• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 07/1999

KLIENCI NIE CHCĄ GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH ROŚLIN

Unwins Seeds — jedna z wiodących brytyjskich firm zajmujących się produkcją i dystrybucją nasion roślin ozdobnych i warzyw — wykorzystała w swojej tegorocznej kampanii reklamowej powszechne negatywne nastawienie klientów do roślin genetycznie zmodyfikowanych. Handlowcy z Wysp Brytyjskich coraz częściej spotykają się z pytaniami nabywców, czy oferowane w punktach sprzedaży nasiona oraz materiał szkółkarski nie były poddawane modyfikacjom genetycznym. Opakowania nasion z firmy Unwins Seeds opatrzone są w etykiety z wyraźną informacją o tym, że produkty te nie są efektem prac z dziedziny inżynierii genetycznej. Sprzedaż wspomagają, dostarczane do sklepów na koszt producenta materiału siewnego, plakaty oraz ulotki i broszury reklamowe.

Na podstawie Horticulture Week, 15.04.99.