• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 08/2005

WIEŚ BLIŻEJ MIASTA

Pod takim hasłem 4–5 czerwca 2005 r. w Krakowie odbyła się zorganizowana przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach impreza plenerowa "AGRO KRAK 2005". Umiejscowienie jej w centrum jednego z największych miast w Polsce nie było przypadkowe. Organizatorzy chcieli przybliżyć mieszkańcom Krakowa i okolic osiągnięcia małopolskiej wsi, przypomnieć tradycje ludowe i folklor, zaprezentować produkty i usługi, które wieś oferuje miastu, oraz ukazać wizerunek współczesnego rolnika gospodarującego w warunkach integracji z Unią Europejską. Na "AGRO KRAKu" swoje produkty i usługi zaprezentowało 170 firm, instytucji oraz wystawców indywidualnych z całego kraju, działających w obszarze agrobiznesu i w branży okołorolniczej. Ofertę i dorobek przedstawiły koła gospodyń wiejskich i artyści ludowi, a urzędy publiczne promowały region Małopolski. Usytuowana na 10-hektarowym terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego wystawa umożliwiła atrakcyjne pokazanie eksponatów i zapewniła komfort zwiedzającym, których było około 10 000. Podczas imprezy wybrano najpiękniejsze stoisko wystawiennicze. Wyróżniono Szkółkę Drzew i Krzewów Ozdobnych Heleny Mróz z Gołkowic Górnych, która zajmuje się projektowaniem i urządzaniem ogrodów, oczek wodnych oraz automatycznymi systemami nawadniania. Odbył się także konkurs na najlepszą regionalną potrawę dnia. W sobotę jury nagrodziło zupę dworską "Warkocz Tarłówny" ugotowaną przez panie z KGW z Dębna w powiecie brzeskim oraz kapustę z grochem przyrządzoną przez Koło Gospodyń z Myślenic, zaś w niedzielę najsmaczniejszy był pasztet wiejski (KGW z Przeciszowa w powiecie oświęcimskim) oraz kapusta dobranowicka (KGW z Dobranowic w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce). W programie "AGRO KRAKu" odbyła się konferencja pt. "Ochrona zasobów wodnych" zorganizowana przez MODR Karniowice oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jakość wody pitnej wcale się nie poprawia i jest to problem szczególnie istotny dla mieszkańców Krakowa. Czysta woda jest coraz droższa i coraz trudniej dostępna, dlatego istnieje pilna potrzeba kompleksowej ochrony jej zasobów. W trakcie konferencji zostały przedstawione działania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczenia wód — zwłaszcza powodowanych przez działalność rolniczą.


Fragment ogrodniczej części wystawy "AGRO KRAK 2005"