• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 10/2005

UPRAWA TRUSKAWEK W RURACH

W Holandii taka technologia zastępuje powoli uprawę tych roślin w workach. Opracowano tam również wiele wariantów uprawy w rurach. Plony — przy niższych nakładach — osiągane z truskawek rosnących w donicach ustawianych w rurach lub rynnach są porównywalne z uzyskiwanymi przy uprawie w workach.

W szklarniach i tunelach zblokowanych rura PCV zawieszana jest za pomocą drutów i łańcuchów na konstrukcji nośnej (fot. 1). W tak zwanych belgijkach element konstrukcji podtrzymującej rury stanowią rusztowania dla folii (fot. 2). Uzupełnieniem tej instalacji jest również kilka rodzajów giętych drutów, na których przymocowane są taśmy podtrzymujące owocostany oraz sznurki zapobiegające pokładaniu się liści na boki (fot. 3).


Fot. 1. Podwieszana rynna służąca za stelaż dla doniczek z truskawkami fot. 1. Z. Pisarek


Fot. 2. Konstrukcja, na której montowane są rury dla doniczek z roślinami


Fot. 3. Przykładowy kształt drutu na którym mocowane są taśmy podtrzymujące owocostany i sznurki zapobiegające pokładaniu się liści

W uprawie truskawek w donicach napełnionych substratem kokosowym przed ustaleniem programu nawożeniowego należy wykonać analizę wody. Firmy sprzedające substrat kokosowy na podstawie takich analiz mogą ustalić gotowy schemat nawożenia dla oferowanego podłoża. Wielkość dawek pożywki powinna być precyzyjnie określona, a jej skład należy ustalić najlepiej na podstawie sprawdzonych schematów nawożeniowych. Dobry program nawożeniowy będzie uwzględniał zapotrzebowanie na składniki pokarmowe w różnych etapach rozwoju rośliny. Przykładowy program zawiera dwa typy zaleceń nawozowych — dla fazy początkowej (po posadzeniu roślin), zwanej również startową oraz drugi, dla fazy kwitnienia i owocowania.

W pierwszym okresie wzrostu truskawka ma duże zapotrzebowanie na wodę. Dlatego przed sadzeniem roślin w donice należy dobrze nawodnić substrat kokosowy i tylko w taki można sadzić rośliny. Substrat ten przed umieszczeniem w donicach warto wymieszać z nawozami tak, aby w początkowej fazie wzrostu i ukorzeniania się roślin przez kapilary dostarczać tylko wodę. Najlepiej zlecić domieszanie nawozu do substratu kokosowego producentowi tego podłoża.

W pierwszych dniach po posadzeniu roślin w substracie kokosowym donice podlewamy co godzinę, nawet wtedy, gdy podłoże jest optymalnie wilgotne. Ubytki wody są wtedy tak szybkie, że po paru godzinach bez nawadniania mogłoby nastąpić więdnięcie roślin. Dlatego nawadnianie roślin w tej technologii wymaga zainstalowania precyzyjnych urządzeń dostarczających jednakowych ilości wody w pobliże każdej rośliny. Do tego celu można wykorzystywać na przykład kapilary z regulacją ciśnienia o przepływie wody 2 l/godzinę.

Pożywka przygotowywana w zbiornikach podawana jest przez dozowniki nawozowe wyposażone w elektryczne pompy dozujące. Ciągły pomiar pH i wartości EC pożywki prowadzi aparatura kontrolująca. Całością pracy powinien sterować programator czasowy, w którym można zaprogramować na wiele dni czas podlewania i liczbę cykli nawodnieniowych w ciągu doby.

Po upływie około 2 tygodni, kiedy sadzonki wytworzą nowe korzenie, pożywkę o pH 5,8 dozujemy pięć razy dziennie. W tej fazie wzrostu truskawki wykazują zwiększone zapotrzebowanie na wapń, który podajemy w formie saletry wapniowej. W następnej kolejności — w okresie wykształcania przez rośliny pąków kwiatowych — przechodzimy na pożywki zawierające większe ilości potasu, a mniejsze azotu. Z praktyki wynika, że rośliny wolniej rosnące mają większe i bardziej kształtne owoce.

Należy pamiętać również, że uprawa w substracie kokosowym wymaga regularnego podawania mikroelementów — to jest magnezu (w postaci saletry magnezowej), boru, manganu, cynku i miedzi (w postaci siarczanu miedzi) oraz żelaza. Jest to szczególnie ważne, gdyż substrat kokosowy nie zawiera tych składników.

Liczbę cykli nawadniania ustala się mierząc nadmiar pożywki wyciekającej przez otwór na końcu rury. Przy dobrze rozwiniętych roślinach w okresie pochmurnym przelew pożywki powinien stanowić 20–30% pożywki, którą dostarczyliśmy przez kroplowniki.

Nawożąc rośliny powinniśmy utrzymać EC pożywki (zawartość składników) na poziomie 1,2–1,7 mS/cm. Pożywka odpływająca z donic powinna mieć EC na poziomie 1,5–2,0 mS/cm, a w trakcie owocowania 1,2 mS/cm. Jeśli wartość ta jest niższa, wówczas zwiększamy EC pożywki podanej przez kroplowniki i odwrotnie — gdy EC przelewu jest wyższe od 2,0 mS/cm, wówczas należy zmniejszyć stężenie składnika w podawanym roztworze. Również
w upalne dni należy obniżyć EC pożywki o 0,2–0,3 mS/cm.

Niektóre gospodarstwa holenderskie używają pożywki odpływającej z uprawy do powtórnego podlewania truskawek. Konieczna jest jednak wcześniejsza jej dezynfekcja przez poddanie działaniu promieni ultrafioletowych.

Przetrzymywanie donic zimą w nieogrzanych tunelach nie przyspieszy znacznie owocowania. Jeśli jednak zdecydujemy się na takie rozwiązanie, rośliny w tym okresie zabezpieczamy grubą agrowłókniną. Holenderscy plantatorzy przetrzymują także sadzonki w doniczkach w chłodniach w temperaturze 2°C. Unikają tym sposobem ryzyka przemarznięcia roślin zimą, a także mogą sterować terminem zbioru owoców. Koszty przechowywania doniczek w chłodni w warunkach holenderskich wynoszą około 0,07 euro za sztukę. Przed włożeniem donic do chłodni należy je również dobrze podlać.