• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 06/1999

SKARLANIE POINSECJI

Amerykańscy hodowcy stwierdzili, że fitoplazmy mogą znaleźć zastosowanie w skarlaniu poinsecji. Mikroorganizmy te w pewnych przypadkach ograniczają wytwarzanie przez rośliny auksyn odpowiedzialnych za wzrost elongacyjny i dominację wierzchołkową pędu głównego, stymulując tym samym rozwój bocznych rozgałęzień. W efekcie uzyskuje się rośliny o większej liczbie dekoracyjnych przykwiatków. Dotychczas większość naukowców skłaniała się ku tezie, że takie działanie powodowane jest obecnością wirusa mozaiki poinsecji. Dowody na to, że w rzeczywistości nie on, ale organizmy fitoplazmatyczne odpowiadają za naturalne skarlanie tych roślin, odkryte zostały w Rolniczym Instytucie Doświadczalnym (United States Agricultural Research) w West Chicago przy współudziale pracowników firmy Bali FloraPlant. Na podstawie Floraculture Intemational 2/99