• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 08/2005

RYNKOWA OCENA ODMIAN ROŚLIN SADOWNICZYCH

Coraz wyraźniej widać, że zasadniczy wpływ na opłacalność produkcji owoców będzie miała uprawiana odmiana. Zmieniają się gusty konsumentów i mody. Stale pojawia się wiele nowości — trwa "karuzela odmianowa". W takiej sytuacji nie tylko polscy producenci owoców mają problemy z podjęciem decyzji, jakie odmiany uprawiać, które z nich mogą zapewnić zadowalający dochód teraz i w przyszłości. Dotychczasowe informacje z zakresu wyboru odmiany nie są wystarczające do podjęcia tej decyzji. Bardzo przydatne mogą być opinie specjalistów, producentów owoców i materiału szkółkarskiego oraz przedstawicieli handlu i przetwórstwa owoców. Nadal bardzo ważną rolę będą odgrywały badania odmianowe prowadzone w placówkach naukowych.

Z inicjatywy Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych i Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy zorganizowano zespół do spraw rynkowej oceny odmian roślin sadowniczych. Z propozycją udziału w tym zespole zwróciliśmy się do 28 osób — naukowców oraz producentów owoców i materiału szkółkarskiego. Pierwsze zebranie odbyło się 16 czerwca bieżącego roku w SGGW w Warszawie. Wzięło w nim udział 18 osób, a 4 nieobecne zadeklarowały chęć uczestniczenia w pracy tego zespołu. Zespół został podzielony na trzy podzespoły: odmian drzew ziarnkowych, pestkowych i roślin jagodowych. Ostateczne składy osobowe tych podzespołów zostaną podane w późniejszym terminie. Całym zespołem kierują: niżej podpisany — przewodniczący Zarządu Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych w Lublinie i mgr Piotr Kaczor — prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy w Skierniewicach.

Na pierwszym posiedzeniu ustalono, że do końca września poszczególne podzespoły ukonstytuują się i opracują formy oraz zakres swojej działalności. Ustalono także, że podzespoły przedstawią tylko swoje poglądy odnośnie do wartości rynkowej odmian. Informacje te otrzymają członkowie Towarzystwa i Stowarzyszenia, a potem także redakcje naszych czasopism fachowych. Pierwsze informacje mogą być gotowe najpóźniej w połowie października. Może to być za późno dla sadowników, którzy chcą założyć sady lub plantacje jesienią tego roku. Producenci, którzy chcą lub muszą podjąć decyzje późnym latem lub wczesną jesienią, mogą się zgłaszać po wstępne informacje do przewodniczącego zarządu TRSK w Lublinie lub prezesa zarządu SPS w Skierniewicach. Dla producentów jabłek mogą być przydatne moje informacje na temat przyszłościowych odmian jabłoni, zamieszczone w materiałach XXV Międzynarodowego Seminarium Sadowniczego w Limanowej, dostępne w filii Wydawnictwa Plantpress w Sandomierzu, w redakcji "Hasła Ogrodniczego" w Krakowie i w Towarzystwie Rozwoju Sadów Karłowych w Lublinie. Skrócona informacja została też opublikowana w "Haśle Ogrodniczym" 5/2005.