• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 06/1999

70 LAT ŻYCIA, 50 LAT PRACY

12 kwietnia w Szkole Głównej Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie odbył się jubileusz 70. urodzin i 50 lat pracy naukowej profesora Kazimierza Kubiaka. Jego nazwisko kojarzone jest przede wszystkim z COBRO w Warszawie, gdzie przepracował 33 lata, w tym ostatnie 10 jako dyrektor tej placówki.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele ISK, Związku Sadowników Polskich oraz warszawskiej SGGW. W dorobku publicystycznym jubilata znajduje się blisko 700 pozycji, stanowiących kopalnię wiedzy o polskim ogrodnictwie. Profesor, darzący szczególnym sentymentem sadownictwo, wygłosił optymistyczny referat poświęcony właśnie tej gałęzi polskiego ogrodnictwa. Jako szczególnie ważne profesor Kubiak wymienił m.in. fakty, że w 1998 roku produkcja owoców stanowiła 19% produkcji roślinnej w Polsce; w 1997 r. produkty sadownicze dały 60% polskiego eksportu ogrodniczego; trzy czwarte krajowego eksportu sadowniczego trafia na rynki UE; Polska zajmuje trzecie miejsce po Francji i Włoszech, a przed Holandią wśród europejskich eksporterów świeżych jabłek; w latach 1990-97 produkcja owoców w Polsce wzrastała średnio o 7% rocznie (podczas gdy w UE spadała); w tym samym czasie spożycie owoców w Polsce wzrastało średnio o 6,4% rocznie, a produkcja przetworów owocowych o 9,8% rocznie (soków i napojów nawet o 32,4%).