• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 06/1999

PRZECHOWYWANIE OWOCÓW TRUSKAWEK

Owoce truskawek, ze względu na dużą zawartość wody, wrażliwość na uszkodzenia i podatność na gnicie są mało przydatne do przechowywania. Trwałość można nieco przedłużyć przez szybkie ich schłodzenie i przetrzymanie w atmosferze o podwyższonym stężeniu dwutlenku węgla.
W doświadczeniach przeprowadzonych w Instytucie Sadownictwa i Warzywnictwa w Wädenswill w Szwajcarii badano, w jakich warunkach najlepiej przechować truskawki przez jeden tydzień. Dojrzałe owoce schłodzono natychmiast po zbiorze do temperatury 8oC lub loC, a w trzecim wariancie umieszczono je w temp. 18°C. Oprócz zwykłej atmosfery, testowano we wszystkich wariantach wpływ wyższego - 15% i 25% - stężenia dwutlenku węgla w komorze. Zwiększenie zawartości tego gazu w pomieszczeniu zdecydowanie wydłużyło trwałość owoców. Jednak przetrzymanie ich w temperaturze 18oC i przy 15% lub 25% stężeniu CO2 spowodowało, że w truskawkach bardzo szybko następował rozkład witaminy C i już po czterech dniach przechowywania stwierdzono wydzielanie się obcego, nieprzyjemnego zapachu. Najlepsze rezultaty długiego, jednotygodniowego przetrzymywania owoców truskawek uzyskano przy natychmiastowym ich schłodzeniu do temperatury loC i przechowywaniu w atmosferze z 15% zawartością dwutlenku węgla. Na podstawie Obstbau 8/98