• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 10/2005

NOWY OBIEKT - NOWE MOŻLIWOŚCI UPRAWY POMIDORÓW

Elżbieta i Stanisław Pytlikowie (fot. 1) z Międzyrzeca Podlaskiego, rozpoczynając w ubieg-
łym roku budowę nowej szklarni z firmy Boeters, postawili na najnowsze rozwiązania i technologie w budownictwie szklarniowym. Powierzchnia szklarni wynosi 3 hektary, wysokość ściany bocznej — 4,5 m. Kontrola klimatu i nawadnianie sterowane są komputerowo — urządzenia HortiMax zainstalowała firma Lek/Habo. Od tego roku w nowym obiekcie rozpoczęto uprawę pomidorów w wełnie mineralnej na rynnach wiszących.


Fot. 1. Stanisław Pytlik (z lewej) i Wojciech Wasiak z firmy Rijk Zwaan
przy odmianie Cedrico F1

Planując taką uprawę, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich rozwiązań technicznych już w czasie budowy szklarni. Przede wszystkim musi być wzmocniona kratownica i podtrzymujące ją słupy. Rynny instalowane są na wieszakach rozmieszczonych co 4,5 m, które z kolei zawieszone są właśnie na kratownicy. Wieszaki mają kształt trójkąta (fot. 2) i wyposażone są w tak zwane śruby rzymskie, dzięki którym można wypoziomować położenie rynny. Jedynie na końcu szklarni są one podtrzymywane przez konstrukcję zamontowaną w gruncie szklarni — ponieważ na tym odcinku kończy się kratownica (fot. 3). Na wieszakach podtrzymujących rynny zamontowane są również rury ogrzewania wegetacyjnego (fot. 4). Rynny są formowane z blachy grubości 0,6 mm, która jest najpierw galwanizowana cynkiem, a następnie pokryta farbą antykorozyjną (epoksydową lub poliuretanową). Montowaniem rynien zajmowała się firma holenderska Meteor System. Nawinięta na rolki blacha była rozwijana i formowana maszynowo na zimno na miejscu w szklarni. Gotowe rynny układano na przygotowanych stanowiskach w szklarni. Aby przygotować rynny na powierzchnię 3 hektarów, urządzenie to pracowało przez około 15 godzin. Same rynny są tak wyprofilowane, by zapewnić swobodny odpływ pożywki wyciekającej z mat — tak zwanego przelewu. Spływa on swobodnie do rowków położonych poniżej maty (fot. 5). Aby pożywka mogła spływać grawitacyjnie w jednym kierunku rynny są ułożone z 0,5% spadkiem. Pożywka zbierana z rynien odprowadzana jest do zbiornika. W przyszłości pan Stanisław planuje wprowadzenie zamkniętego obiegu pożywki.


Fot. 2. Wieszaki podtrzymujące rynnę


Fot. 3. Na końcu rynien znajdują się podpory oraz system odprowadzający pożywkę


Fot. 4. Na wieszakach zamontowane są także rury wegetacyjne


Fot. 5. Taki kształt rynny zapewnia swobodny odpływ pożywki

W nawach o szerokości 8 m rynny są rozmieszczone w 5 rzędach. Zawieszone są na wysokości około 60–70 cm nad gruntem szklarni. Cała powierzchnia podłoża szklarni wyłożona jest białą folią. Dodatkowo pod rynnami zawieszony jest system nawadniający, a pod co drugą rynną znajduje się instalacja rozprowadzająca CO2 (fot. 6). Na początku rzędów rynny osłonięte są specjalnym "siodełkiem", które pozwala na odpowiednie ułożenie opuszczanych pędów roślin. Istnieje także możliwość zamontowania wzdłuż całej długości rynien podpórek do podtrzymywania opuszczanych pędów roślin.


Fot. 6. Pod rynnami zamontowany jest system nawadniający, a także instalacja rozprowadzająca dwutlenek węgla, na początku rzędu znajduje się "siodełko" ułatwiające układanie pędów

Uprawa w rynnach wiszących zapewnia korzystne warunki dla wzrostu roślin, a także stwarza wiele udogodnień i  ułatwia pracę w szklarni:

  • odprowadzenie wyciekającej pożywki pozwala obniżyć wilgotność w szklarni,
  • wyższe umieszczenie rzędów dodatkowo obniża wilgotność pomiędzy roślinami,
  • maty można dokładnie wypoziomować, dzięki czemu możliwe jest ich równomierne nawadnianie,
  • nie ma konieczności montowania oddzielnego systemu do podwieszania rur ogrzewania wegetacyjnego,
  • znacznie łatwiejsze jest prowadzenie prac pielęgnacyjnych, 
  • oberwane liście nawet długi czas mogą pozostawać na podłożu szklarni pod rynnami (rozkładająca się materia organiczna powoduje wzrost zawartości CO2 w powietrzu, umożliwia się w ten sposób również powrót entomofagów na rośliny), 
  • łatwa jest wymiana folii rozłożonej na podłożu szklarni.

Maty wełny mineralnej ułożone na rynnach szybko się nagrzewają, co jest korzystne wiosną, jednak latem w czasie upałów może dochodzić do ich przegrzewania się. Aby temu zapobiec, przewody doprowadzające pożywkę powinny być koloru białego, a ponadto podawana pożywka musi być chłodna, najlepiej jest do jej przygotowania wykorzystywać zimną wodę ze studni głębinowej.