• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 07/1999

ILE BĘDZIE OWOCÓW?

Na podstawie własnych obserwacji oraz informacji otrzymanych z różnych rejonów Polski opracowałem wstępną prognozę zbiorów owoców w 1999 roku. Istotnej zmianie mogą ulec zbiory jabłek. Dokładniejszą prognozę mogę podać dopiero po tzw. opadzie świętojańskim.
Niższe zbiory owoców w 1999 r. wynikają głównie ze szkód przymrozkowych w okresie kwitnienia roślin sadowniczych. Najbardziej ucierpiały sady i plantacje zlokalizowane na terenach niżej położonych (na str. 26 — więcej o stratach spowodowanych przymrozkami — red.). W tym roku można się spodziewać istotnych szkód gradowych.