż w 2003 r.). Kapusta biała kosztowała w styczniu 0,27 zł/kg, w lutym i w marcu — 0,30 zł/kg. Dosyć stabilne były w I kwartale ceny skupu marchwi (0,20–0,21 zł/kg) oraz buraków (0,18–0,19 zł/kg). Jabłka przemysłowe kupowane w lutym i marcu utrzymały cenę 0,25 zł/kg. Taniały natomiast owoce 'Idareda' przeznaczone do prażenia — od 0,60 zł/kg w styczniu, przez 0,55 zł/kg w lutym do 0,46 zł/kg w marcu. Ich ceny były jednak w styczniu wyższe od ubiegłorocznych o 50%, w lutym — o 20%. Dopiero w marcu notowania tego surowca zrównały się z ubiegłorocznymi. Tańsza niż przed rokiem była w I kwartale 2004 r. kapusta biała (o 10%, 3% i 19%) oraz marchew ogłowiona (o 25%, 52% i 62%). W styczniu kupowano jeszcze buraki ćwikłowe, za które płacono o 33% mniej niż przed rokiem.

Tabela 1. Średnie ceny skupu warzyw i owoców w spółdzielniach ogrodniczych oraz w zakładach przetwórczych w I kwartale 2003 r. i 2004 r.

* w zł/szt., ** — brak produktu
Źródło: notowania Samodzielnej Pracowni Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ

Rynki hurtowe

W I kwartale 2004 roku (tab. 2) ceny kapusty białej na rynkach hurtowych były bardzo niskie — 0,12–0,48 zł/kg (minimalne o 57% niższe niż w 2003 r., maksymalne — o 20% niższe). Spadły też ceny kapusty czerwonej — minimalne o 26%, maksymalne — o 33%. Bardzo staniały również pory — ceny minimalne i maksymalne były odpowiednio o 65% i 60% niższe w I kwartale 2003 roku. W styczniu i w lutym utrzymywały się wysokie ceny krajowych ogórków spod osłon (7,00–13,00 zł/kg). Dopiero w marcu notowania tych warzyw obniżyły się do 3,90–8,00 zł/kg (o 10% i 30% mniej niż w 2003 r.). Nieznacznie tańsze niż przed rokiem (o 4% i 12%) były w lutym krajowe pomidory spod osłon. W marcu ich ceny wyniosły 6,00–15,00 zł/kg. W lutym droższe o 50% i o 3% (ceny minimalne i maksymalne) niż w ubiegłym roku były jabłka deserowe, w marcu — o 25% i o 8%. W I kwartale pojawiły się importowana wczesna kapus­ta biała po 4–6 zł/szt. oraz truskawki — po 10–15 zł/kg. Wczesne ziemniaki z importu uzyskiwały ceny 4–5 zł/kg, podczas gdy krajowe (ubiegłoroczne) — 0,30–0,40 zł/kg. W marcu pomidory importowane (8–10 zł/kg) były tańsze niż krajowe.


Tabela 2. Minimalne i maksymalne ceny hurtowe warzyw i owoców w I kwartale 2003 r. i 2004 r.