Zamów w naszym sklepie
  • 12-636-18-51
  • wydawnictwo@plantpress.pl
ogrodinfo.pl
sad24.pl
warzywa.pl
Numer 12/2005

CENY SKUPU PRODUKTÓW OGRODNICZYCH NA EKSPORT W III KWARTALE 2005 ROKU

Zapasy jabłek deserowych z 2004 r. oraz nadwyżka podaży w lipcu i sierpniu zdecydowały o niskich cenach tych owoców. Sytuacja zmieniła się we wrześniu. Rosnący popyt i mniejsze zbiory jabłek w Polsce (według szacunków GUS z września, o około 19%) oraz w wielu krajach europejskich przyczyniły się do wzrostu cen (tabela). Notowania wiśni i śliwek były również wyższe, w porównaniu z ubiegłorocznymi, na skutek niższych zbiorów. Podobnie kształtowały się ceny warzyw, droższych w III kwartale tego roku w porównaniu z ubiegłorocznymi. Najbardziej podrożały warzywa kapustne (za kapustę białą w sierpniu 2005 r. płacono o 219% więcej niż rok wcześniej).

Owoce

W kolejnych miesiącach III kwartału 2005 r., w porównaniu z analogicznymi miesiącami roku poprzedniego, ceny skupu jabłek deserowych na eksport, bardzo niskie w lipcu (o 57% niższe niż w lipcu 2004 r.), w sierpniu wzrosły, ale dopiero we wrześniu przekroczyły o 15% poziom z ubiegłego roku (rys. 1). Jabłka eksportowane w lipcu i w sierpniu pochodziły głównie z przechowalni z kontrolowaną atmosferą, a we wrześniu — ze zbiorów tegorocznych.

Rys. 1. Ceny skupu wybranych owoców przeznaczonych na eksport
w III kwartale 2004 r. i 2005 r.

W lipcu najwyższe ceny otrzymywali producenci 'Golden Deliciousa' (1,00–1,50 zł/kg), w sierpniu owoców odmiany 'Geneva Early' (0,96 zł/kg–1,07 zł/kg), we wrześniu drobnych jabłek 'Gali' (średnio 0,88 zł/kg) i 'Celeste' (1,00 zł/kg). Średnie ceny skupu jabłek deserowych w lipcu br., w stosunku do poprzedniego miesiąca, spadły o około 25%. W sierpniu — po utrzymujących się przez kilka miesięcy spadkach notowań — o 3% wzrosły ceny jabłek płacone przez przedsiębiorstwa eksportujące. Niewielka tendencja wzrostowa (około 4%) utrzymała się również we wrześniu w stosunku do sierpnia. Gdy weźmie się pod uwagę szacowany przez GUS spadek zbiorów jabłek w Polsce i napływające informacje o mniejszych zbiorach jabłek (np. na Węgrzech o 32%, w Norwegii o 28%, w Austrii o 11%, na Słowacji o 6%), można prognozować, że notowania tych owoców będą nadal rosły. W III kwartale, oprócz jabłek, od sierpnia eksportowano również gruszki deserowe, których średnia cena była wyższa od ubiegłorocznej o 24%, a we wrześniu (w porównaniu do cen sprzed roku) o 56%. Do wzrostu cen we wrześniu przyczynił się również rosnący eksport jabłek (w lipcu tego roku wysłaliśmy ich za granicę o 131% więcej niż przed rokiem).

