• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 10/2005

PIERWSZE WARZYWA NA "LIŚCIE PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH"

Na mocy ustawy z 17.12.2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych wnioski o rejestrację nazw regionalnych wyrobów składa się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a nie w Urzędzie Patentowym. Na podstawie tego samego aktu prawnego stworzono także "Listę produktów tradycyjnych". Wpis na nią nie chroni jednak prawnie produktu i nie dotyczy rejestracji nazwy w Unii Europejskiej. Celem takiego wykazu jest jedynie identyfikacja tradycyjnie wytwarzanych wyrobów, ich promocja oraz przygotowanie producentów do rejestracji unijnej. Nie bez znaczenia jest także możliwość ubiegania się przez wytwórców tradycyjnych specjałów o zgodę na odstępstwa od obowiązujących przepisów weterynaryjnych czy higieniczno-sanitarnych. Lista produktów tradycyjnych prowadzona jest przez MRiRW. Mogą się na niej znaleźć się produkty, które jakość i cechy zawdzięczają tradycyjnym metodom produkcji. Metodę można uznać za tradycyjną, gdy jest wykorzystywana przez co najmniej 25 lat. Wnioski o wpis na "Listę produktów tradycyjnych" producenci składają najpierw do marszałków województw.

Listę podzielono na 10 kategorii, z których jedną są warzywa i owoce. 7 września do tej kategorii wpisano dwa pierwsze produkty, obydwa z województwa podlaskiego (dokładne opisy, które mogą posłużyć za wzór do sporządzenia wniosków dla innych produktów, znajdują się na stronie internetowej MRiRW). Pierwszy z nich to "Kruszewski ogórek herbowy" z Kruszywa. Te ogórki, kwaszone z beczkach zatapiano do czasu sprzedaży w Narwi, a czosnkowo-koprowym smakiem takich specjałów zachwycał się podobno już Napoleon podczas przemarszu na Moskwę. Drugi produkt to "Ogórki kwaszone narwiańskie", pochodzące z tego samego regionu i produkowane w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego, na czystych ekologicznie terenach. Również te ogórki zatapiano w beczkach w wodach Narwi.

Na podstawie informacji MRiRW