• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 10/2005

SPOTKANIE W BŁONIU

7 sierpnia ogrodnicy z rejonu sandomierskiego spotkali się podczas Dnia Pomidora firmy Syngenta Seeds w Błoniu koło Koprzywnicy, w gospodarstwie Stanisława Olszewskiego. W uprawie znajdują się tam głównie odmiany: Faustine F1, Hamilton F1, Brooklyn F1 oraz dwie nowe — Boderine F1 i Paronset F1.

Rozsada pomidorów przygotowywana była w tym gospodarstwie w substracie torfowym, w doniczkach o średnicy 12 cm. Przed sadzeniem pomidorów na miejsce stałe (14 maja) glebę wymieszano z nawozem HydroComplex Partner (12+11+18+2,6 MgO + mikroelementy) oraz saletrą wapniową Tropi-Cote (15,5 N + 26 CaO) w dawce 350 kg/ha. Pogłównie (17 czerwca) użyto saletry wapniowej Nitrabor (15,5 N + 26 CaO + 0,2 B) w takiej samej dawce. Plantacja w Błoniu jest nawadniana i nawożona za pomocą linii kroplujących (fot. 1). Mogą one wytrzymać do 3 lat, jednak co roku konieczna okazuje się wymiana około 30% linii. Do fertygacji, która była prowadzona od 6 lipca, używano przemiennie nawozów Nutrifol Zielony (8-11-35) oraz Calcinit (saletra wapniowa — 15,5 N + 26,3 CaO) początkowo w dawce 25 kg/ha, a od 23 lipca dawkę saletry zwiększono dwukrotnie. Dodatkowo rośliny były również dokarmiane dolistnie od 15 maja do 30 lipca nawozami: Krista­lon Żółty (13+40+13) i Zielony (18+18+18), Actisil (nawóz krzemowy) oraz Calcinit.


Fot. 1. Na plantacji S. Olszewskiego prowadzone jest nawadnianie
i płynne nawożenie pomidorów

Na plantacji wykonano łącznie około 25 zabiegów ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami. Pierwsze przeprowadzono 30 kwietnia, w inspektach (wykorzystano mieszaniny fungicydów działające przeciwko zarazie ziemniaka, bakteryjnej cętkowatości, septoriozie, szarej pleśni i brunatnej plamistości liści oraz preparat Talstar 100 EC przeciwko wciornastkowi tytoniowemu i zmienikom). Kolejne zabiegi przeprowadzano po posadzeniu roślin na miejsca stałe — od 20 maja. Przypadały one średnio co 3 dni, przemiennie, środkami z różnych grup chemicznych. Producent uważa, że taka liczba zabiegów jest konieczna, aby utrzymać rośliny w dobrej zdrowotności.

S. Olszewski z prowadzonej uprawy uzyskuje około 5–6 kg pomidorów z rośliny (co daje plon 100 t/ha) i, według jego kalkulacji, jeżeli cena nie spadnie poniżej 1 zł/kg będzie to opłacalny sezon (za kilogram pomidorów w dniu spotkania płacono 1,30 zł).

W tym roku warunki pogodowe nie sprzyjały uprawom polowym, było albo mokro i zimno, albo gorąco i sucho, warunki takie są stresowe dla pomidorów, dlatego na plantacji można było znaleźć niezawiązane grona (fot. 2).
Prof. Józef Robak (fot. 3), obecny także na spotkaniu w Błoniu wyjaśniał, że sytuacja taka występuje najczęś­ciej w okresie suszy. Na plantacji w Błoniu właściciel nie zaobserwował występowania chorób czy szkodników, ponieważ wszystkie zabiegi ochronne wykonywane były prewencyjnie. Jedynie na niektórych roślinach można było zaobserwować zasychające brzegi dolnych liści. Jak wyjaśniał prof. J. Robak, uszkodzenia takie powstają w wyniku wykonania zabiegu ochrony roślin przy wysokiej wilgotności powietrza. Wówczas ciecz robocza nie wysycha równomiernie, lecz zbiera się na końcach liści i w tych miejscach następuje poparzenie tkanek.


Fot. 2. Niezawiązane grona są wynikiem stresowych warunków w czasie rozwoju rośliny


Fot. 3. W trakcie spotkania w Błoniu profesor J. Robak prowadził konsultacje ochroniarskie i uprawowe