• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 08/1999

PRODUKTYWNOŚĆ DONICZKOWYCH SADZONEK TRUSKAWEK

Optymalnym terminem zakładania plantacji truskawek z sadzonek zielonych jest początek sierpnia. Niestety, w tym okresie jeszcze nie ma takiego materiału. Poza tym w sierpniu często występują upalne dni, co dla posadzonych truskawek z nagimi korzeniami jest zabójcze.Wyjściem z tej sytuacji jest sadzenie roślin z bryłą korzeniową (sadzonek doniczkowanych). Taki materiał jest wprawdzie droższy od tradycyjnego, jednak już w pierwszym roku po założeniu plantacji pozwala uzyskać handlowy plon, który z nawiązką rekompensuje wyższy koszt zakupu sadzonek.
W Rolniczym Instytucie Badawczym w Auweiler (Niemcy) badano, jaka jest produktywność sadzonek doniczkowanych w porównaniu do materiału zielonego. W pierwszym doświadczeniu (odm. Honeoye) sadzonki zielone wysadzono w pole 20 sierpnia 1996 roku w rozstawie 0,90 x 0,30 m (37 000 roślin/ha). W tym samym dniu założono plantację z roślin doniczkowanych. (Sadzonki takie wyprodukowano pobierając je z roślin matecznych w lipcu i umieszczając w doniczkach o średnicy 4 cm, w których rosły 4–5 tygodni.) W przypadku sadzonek zielonych uzyskano w następnym roku średni plon 435 g z rośliny. Natomiast z sadzonek doniczkowanych uzyskano plon o około 12% wyższy — 489 g z jednej rośliny.
W drugim doświadczeniu (odmiana Elsanta) sadzonki z bryłą korzeniową umieszczono w polu 27 lipca 1997 roku w rozstawie 0,90 x 0,30 m. Natomiast sadzonki zielone, również w takiej samej rozstawie — 12 sierpnia. Przy czym w tym doświadczeniu znalazły się dwie kombinacje. W pierwszej rośliny posadzono "na płask" i wczesną wiosną plantację przykryto agrowłókniną w celu przyspieszenia dojrzewania owoców. Natomiast w drugiej rośliny wysadzono na redlinach przykrytych czarną folią i również przykryto wiosną agrowłókniną. W przypadku sadzonek doniczkowanych w pierwszym roku po założeniu plantacji uzyskano (w porównaniu do roślin zielonych) zwyżkę plonu o 17–32% (tabela). Według autorów badań, na tak dużą różnicę w plonowaniu wpłynął nie tylko rodzaj materiału nasadzeniowego, ale także termin założenia plantacji.

PRODUKTYWNOŚĆ SADZONEK DONICZKOWYCH W PORÓWNANIU DO SADZONEK ZIELONYCH - ODMIANA ELSANTA, ROŚLINY NA WIOSNĘ PRZYKRYTO AGROWŁÓKNINĄ


Jak wynika z tych badań, nie stwierdzono bardzo dużych różnic w produktywności sadzonek doniczkowanych w porównaniu do zielonych. Za sadzonkami z bryłą korzeniową zdecydowanie przemawia jednak lepsze przyjmowanie się roślin i dostępność już w sierpniu materiału nasadzeniowego. Dzięki temu w pierwszym roku po założeniu plantacji można uzyskać plon owoców w wysokości 12–15 ton/ha. Natomiast w przypadku wysadzenia tradycyjnego materiału we wrześniu bardzo trudno jest osiągnąć w następnym roku więcej niż 5 ton owoców z hektara.