• 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 08/2005

ZNANE I NOWE ODMIANY POMIDORÓW

18 maja firma Seminis Vegetable Seeds zaprosiła producentów na prezentację odmian pomidora szklarniowego do obiektu prowadzonego przez firmę GMB Śmi­­giel Plus w Nowej Wsi koło Śmigla.

W uprawie znajdowały się tam pomidory Source F1 i Ever F1 (zajmujące łącznie 8200 m2) oraz mięsiste: Ivone F1 (8400 m2) i Scoop F1 (8400 m2), a także próby nowych odmian. Robert Guzik (dział promocji SVS — fot. 1) podkreś­lał dużą odporność roślin odmiany Source F1 (fot. 2), o 140–160-gramowych owocach na szarą pleśń. Anna Pawłowska (specjalista SVS ds. upraw szklarniowych) zwracała również uwagę na to, aby u tej odmiany, która ma przewagę cech generatywnych, sterując temperaturą i nawożeniem od początku uprawy rozbudowywać silny system korzeniowy i część nadziemną roślin. Można to również osiągnąć przez szczepienie roślin na podkładkach silnie rosnących. Source F1 wymaga nieco odmiennego nawożenia niż inne odmiany "generatywne" — poziom potasu w pożywce należy zwiększać już od fazy kwitnięcia trzeciego grona, w tej uprawie był on utrzymywany w zakresie 370–400 ppm.


Fot. 1. Robert Guzik (pierwszy z lewej) i Anna Pawłowska (obok) omówili wymagania uprawowe prezentowanych odmian


Fot. 2. Source F1 ma luźny pokrój, krótkie liście (a) i dobrze zawiązuje owoce, które można zbierać pojedynczo lub w całych gronach — wówczas wymaga regulowania liczby owoców (b)

Zaprezentowano także całogronowe odmiany Brilliant F1 (140–150 g) i Ever F1, którego owoce w uprawie przedłużonej dorastają do 130–140 g, natomiast w jesiennym cyk­lu uprawy mają nawet do 170 g. Obie dobrze zawiązują owoce, których liczbę zaleca się regulować w gronach, w przeciwnym razie następuje osłabienie siły wzrostu roślin. Z tych dwóch odmian Brilliant F1 wymaga bardziej stabilnych warunków klimatycznych w obiekcie, natomiast Ever F1 nadaje się również do przeciętnych warunków uprawowych. Nową propozycją firmy jest ulepszona wersja tej ostatniej odmiany — Ever After F1 (BX 9585 F1), "zaszczepiony" Cladosporium, dzięki czemu ma zwiększoną odporność na ten patogen.

W próbach uprawowych znalazła się ciekawa propo­zycja hodowli Bruinsmy — BS 5626 F1 (fot. 3), na zbiór pojedynczych owoców o masie 150–170 g. Zwracano uwagę na wczesność tej odmiany — rozpoczęła kwitnienie około tygodnia wcześniej od innych w tym obiekcie i do połowy maja zebrano średnio z jednej rośliny o 1,5 gro­­na więcej. Jej rośliny mają luźny pokrój i wykazują równowagę wegetatywno-generatywną. W tym roku w kilku gospodarstwach w Polsce testowany był również pomidor średnioowocowy BX 5798 F1. Próby z tymi odmianami będą kontynuowane w przyszłym roku.


Fot. 3. Nowa propozycja BS 5626 F1 ma owoce regularnego kształtu i wyrównanej wielkości (150–170 g)

Spośród odmian mięsistych pokazano znaną już Ivone F1. W jej prowadzeniu — zwracała uwagę A. Pawłowska — w początkowej fazie wzrostu należy unikać mocnego stresowania roślin i EC pożywki powinno być niższe niż dla innych pomidorów mięsistych. Zalecała także sadzenie tej odmiany we wcześniejszych terminach — do 15 lutego — w otwory na matach powinno się wstawiać rozsadę na początku kwitnienia pierwszego grona.

Jak na odmianę tego typu, rośliny Ivone F1 wykazują dobrą odporność na szarą pleśń. Z kolei Scoop F1, silniej wegetatywny od poprzedniczki, wymaga bardziej generatywnego prowadzenia i lekkiego stresowania roślin, aby utrzymać równowagę ich wzrostu oraz rozwoju i uzys­kać wysoki plon.