• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 05/2004

TARGOWE PRZEDWIOŚNIE (cz. II)

W poprzednim odcinku (HO 4/2004) opisałam wybrane nowości z grupy roślin balkonowo-rabatowych, zaprezentowane na tegorocznych targach IPM (Internationale Pflanzen Messe). Tym razem przedstawiam niektóre nowe gatunki i odmiany roślin doniczkowych pokazane podczas tej międzynarodowej imprezy, która odbyła się na przełomie stycznia i lutego w niemieckim mieście Essen.

Znana dotychczas wyłącznie z hodowli goździków firma P. Kooij & Zonen pokazała grupę Diana wyżlinu większego (Antirrhinum majus), czyli lwiej paszczy, polecaną do uprawy w doniczkach lub innych pojemnikach, także balkonowych. Nowość ta — lansowana jako produkt markowy pod nazwą Florini® — wyróżnia się wzniesionym pokrojem (fot. 1) i pachnącymi kwiatami. Na razie oferowane jest 8 odmian z grupy Diana, rozmnażanych wegetatywnie. Jak zapewnia Jeroen de Kuijer, menedżer z przedsiębiorstwa de Kooij, od zadoniczkowania ukorzenionych sadzonek do początku kwitnienia tych roś­lin upływa 8–10 tygodni. Grupa Diana ma się przy tym nadawać do wczesnej uprawy, kończącej się już w marcu. Aby uzyskać zalecaną, 20-centymetrową wysokość roślin, potrzebne jest skarlanie.


Fot. 1. Wyżlin 'Florini Diana Orange'

Ta sama firma wzbogaciła dobór odmian doniczkowych goździków z grupy Sunflor, które również mogą być wykorzystywane do dekoracji rabat, balkonów, tarasów. Sprzedawane w marcu, zwykle w 10-centymetrowych doniczkach, najczęściej służą najpierw jako rośliny pokojowe, a później wynoszone są na zewnątrz. Kwitnące wczesną wiosną goździki z wymienionej grupy otrzymuje się sadząc ukorzenione sadzonki na początku października i uprawiając rośliny w nieogrzewanych lub tylko podgrzewanych (>0°C) pomieszczeniach, często z bratkami lub pierwiosnkami. Jeroen de Kuijer podkreślał stopniowy, stały wzrost zainteresowania międzynarodowego rynku grupą Sunflor, w której największą popularność zyskała odmiana 'Campari'. Jedną z nowości demonstrowanych podczas IPM '04 była 'Margarita' o biało-bordowych półpełnych kwiatach (fot. 2).


Fot. 2. Goździk 'Margarita' z grupy Sunflor

Rośliną, którą również można by wykorzystywać zarówno jako roślinę doniczkową, jak i "strukturalną", do mieszanych kompozycji balkonowo-rabatowych, jest chryzantema o zielono-kremowych liściach, oznaczana symbolem M-A1 (fot. 3). Nowość tę zademonstrowało holenderskie przedsiębiorstwo Beekenkamp Ornamentals, proponując 8–12-tygodniową uprawę pstrej chryzantemy w warunkach długiego dnia albo produkcję dwuetapową (2 tygodnie długiego dnia, a następnie 9–10 tyg. — krótkiego), mającą na celu otrzymanie kwitnących roślin. Kwiatostany są jednak niezbyt atrakcyjne — dość małe, różowe.


Fot. 3. Chryzantema M-A 1

Inną ciekawostką na stoisku Beekenkampa była Brig­hamia insignis 'Kirsten' (fot. 4), popularyzowana pod handlową nazwą Hawaian Vulcan Palm ("hawajska palma wulkaniczna"). Wymieniony gatunek — o ro­zdętej łodydze, na której osadzona jest rozeta liści — występuje w naturze na Hawajach i jest zagrożony wyginięciem. W efekcie współpracy IUCN (Światowej Unii Ochrony Przyrody), firmy handlowej Plant Planet i ogrodnika holenderskiego W. van Diemena (wyselekcjonował odmianę 'Kirsten') nie tylko rozmnożono B. insignis otrzymując wystarczającą ilość potomstwa, by ocalić gatunek, ale także wprowadzono brighamię do komercyjnej produkcji oraz na międzynarodowy rynek roślin doniczkowych. Od sprzedaży każdego okazu odprowadzana jest przy tym pewna kwota, która ma być przeznaczona na ochronę hawajskiej przyrody. Odmianę 'Kirsten' oferuje się w pojemnikach 13- lub 17-centymetrowych — ma osiągać wysokość 45–55 cm — jako roślinę odporną na warunki panujące w mieszkaniach. W pierwszych 4 miesiącach bieżącego roku na aukcje holenderskie trafiło około 100 000 sztuk "palmy wulkanicznej".


