• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 05/2004

INTEGROWANA UPRAWA MARCHWI...

była tematem szkolenia zorganizowanego w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach 25 lutego. Otwierający spotkanie dyrektor instytutu prof. Stanisław Kaniszewski podkreślał rosnące znaczenie integrowanej produkcji, pozwalającej na uzyskanie pełnowartościowych warzyw o wysokich walorach konsumpcyjnych, bez pozostałości środków ochrony roślin. W szkoleniu udział brali pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego i przedstawiciele firm, między innymi Nunhems Nasiona, Agrarada oraz Weremczuk.

Wykładów pracowników naukowych Instytutu Warzywnictwa wysłuchało 140 producentów warzyw korzeniowych, głównie marchwi.

Wymagania glebowo-klimatyczne, technologie uprawy oraz dobór odmian marchwi do uprawy integrowanej były tematem wystąpienia dr. Kazimierza Felczyńskiego. Omówił on, między innymi, terminy i gęstość siewu. Na letni i jesienny zbiór marchwi konsumpcyjnej najlepiej jest prowadzić wysiewy w kwietniu lub maju, na plantacjach nawadnianych — nawet do końca czerwca. Marchew przeznaczoną dla przemysłu przetwórczego sieje się od połowy kwietnia do połowy maja, a do długotrwałego przechowywania — w maju. Norma wysiewu wynosi 0,8–2,5 mln szt./ha, czyli 80–250 szt./m2. Gęściej sieje się tę, przeznaczoną na zbiór pęczkowy (200–250 szt./m2), rzadziej (80–100 szt./m2) — odmiany dla przetwórstwa.

Dr Jan Smoter zwracał uwagę, że w niektórych przypadkach nawozy azotowe podane przedwegetacyjnie mogą powodować ograniczenie i opóźnienie kiełkowania nasion. Stopień zahamowania lub ograniczenia wschodów zależny jest od zawartości azotu w glebie (zalecana w integrowanej uprawie wynosi 70–100 mg/dm3). Z tego względu przy obliczaniu dawki azotu, która ma być wprowadzona przed siewem roślin, należy uwzględnić również grubość warstwy gleby, z jaką będzie wymieszana określona ilość nawozu.

Podczas szkolenia producenci zwiedzili nowocześnie wyposażoną Pracownię Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, które może być przydatne do uzyskaniu certyfikatu Integrowanej Produkcji, oraz obszerne opracowanie pt. "Integrowana uprawa marchwi".

Dział Upowszechniania, Promocji
i Informacji Naukowej IW