• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 08/2005

WSPÓŁPRACA WGRO SA Z PRODUCENTAMI OGÓRKÓW

Wielkopolska Gil­dia Rolno-Ogrodni­cza SA w Poznaniu po raz kolejny na zamówienie odbiorców z Czech, Słowacji i Niemiec organizuje uprawę i sprzedaż ogórków polowych
w przedłużonym (w po­równaniu z tradycyjnym) okresie. W tym roku zostały zawarte umowy kontraktacyjne z 73 ogrodnikami z 6 rejonów, którzy prowadzą uprawę na łącznej powierzchni 65 hektarów. W każdym rejonie uprawy zajmują około 10–15 ha, dodatkowo w okolicy musi znajdować się przechowalnia, umożliwiająca składowanie i schładzanie ogórków do 6–8°C.

Przygotowania do sezonu rozpoczynają się już w październiku poprzedniego roku. Wtedy organizowane są 2 lub 3 informacyjno-szkoleniowe spotkania z producentami. Na kolejnym szkoleniu w marcu przedstawiane są zalecenia dotyczące szczegółowej uprawy ogórków.

Ogrodnikom oraz rolnikom (wielu z nich dotychczas zajmowało się jedynie uprawami rolniczymi), którzy przystępują do takiej uprawy, WGRO przed sezonem zapewnia środki produkcji — nasiona, nawozy, elementy systemu nawadniającego, czarną folię do ściółkowania zagonów — za które producenci rozliczają się po pierwszych dostawach ogórków. Bezpośrednio przed siewem nasiona są dostarczane do poszczególnych punktów skupu, gdzie są odpowiednio za­pra­wiane. Wysiewy rozpoczynają się 18–20 maja, tak by pierwsze zbiory przy­padły około połowy lipca — gdy pozwalają na to warunki pogodowe, zbiory trwają zwykle do końca września. Nadzór nad przestrzega­niem jednorodnej we wszystkich gospodarstwach technologii uprawy sprawuje zatrudniony przez WGRO agrotechnik Zbigniew Jąkalski, który dokonuje systematycznych lustrac­ji plantacji oraz wydaje zalecenia dotyczące zabiegów pielęgnacyjnych i ochrony roślin.

Zebrane ogórki są dostarczane do rejonowych punktów skupu. Punkty te są wcześniej wyposażone w odpo­wiednie urządzenia sortujące, wagi i sprzęt komputerowy. Ogórki są sortowane na pięć klasy wielkości (3–6 cm, 5–8 cm, 6–9 cm, 9–12 cm i 12–14 cm), pakowane w worki i schładzane do temperatury 6–8°C.
Z punktów skupu są wysyłane do odbiorców. Za pośrednictwem WGRO plantacje są ubezpieczane na wypadek niepowodzeń w produkcji, wynikających z niesprzyjającego przebiegu pogody.

Zdaniem wiceprezes WGRO SA Lidii Niemier (fot.), dzięki takiej współpracy z Gildią producenci mają możliwość wdrażania w swoich gospodarstwach nowych upraw i technologii, a zapewnienie w kontraktach cen minimalnych stanowi gwarancję opłacalności uprawy.


Wiceprezes WGRO SA Lidia Niemier uważa, że współpraca z producentami ogórków
przynosi obustronne korzyści