Fot. 4. Brighamia insignis 'Kirsten'

Wśród kwitnących roślin doniczkowych wyróżniały się, między innymi, cyklameny hodowli francuskiej firmy Morel Diffusion. Promowano zwłaszcza nową w grupie Halios, o dużych rozmiarach roślin, odmianę 'Victoria 50' (fot. 5), która pochodzi od odmian 'White with Eye' (po niej odziedziczyła kolor podstawowy i fioletowe oczko) oraz 'Victoria' (strzępienia na płatkach, barwa obrzeżenia). Jak podkreśla Pauline Broadfield z przedsiębiorstwa Morel, jego ho­dowla w wymienionej grupie skupia się ostatnio w dużej mierze na uzyskiwaniu fantazyjnych kreacji, o płatkach po­strzę­pionych (fringed) lub "podpalanych" (flamme), jak u 'Ma­genta Flamme Decora', która dodatkowo ma srebrzys­te liście. Zapowiedziano też podzielenie grupy Latinia, o średnich rozmiarach roślin, na dwie podgrupy: pierwszą o dotychczasowej nazwie (będą do niej klasyfikowane nowe odmiany, o nieco większych niż do tej pory kwiatach, np. 'L. Lilac' ) i drugą, z przydomkiem Premium. Od ubiegłego roku Morel lansuje ponadto termoczułe etykiety przeznaczone dla klientów detalicznych, opatrzone sloganem Happy Cyclamen ("szczęśliwy cyklamen" — rys.). Otóż wnętrze narysowanego kwiatu ma przybierać niebieską barwę w zbyt niskiej temperaturze (poniżej 5°C) bądź kontury znikną, gdy w pomieszczeniu będzie za ciepło (ponad 20°C) — tym samym wygląd etykiety powinien sygnalizować niewłaściwe warunki uprawy.


Fot. 5. Cyklamen 'Victoria 50' z grupy Halios

Na stoisku PLA, przedsiębiorstwa z siedzibą w Danii zajmującego się ochroną praw do odmian i promocją, dominowały poinsecje, czyli wilczomlecze piękne (Euphorbia pulcherrima). Przedstawiciel PLA Xavier Bingen najbardziej spośród prezentowanych nowości chwalił grupę Prestige, hodowli firmy Ecke. Jako zalety tej grupy, której pierwszą przedstawicielką jest czerwona odmiana (fot. 6) wymie­nił: ko­rzystny termin kwitnienia (średnio wczesna, o 8,5-tygodniowej reakcji fotoperiodycznej, dobrze dostosowana do­ sprzedaży w okre­sie bożonarodzeniowym), łatość uprawy, mocną budowę i dobre rozkrzewianie się roślin, wytrzymałych ponadto na warunki transportu. Potwierdzeniem tej dobrej oceny mogą być wyniki badań prze­prowadzonych w jednej z brytyjs­kich stacji doświadczalnych, porównujące kilka odmian. 'Prestige Red' wyróżniała się, między innymi, w testach dotyczących trwałości roślin w punkcie sprzedaży.


Fot. 6. Poinsecja 'Prestige Red'

Ciekawostką na tej samej ekspozycji była krewna poinsecji, Euphorbia 'Dulce Rosa', o różowych przykwiatkach (fot. 7) i bardzo mocnej budowie, mająca się też wyróżniać odpornością na niską temperaturę oraz jej wahania.


Fot. 7. Euphorbia 'Dulce Rosa'

W coraz więk­szym gronie od­mian wilczomlecza lśniącego (Eu­phorbia milii) o okazałych przykwiatkach znalaz­ła się grupa Vulcanus (fot. 8). Prezentowała ją holenderska firma M van Veen, któ­ra oferuje materiały wyjściowe.
Choć wilczomlecz lśniący jest gatunkiem o dość małym znaczeniu w grupie roślin doniczkowych, to nie brakuje na niego klientów. Wymienione przedsiębiorstwo rocznie sprzedaje 2 mln ukorzenionych sadzonek E. milii, które trudno wyprodukować (długi proces ukorzeniania, trwający 12–18 tygodni oraz łatwe gnicie sadzonek). Nic dziwnego, że produkt pokazany na fot. 9 kosztuje prawie 40 eurocentów/szt., z uwzględnieniem opłaty licencyjnej.


Fot. 8. Euphorbia milii — przedstawicielka grupy Vulcanus


Fot. 9. Ukorzenione sadzonki wilczomlecza lśniącego

Wystawcy tar­gów IPM pokazy­wali nie tylko no­­we odmiany, ale też nietypowe spo­soby podania roś­lin doniczkowych. Jednym z ciekawszych pomysłów był ten zaprezentowany przez holenderskie organizacje promocyjne. U malowanych skrzydłokwiatów (fot. 10), kolorowi kwiatostanów odpowiadała barwa doniczki.


Fot. 10. Zestaw malowanych skrzydłokwiatów — jeden z pomysłów marketingowych na zwiększenie sprzedaży roślin doniczkowych