• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 02/1999

POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W OWOCACH I WARZYWACH

Przeprowadzone ostatnio w 15 krajach Unii Europejskiej badania wykazały, że około 3% owoców i warzyw spożywanych w tych państwach zawiera pozostałości pestycydów. Analizą objęto ponad 40 tyś. sztuk owoców i warzyw. Największe stężenie pozostałości środków ochrony roślin zawierały kolejno: sałata, winogrona, truskawki, jabłka i pomidory. Nie wiadomo na razie, które z 15 krajów członkowskich stosują najwięcej pestycydów, gdyż brak było jednolitej metodyki przeprowadzania analiz w różnych państwach. Rezultaty tych badań mogą wywołać zaniepokojenie wśród konsumentów w krajach UE, gdyż społeczeństwo ma coraz większą świadomość tego, co spożywa. W związku z tym planowana jest dokładna kontrola produktów ogrodniczych w Unii Europejskiej. Równocześnie wskazuje się na potrzebę sprawdzania owoców i warzyw importowanych do krajów piętnastki. Na podstawie: ''Światowy Rynek Owoców i Warzyw'' 24/98 i ''Fruchthandel Magazin'' 3/99