• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 08/2005

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RP DLA "SĄDECKIEGO BARTNIKA"

20 czerwca, podczas uroczystego koncertu z okazji ,,Dnia Polskiego" na Międzynarodowych Targach Poznańskich, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP. Nazywane polskimi Noblami gospodarczymi wyróżnienia przyznawane są od 1998 roku. Na posiedzeniu 11 kwietnia 2005 roku Kapituła wybrała 25 nominowanych w 8 kategoriach. Z tego grona prezydent A. Kwaśniewski przyznał Nagrodę Gospodarczą dziesięciu laureatom. Wśród nich znalazło się

Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik"

Jest to firma rodzinna Anny i Janusza Kasztelewiczów położona w Stróżach — na malowniczym pogórzu w okolicach Grybowa. Pasieki gospodarstwa liczą około 1000 pni.
Firma rozpoczęła działalność w 1973 roku. Prowadzona początkowo na niewielką skalę nabrała rozpędu po roku 1989. Wszystko, co dzieje się w "Sądeckim Bartniku" ma związek z szeroko pojętym pszczelarstwem. W pasiekach gospodarstwa pozyskuje się wysokiej jakości miody odmianowe oraz inne produkty pszczele: pyłek kwiatowy, mleczko pszczele, wosk, propolis oraz pierzgę. Wędrówki z pszczołami na coraz to inne "pastwiska pszczele" gwarantują wysoką wydajność miodu z jednego ula. Gospodarstwo prowadzi również skup, uszlachetnianie, konfekcjonowanie i sprzedaż wszelkich produktów pszczelich. Dzięki doskonale wyposażonemu laboratorium i wykwalifikowanym pracownikom jakość produktów spełnia światowe standardy. Logo "Sądeckiego Bartnika" na produktach świadczy o wysokiej jakości towarów, które znajdują uznanie nie tylko wśród polskich konsumentów, ale także w USA i krajach UE. Firma uzyskała Certyfikat Najwyższej Jakości Europejskiego Instytutu Jakości, poprzedzony wdrożeniem w roku 2001 systemów zarządzania jakością ISO 9001 i 14001 oraz HACCP.

Od wielu lat właściciele starają się również dbać o współpracujących z gospodarstwem pszczelarzy. Z myślą o nich prowadzą hodowlę i chów wysokiej jakości matek pszczelich w uznanej pasiece zarodowej. Dystrybuują dobrej klasy sprzęt pszczelarski. Fachowi pracownicy pasieki oraz zapraszani specjaliści szkolą, udzielają zainteresowanym porad i pomocy w prowadzeniu własnych pasiek. Od 2000 roku wizytówką firmy jest Muzeum Pszczelarstwa, dostępne dla zwiedzających przez cały rok, gromadzące zbiór unikatowych kłód, uli figuralnych i skrzynkowych, zabytkowych przyrządów pszczelarskich. To tu goście firmy zdobywają wiedzę o życiu pszczelego społeczeństwa, odwiecznym związku pszczół i człowieka, o kulturze pszczelarskiej dawniej i dziś. Licznie odwiedzająca "Sądeckiego Bartnika" młodzież szkolna podczas warsztatów pszczelarskich poznaje tajemnice świata pszczół. Od kilku lat firma wydaje książki i produkuje filmy o tematyce pszczelarskiej, w tym poradniki dla fachowców, pozycje na temat zdrowotnych walorów produktów pszczelich, albumy, reprinty, filmy szkoleniowe. Gospodarstwo organizuje corocznie w pierwszą niedzielę lipca "Biesiady u Bartnika" przyciągające tysiące miłośników pszczół i miodu.

W tym roku nominacje do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii gospodarstw rolnych otrzymały również:

Agro Brusno Sp. z o.o.

Gospodarstwo powstało w 1995 roku, na bazie upadłych PGR-ów województwa zachodniopomorskiego. Jest spółką polsko-niemiecką z przeważającym kapitałem polskim. Część gruntów położona jest na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz na obszarach chronionego krajobrazu, w sumie gospodarstwo liczy 3200 ha gruntów ornych i 300 ha użytków zielonych. Głównym kierunkiem jest produkcja roślinna: pszenica, rzepak, żyto, jęczmień, kukurydza, gryka, trawy nasienne. Uprawiane są również warzywa: kapusta biała, czerwona, włoska i pekińska, ogórki, pory, kalafiory, brokuły, sałata, i rabarbar. W gospodarstwie uprawiane są również rośliny sadownicze: truskawki, wiśnie, porzeczki czerwone, aronia, borówka wysoka, bez czarny. Jest w nim również plantacja choinek i kwatery krzewów ozdobnych — jodły kaukaskiej, świerka kłującego, ostrokrzewu, szydlicy japońskiej, cyprysika Lawsona. Gospodarstwo prowadzi największą uprawę kapusty w Polsce, wybudowano w nim także nowoczesne chłodnie do jej przechowywania. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiskowym zajmuje się również systemem retencji wód, odnawianiem alei przydrożnych oraz rekonstrukcją sadów przy osadach z wykorzystaniem starych odmian drzew owocowych.

Doświadczalne Gospodarstwo Rolne —
W. i R. Wójcik

Historia gospodarstwa sięga roku 1978, kiedy Ryszard Wójcik kupił 3,37 hektara ziemi we wsi Habdzin w gminie Konstancin-Jeziorna, pod Warszawą. Na około 2 hektarach posadzono orzechy włoskie i leszczynę. Na pozostałej części wybudowano według typowej dokumentacji światłoszczelny kurnik o powierzchni 1450 m2. W roku 1989 rozpoczęto prace zmierzające do zmniejszenia energochłonności w produkcji drobiu poprzez zastąpienie światła żarówek zmodyfikowanym światłem słonecznym. Dalsze badania i próby nad wykorzystaniem światła słonecznego doprowadziły do uzyskania ochrony patentowej na wynalazek pt. "Sposób korekcji światła naturalnego w pomieszczeniach": PATENT RP nr 157218. Innowacyjna technologia pozwoliła po raz pierwszy w świecie wykorzystać naturalne światło słoneczne w przemysłowej produkcji drobiu.