W lipcu kontynuowano eksport owoców miękkich. Ceny oferowane przez firmy eksportowe za truskawki były w lipcu wyższe niż w czerwcu o 63%, ale w całym bieżącym sezonie średnio o 30% niższe niż w poprzednim. Ceny czereśni w lipcu 2005 r. były niższe o 11% niż w czerwcu, a w sierpniu w stosunku do lipca wzrosły o ponad 27%. W całym sezonie 2005 r. średnia cena — 3,31 zł/kg — była o 8% niższa od średniej w sezonie poprzednim. Ceny skupu borówki wysokiej (rys. 2) były w sierpniu 2005 r. o 40% niższe niż w lipcu, ale we wrześ­niu wzrosły o 16%. W porównaniu z sytuacją z 2004 r., w tym sezonie ceny borówek na eksport były jednak wyższe — w sierpniu o 15% i we wrześniu o 41%. Ceny malin wzrosły w sierpniu o 22% w stosunku do notowań z lipca, a we wrześniu spadły o 11%. W porównaniu z cenami z roku poprzedniego, w lipcu maliny były tańsze o 5%, w sierpniu nieznacznie droższe, a we wrześniu droższe o 133%. Największy wzrost cen w stosunku do ubiegłorocznych dotyczył wiśni — w lipcu (o 128%) i w sierpniu (o 205%) oraz śliwek — w sierpniu (o 81%) i we wrześniu (o 227%). W lipcu 2005 r. eksport deserowych owoców miękkich z Polski był jednak mniejszy w porównaniu z ubiegłorocznym (wiśni — o 90%, śliwek — o 60%).

Rys. 2. Ceny skupu borówek wysokich deserowych płacone przez firmy eksportujące (w 2004 i 2005 r.)

Warzywa

W lipcu w stosunku do czerwca najbardziej wzrosły ceny marchwi (o 68,5%) i kapusty białej (o 59,5%), a nieznacznie — kalafiorów, kalarepy i ziemniaków. Nie zmieniły się ceny sałaty, a obniżyły — buraków ćwikłowych i kapusty pekińskiej (po 20% — rys. 3). Pomidory spod osłon potaniały o 24%, a ceny ogórków i cebuli spadły o około 50%. W sierpniu w porównaniu z lipcem kilkanaście procent podrożała kapusta włoska, kalarepa i ziemniaki,
a o kilka procent — kalafiory, kapusta czerwona i biała (po 8%) oraz pekińska (o 7%). W tym samym miesiącu potaniały ogórki polowe (średnio o 7%), pomidory spod osłon (o 18%), cebula (o 24%), buraki ćwikłowe (o 33%) i o połowę selery oraz marchew. We wrześniu 2005 r. ceny wszystkich warzyw obniżyły się w porównaniu z sierpniowymi. Najbardziej potaniała kapusta (o ponad 40%), nieco mniej kapusta czerwona, kalafiory i cebula (po około 30%). Obniżki cen papryki, kapusty włoskiej, marchwi, selerów, porów i ogórków wyniosły około 20%. Nie zmieniły się ceny pomidorów spod osłon.

Rys. 3. Ceny skupu wybranych gatunków warzyw przeznaczonych na eksport
w III kwartale 2004 r. i 2005 r.

W całym III kwartale 2005 r. ceny warzyw oferowane przez eksporterów były wyższe niż ubiegłoroczne (tabela i rys. 2). Wyjątkiem były ogórki pomidory polowe, których ceny w omawianym okresie były niższe o około 30%, oraz w lipcu — cebula (tańsza o 18%), sałata (tańsza o 13%), a we wrześniu — papryka (o 17% tańsza). Pozostałe warzywa były droższe. W lipcu najbardziej wzrosły ceny kapusty białej (o 147%) i marchwi (o 139%). W sierpniu 2005 r., w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego, cena kapusty białej była ponadtrzykrotnie wyższa (o 219%), a włoskiej, pekińskiej kalafiorów — dwukrotnie. W omawianym okresie o około 50% wzrosły ceny oferowane przez eksporterów za pomidory spod osłon, marchew oraz pory. We wrześniu 2005 r. (w porównaniu z sytuacją z września 2004 r.) za warzywa na eksport również płacono więcej. Dwukrotny wzrost cen dotyczył kapusty pekińskiej, białej, czerwonej i włoskiej. Ceny cebuli i porów wzrosły o około 50%, a pozostałych warzyw od kilku do 30%.

Ceny skupu owoców i warzyw przeznaczonych na eksport
w III kwartale 2004 r. i w 2005 r. w zł/kg


* jabłka z przechowalni z kontrolowaną atmosferą (KA i ULO) w lipcu i sierpniu
** cena za 1 sztukę